Изравнителни мита върху субсидираните стоки

Ако Вашето дружество обмисля износ, този раздел ви помага да разберете кои са вносните мита и други разходи, с които може да се сблъскате. Той не предоставя информация за продукта. За целта трябва да използвате функцията за търсене на продукта.

Освен антидъмпинговите мита, антисубсидийните мерки могат да се прилагат за вашия продукт. Те също така се наричат изравнителни мерки. Те компенсират последиците от несправедлива субсидия от страна на търговски партньор.

Изравнителните мерки могат да се състоят от различни инструменти, но обикновено се състоят от увеличени мита. Изравнителните мерки могат да се изразяват в допълнително адвалорно или специфично мито. Тя може да се прилага под формата на минимална вносна цена или може да се състои от „ценова гаранция“, когато износителят се ангажира да продава продукта над минималната цена.

Информация за антисубсидийните правила и мерки на ЕС

Информация за всички приключени и текущи антисубсидийни разследвания в ЕС

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки