Εμπορεύματα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές έννοιες και διαδικασίες με τις οποίες θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι όταν εξετάζετε το ενδεχόμενο εμπορίας αγαθών. Οι έννοιες που σχετίζονται με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αναπτύσσονται σε ξεχωριστό ειδικό τμήμα.

 

Η παρούσα ενότητα συμπληρώνει τις πληροφορίες που υπάρχουν σε άλλα μέρη της δικτυακής πύλης, ιδίως όσον αφορά

 • Το τμήμα «Αγορές» — που ενημερώνει σχετικά με τους όρους συναλλαγών στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών και εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με συγκεκριμένες χώρες
 • Βοηθός μου — που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την εμπορία συγκεκριμένου προϊόντος (εμπορεύματα) μεταξύ συγκεκριμένων χωρών

Εκτός από την ανάπτυξη των βασικών εννοιών, το τμήμα παρέχει επίσης πρακτικούς οδηγούς για το εμπόριο αγαθών και πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ροές.

 • Αρχίζοντας να εμπορεύεται αγαθά: η ενότητα αυτή σας βοηθά να αξιολογήσετε κατά πόσον η εταιρεία σας είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές στο εξωτερικό και σας βοηθά να κατανοήσετε τις βασικές αρχές της διαδικασίας εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευμάτων
 • Στατιστικές: στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις αξίες και τις ποσότητες των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών, όταν οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ μίας ή περισσότερων χωρών της ΕΕ και μιας τρίτης χώρας
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;