Usluge – statistika

U EU-u usluge čine najdinamičniju gospodarsku djelatnost koja čini oko 75 % BDP-a i zaposlenosti.

Usluge uključuju širok raspon sektora, uključujući promet, telekomunikacije, profesionalne usluge, financijske usluge, poštanske i kurirske usluge, maloprodaju i distribuciju, usluge zaštite okoliša i turizam.

EU je najveći svjetski izvoznik i uvoznik usluga s oko 25 % svjetske trgovine uslugama. Trgovina uslugama čini i trećinu ukupne zajedničke vrijednosti trgovine robom i uslugama EU-a, pri čemu su dodatne usluge uključene i u vrijednost većine roba.

Eurostat dostavlja statističke podatke na razini sektora za sljedeće glavne sektore

 • proizvodne usluge s fizičkim sirovinama u vlasništvu drugih
 • usluge održavanja i popravka, koje nisu drugdje uključene
 • prijevoz
 • putovanje
 • izgradnja
 • usluge osiguranja i mirovinskog osiguranja
 • financijske usluge
 • naknade za korištenje intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene
 • telekomunikacijske, računalne i informacijske usluge
 • ostale poslovne usluge
 • osobne, kulturne i rekreacijske usluge
 • državna roba i usluge, koje nisu drugdje uključene

Statistikom o međunarodnoj trgovini uslugama bilježe se transakcije usluga do kojih dolazi

 • među osobama s boravištem u državama članicama EU-a
 • između rezidenata država članica EU-a i rezidenata iz država koje nisu članice EU-a

Ova statistika daje novčane vrijednosti prema vrsti usluge i prema partnerskoj zemlji, na temelju transakcija zabilježenih pod platnom bilancom zemlje.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice