05 december 2019

Kommissionen ålägger kinesiska exportörer av bords- och köksartiklar att kringgå EU:s antidumpningstullar

Beslutet följer på en grundlig undersökning som kommissionen inledde på eget initiativ (på eget initiativ) i mars i år, med tanke på en kraftig ökning av exporten från vissa kinesiska företag under de senaste fem åren (2014–2018).
Undersökningen
har bekräftat att kinesiska företag undandrar sig antidumpningstullar på omkring 36 % genom att kanalisera sin export av keramiska produkter via andra företag som omfattades av lägre antidumpningstullar på omkring 18 %.

De kinesiska företag – över 30 stycken – som konstaterats ha hjälpt till att kringgå tullarna kommer därför också att omfattas av den högre tullsatsen på cirka 36 %.

De nya tullarna kommer att tillämpas från och med den 21 mars 2019, med cirka 15 miljoner euro i tullar som ska tas ut retroaktivt.

Detta är kommissionens hittills största undersökning av kringgående. Det rörde sig om mycket betydande resurser, och 20 av kommissionens utredare utförde kontroller på plats hos 50 kinesiska företag.

Bakgrund EU

har tillämpat antidumpningsåtgärder på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina sedan maj 2013. I juli 2019 beslutade kommissionen att förlänga åtgärderna med ytterligare en femårsperiod, med tanke på att dumpningen fortsatte.

Industrin för bords- och köksartiklar inom Europeiska unionen är mycket fragmenterad, ungefär hälften av den består av ett stort antal små och medelstora företag. Det finns cirka 27 000 anställda som arbetar direkt inom sektorn och som betjänar europeiska kunder med produkter av hög kvalitet. De europeiska tillverkarna har en marknadsandel på omkring 30 %, medan de kinesiska tillverkarna har en marknadsandel på mer än 55 % inom Europeiska unionen. Dagens åtgärder kommer att bidra till att återställa en rättvis konkurrens.

För mer information Förordning

om införande av tullar på kringgåendeav
EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder

Dela sidan:

Genvägar