Форум за енергията от възобновяеми източници в Хамбург

Европейският съюз организира форума на тема „Енергия от възобновяеми източници“, който ще се проведе на 9 септември 2022 г., петък, в Хамбург, Германия.

В контекста на 10-ата годишнина от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка Европейският съюз организира форума „Енергия от възобновяеми източници“, който ще се проведе на 9 септември 2022 г., петък, в Хамбург, Германия.

Това е възможност за участниците от ЕС да създадат глобални полезни взаимодействия и да проучат възможностите с представители на правителствата на Коста Рика, Гватемала и Панама, както и с инвеститори и оператори в енергетиката от Централна Америка.

Внимателният подбор на участниците от ЕС и Централна Америка, както от публичния, така и от частния сектор, ще представи напредъка по отношение на енергията от възобновяеми източници в региона и ще проучи възможностите за засилване на участието на предприятията от ЕС, с акцент върху зеления водород.

Основните теми ще включват:

  • Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка като солидна рамка за развитие на търговията и ПЧИ между двата региона
  • Възможности в сектора на енергията от възобновяеми източници в Централна Америка
  • Развитие на регионалния пазар на електроенергия в Централна Америка
  • Новаторски решения в развитието на енергията от възобновяеми източници

Practical information

Кога
9 септември 2022 г.
Къде
Търговска камара на Хамбург, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Германия
Език
Английски
Домакин/организатор

Проявата се организира от Европейския съюз в сътрудничество с Министерството на иновациите и растежа на Хамбург, Латеин Америка Верайн, Търговската камара на Хамбург и енергийния клъстер в Хамбург.

Кратко описание
Европейският съюз организира форума на тема „Енергия от възобновяеми източници“, който ще се проведе на 9 септември 2022 г., петък, в Хамбург, Германия.
Целева аудитория

Публични и частни участници в сектора на енергията от възобновяеми източници в Европейския съюз и Централна Америка.

Връзки относно проявата
  • 9 септември 2022 г.
  • Търговска камара на Хамбург, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Германия
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки