Forumet om förnybar energi i Hamburg

Europeiska unionen anordnar forumet om förnybar energi fredagen den 9 september 2022 i Hamburg, Tyskland.

Mot bakgrund av 10-årsdagen för associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika anordnar Europeiska unionen forumet om förnybar energi fredagen den 9 september 2022 i Hamburg, Tyskland.

Detta är en möjlighet för EU:s deltagare att skapa globala synergier och utforska möjligheter med företrädare för regeringarna i Costa Rica, Guatemala och Panamá samt med centralamerikanska energiinvesterare och energioperatörer.

Ett noggrant urval av panelmedlemmar från EU och Centralamerika, både från den offentliga och den privata sektorn, kommer att presentera framstegen med förnybar energi i regionen och undersöka möjligheterna att främja EU-företagens deltagande, med fokus på grön vätgas.

De viktigaste frågorna kommer att vara följande:

  • Associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika som en solid ram för utveckling av handel och utländska direktinvesteringar mellan de båda regionerna
  • Möjligheter inom sektorn för förnybar energi i Centralamerika
  • Utveckling av Centralamerikas regionala elmarknad
  • Innovativa lösningar för utveckling av förnybar energi

Practical information

När
9 september 2022
Var
Hamburgs handelskammare, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Tyskland
Språk
Engelska
Värd/organisatör

Evenemanget anordnas av Europeiska unionen i samarbete med Hamburgs ministerium för innovation och tillväxt, Latein Amerika Verein, Hamburgs handelskammare och Hamburgs energikluster.

Kort beskrivning
Europeiska unionen anordnar forumet om förnybar energi fredagen den 9 september 2022 i Hamburg, Tyskland.
Målgrupp

Offentliga och privata aktörer inom sektorn för förnybar energi i Europeiska unionen och Centralamerika.

Länkar till meddelande
  • 9 september 2022
  • Hamburgs handelskammare, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Tyskland
Dela sidan:

Genvägar