Margadh an AE

Is Aontas Custaim é an tAontas Eorpach – is críoch aonair iad 27 mBallstát an Aontais chun críocha custaim.

Ciallaíonn sé sin

 • ní íoctar aon dleachtanna custaim ar earraí atá ag gluaiseacht idir Ballstáit an AE
 • Cuireann Ballstáit an Aontais comhtharaif chustaim i bhfeidhm maidir le hearraí a allmhairítear ó thíortha lasmuigh den Aontas
 • is féidir earraí a iompórtáladh go dleathach a chur i gcúrsaíocht ar fud an AE gan tuilleadh seiceálacha custaim a dhéanamh.

Baineann gnólachtaí laistigh agus lasmuigh den Aontas leas as

 • margadh do tháirgí os cionn 400 milliún tomhaltóir
 • rochtain níos éasca ar réimse leathan soláthróirí agus tomhaltóirí
 • costais aonaid níos ísle
 • tuilleadh deiseanna tráchtála.

Déanann 27 Ballstát an AE críoch aonair chun críocha custaim. Tugann sé sin le tuiscint gur Aontas Custaim é an tAontas, rud a chiallaíonn nach bhfuil aon bhacainní ar dhleacht custaim idir a Bhallstáit féin agus go bhfuil comhtharaif chustaim acu go léir le haghaidh earraí allmhairithe. Ina theannta sin, a luaithe a íoctar dleachtanna custaim go cuí agus a dhéanfar cigireacht ar chomhlíonadh na gcoinníollacha allmhairiúcháin, tá cead earraí allmhairithe a chur i gcúrsaíocht laistigh den chuid eile den AE gan aon rialuithe custaim eile.

Áirítear i gCríoch Chustaim an Aontais críocha na mBallstát seo a leanas:

 • An Bheilg,
 • An Bhulgáir,
 • An Chróit,
 • Poblacht na Seice,
 • An Danmhairg, ach amháin Oileáin Fharó agus an Ghraonlainn,
 • An Ghearmáin, ach amháin Oileán Heligoland agus críoch Büsingen,
 • An Eastóin,
 • Éire,
 • An Ghréig,
 • An Spáinn, seachas Ceuta agus Melilla,
 • An Fhrainc, seachas an Nua-Chaladóin, Saint-Pierre agus Miquelon, Oileáin Wallis agus Futuna, Polainéis na Fraince agus Críocha Theas agus Antartacha na Fraince, ach lena n-áirítear ranna thar lear Guadalúip, Ghuáin na Fraince, Martinique, Mayotte agus Reunion,
 • An Iodáil, ach amháin bardais Livigno agus Campione d’Italia agus na huiscí náisiúnta sin de Loch Lugano atá idir an bruach agus teorainn pholaitiúil an limistéir idir Ponte Tresa agus Porto Ceresio,
 • An Chipir (go dtí go socrófar fadhb na Cipire, cuirtear cur i bhfeidhm an ‘acquis’ Comhphobail ar fionraí sna limistéir sin nach bhfeidhmíonn Rialtas Phoblacht na Cipire rialú éifeachtach iontu),
 • An Laitvia,
 • An Liotuáin,
 • Lucsamburg,
 • An Ungáir,
 • Málta,
 • an Ísiltír san Eoraip,
 • An Ostair,
 • An Pholainn,
 • An Phortaingéil,
 • An Rómáin,
 • An tSlóivéin,
 • Poblacht na Slóvaice,
 • An Fhionlainn,
 • An tSualainn.

Críoch Phrionsacht Mhonacó, lena n-áirítear a huiscí teorann, a huiscí muirí intíre agus a haerspás, atá suite lasmuigh de chríoch na mBallstát, measfar gur cuid de chríoch chustaim an Chomhphobail í freisin.

AE

 

An Ostair

 

Belgique/Bel

 

An Bhulgáir

 

An Chróit

 

An Chipir

 

Poblacht na Seice

 

An Danmhairg

 

An Eastóin

 

An Fhionlainn

 

An Fhrainc

 

An Ghearmáin

 

An Ghréig

 

An Ungáir

 

Éire

 

An Iodáil

 

An Laitvia

 

An Liotuáin

 

Lucsamburg

 

Málta

 

An Ísiltír

 

An Pholainn

 

An Phortaingéil

 

An Rómáin

 

Poblacht na Slóvaice

 

An tSlóivéin

 

An Spáinn

 

An tSualainn

 
Meastar gur cuid de chríoch chustaim an Aontais iad Prionsacht chríoch Mhonacó (lena n-áirítear a huiscí teorann, a huiscí muirí intíre agus an t-aerspás).

 

Baineann margadh an AE freisin

 • Creat reachtach — chun feabhas a chur ar an margadh inmheánach d’earraí agus chun na coinníollacha maidir le raon leathan táirgí a chur ar mhargadh an AE a neartú, glacadh creat reachtach nua in 2008
 • Bloic thógála den mhargadh aonair — is é is aidhm don reachtaíocht maidir leis an margadh aonair d’earraí a chinntiú go gcomhlíonann táirgí a chuirtear ar mhargadh an AE ceanglais arda sláinte, sábháilteachta agus comhshaoil – is féidir táirgí a cheadaítear a dhíol san Aontas a chur i gcúrsaíocht gan bhacainní ar thrádáil agus gan ach an t-ualach riaracháin is lú is féidir a bheith orthu
 • Saorghluaiseacht in earnálacha comhchuibhithe agus neamh-chomhchuibhithe – áirithítear le prionsabal na saorghluaiseachta earraí nach n-eascraíonn bacainní gan údar ar thrádáil as na forálacha sin
 • Gnéithe idirnáisiúnta den mhargadh aonair – trína chaidreamh le tíortha nach Ballstáit iad, déanann an AE iarracht na dálaí is fearr is féidir a chinntiú don trádáil idirnáisiúnta i dtáirgí rialáilte

Treoir maidir le rialacha táirgí an AE

 • Tá treoir chuimsitheach ar chur chun feidhme rialacha an AE maidir le táirgí le fáil sa TreoirGhoirm, mar a thugtar air
 • Cur i bhfeidhm fhorálacha an chonartha lena rialaítear saorghluaiseacht earraí.
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa