Perustullit

Jos yrityksesi harkitsee vientiä, tässä osiossa selvitetään, mitä tuontitulleja ja muita kustannuksia sinulle voi aiheutua. Siinä ei anneta tuotekohtaisia tietoja. Tätä varten sinun on käytettävä tuotteen hakutoimintoa.

Kun tuotteella käydään kansainvälistä kauppaa, sovelletaan usein tullia tai tullitariffia.

Jos kuitenkin sovelletaan erityisiä kauppajärjestelyjä (kuten vapaakauppasopimuksia tai yleistä tullietuusjärjestelmää), tullit ovat joskus alhaisempia tai niitä ei kanneta lainkaan. Niitä kutsutaan suosituimmuustariffeiksi.

On myös mahdollista, että tuotteeseenne sovelletaan polkumyynti—, tasoitus- tai suojatoimenpiteitä.

 

Joshaluat tietää, mitä näistä tulleista tai toimenpiteistä sovelletaan, on ensin määritettävä oikea tariffi- tai tuotekoodi.

Saadakseen etukäteen oikeusvarmuuden siitä, että tavarasi luokitellaan oikein, voit hakea sitovaa tariffitietoa (STT) koskevaa päätöstä.

Etuustullikiintiö

Tariffikiintiöissä voidaan tuoda tiettyjä määriä tavaroita alennetuin tullein tai tullitta tiettynä ajanjaksona. Tämä ei vaikuta voimassa oleviin polkumyyntitulleihin.

Tällaisia kiintiöitä esiintyy yleisesti maiden tai kaupparyhmien välisissä kauppasopimuksissa ja etuuskohtelujärjestelyissä. Lisätietoja tuotteenne kiintiöistä on kohdassa Markkinat.

Kauppa-avustajani antaa yksityiskohtaisia tietoja tuotteeseesi ja markkinoiinne sovellettavista tariffeista ja toimenpiteistä.

Jos kauppasopimuksissa määritellään tullien asteittainen poistaminen tiettyjen tuotelinjojen osalta, avustajani kaupan alalla voi auttaa yksilöimään tuotteiden tullien tulevaa kehitystä. Voit myös tutustua (EU:n tai kauppakumppanin) tullien poistamisaikatauluihin suoraan kauppasopimuksessa (linkit lainsäädäntöteksteihin ovat kohdassa Markkinat).

Tullausarvon määrittäminen

Tullausarvolla tarkoitetaan rajalla tullille ilmoitettujen tavaroiden taloudellisen arvon laskemista. Vakiomuotoisten sääntöjen laatiminen näiden tavaroiden arvon määrittämiseksi on erittäin tärkeää useista syistä.

Merkittävin seikka on se, että tullit (ja alv) lasketaan prosenttiosuutena tavaroiden arvosta. Yrityksillä ja tulliviranomaisilla on oltava selkeät säännöt tavaroiden arvottamisesta.

Kun tavaroiden arvo on määritetty, tariffi ja tavaran alkuperä voidaan ottaa huomioon laskettaessa tuotteesta kannettavan tullin kokonaismäärää.

Lisätietoja tullausarvon laskemisesta EU:ssa on täällä.

Vaikka EU:ssa on käytössä yhteiset tullausarvon määrittämistä koskevat säännöt, arvostuskäytännöt voivat vaihdella maasta toiseen. EU:n kauppasopimuksiin sisältyy usein kaupan helpottamista koskevia periaatteita, ja niihin voi sisältyä yhdenmukaistaminen EU:n tullikoodeksin kanssa.

Jaa tämä sivu: