Taxor

En tull är en skatt på import eller export av varor mellan länder.

Tullar är en form av reglering av utrikeshandeln och en politik som beskattar utländska produkter för att uppmuntra eller skydda den inhemska industrin.

Taxorna är specifika

  • varje handelsförbindelse mellan exportlandet och importlandet. När ett handelsavtal har ingåtts mellan dessa länder är tullarna ibland lägre eller avskaffade. Läs mer om EU:s handelsavtal och handelsavtal
  • på en produkt. Eftersom tullarna kan variera avsevärt från produkt till produkt är det viktigt att känna till den exakta produktkoden för att kunna fastställa vilka tullar som ska tillämpas. Läs mer om produktklassificering och bindande klassificeringsbesked

Vid sidan av import- och exportkvoterna är tullar ett av de mest använda instrumenten för att skydda den nationella produktionen från illojal konkurrens.

Läs mer om olika typer av tullåtgärder i detta avsnitt

Dela sidan:

Genvägar