Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Dokumenti addizzjonali ta’ approvazzjoni doganali

Matul il-proċess ta’ kummerċ ta’ merkanzija fuq livell internazzjonali, huwa importanti li jitħejjew għadd ta’ dokumenti ewlenin meħtieġa għall-approvazzjoni doganali. Dawn normalment jinkludu, fost l-oħrajn, il-fattura kummerċjali, l-istatus ta’ Operatur Ekonomiku Awtorizzat , prova tal-oriġini, Informazzjoni Tariffarja Vinkolanti, Informazzjonidwar l-Oriġini Vinkolanti, ċertifikati jew liċenzji rilevanti, u rekords tal-VAT u tal-esportazzjoni.

Madankollu, skont il-mezzi tat-trasport, dokumenti tipikament addizzjonali jridu jimtlew u jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż ta’ destinazzjoni għall-merkanzija li għandha tiġi kklerjata. Din it-taqsima tippreżenta informazzjoni aktar dettaljata dwar it-tipi ta’ dokumenti addizzjonali li ġejjin

 • Il-polza tal-kargu (Shipping)
 • Abbozz ta’ Liġi dwar Polza tal-FIATA (Trasport Kombinat)
 • Korsa tat-Triq (Trasport bit-Triq)
 • Air Waybill (Merkanzija tal-ajru)
 • Ferrovija ta’ Waybill (Merkanzija Ferrovjarja)
 • Il-Carnet ATA (Il-Forom Kollha ta’ Trasport)
 • Carnet TIR (Triq Ikkumbinata u Trasport Ieħor)
 • Lista ta’ Pakketti

Għal deskrizzjoni tal-proċess globali ta’ importazzjoni u esportazzjoni kif ukoll il-passi ġenerali li għandhom jittieħdu, tista’ tikkonsulta wkoll il-gwidi pass pass tagħna.

Il-polza tal-kargu

Il-polza tal-kargu (B/L) hija dokument maħruġ mill-kumpanija tat-tbaħħir lill-ispeditur li jopera, filwaqt li tirrikonoxxi li l-oġġetti ġew riċevuti abbord. Bħala tali, il-Polding of Leding isservi bħala prova li t-trasportatur irċieva l-oġġetti. Din tobbligahom li jikkonsenjaw il-prodotti lid-destinatarju. Fih id-dettalji tal-merkanzija, tal-bastiment u tal-port ta’ destinazzjoni. Juri l-kuntratt ta’ trasport u jagħti t-titolu lill-merkanzija. Dan ifisser li l-portatur ta’ Polza issa huwa l-proprjetarju tal-merkanzija.

Il-polza tal-kargu tista’ tkun dokument negozjabbli. Jistgħu jintużaw għadd ta’ tipi differenti ta’ polza ta’ kargu. “Clean Bestles of Loding” jiddikjaraw li l-oġġetti jkunu ġew riċevuti f’kundizzjoni tajba u f’kundizzjoni tajba. “Bolol ta’ ilma mhux nodfa jew gati” jindikaw li l-oġġetti huma bil-ħsara jew f’ordni ħażina. F’każijiet bħal dawn, il-bank ta’ finanzjament jista’ jirrifjuta li jaċċetta d-dokumenti tal-ispeditur.

Il-polza tal-kargu FIATA

Il-polza ta’ Polza FIATA hija dokument imfassal mill-Federazzjoni Internazzjonali ta’ Assoċjazzjonijiet ta’ Forwarders tal-Merkanzija (FIATA). Dan jintuża għal diversi modi ta’ trasport (multimodali) u jista’ jiġi applikat bħala dokument tat-trasport ikkombinat, bi status negozjabbli. Il-mod speċifiku tat-trasport mhuwiex speċifikat. Ir-responsabbiltà legali għall-merkanzija tista’ tiġi trasferita matul vjaġġ.

Triq ta’ Waybills (CMR)

Il-polza tal-vjeġġ bit-triq hija dokument li jkun fih dettalji dwar it-trasport internazzjonali tal-merkanzija bit-triq. Hija stabbilita mill-Konvenzjoni għall-Kuntratt tat-Trasport Internazzjonali tal-Merkanzija bit-Triq 1956 (il-Konvenzjoni CMR). Din tippermetti lill-kunsinnatur li jkollu l-oġġetti għad-dispożizzjoni tiegħu matul it-trasport. Irid ikun hemm erba’ kopji tad-dokument, u dawn iridu jiġu ffirmati mill-konsenjatur u mit-trasportatur. L-ewwel kopja hija maħsuba għall-konsenjatur; it-tieni waħda tibqa’ fil-pussess tat-trasportatur; it-tielet jakkumpanja l-oġġetti u jiġi kkonsenjat lid-destinatarju; u r-raba’ wieħed irid jiġi ffirmat u ttimbrat mid-destinatarju, qabel ma jintbagħat lura lill-konsenjatur. Normalment, tinħareġ CMR għal kull vettura.

In-nota CMR ma hijiex dokument ta’ titolu u mhijiex negozjabbli. Is-sjieda legali ma tistax tiġi trasferita.

Way Waybill (AWB)

Il-polza tal-kargu ta’ l-ajru hija dokument li jservi bħala prova tal-kuntratt tat-trasport bejn il-konsenjatur u l-kumpanija tat-trasportatur. Jinħareġ minn aġent tat-trasportatur u jaqa’ taħt id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Varsavja (Konvenzjoni għall-Unifikazzjoni ta’ Ċerti Regoli għat-Trasport Internazzjonali bl-Ajru, 12 ta’ Ottubru 1929). Polza tat-tagħbija bl-ajru waħda tista’ tintuża għal konsenji multipli ta’ merkanzija. Fih tliet oriġinali u diversi kopji addizzjonali. Oriġinal wieħed jinżamm minn kull waħda mill-partijiet involuti fit-trasport (il-konsenjatur, id-destinatarju u t-trasportatur). Jistgħu jkunu meħtieġa kopji fl-ajruport tat-tluq/tad-destinazzjoni, waqt il-konsenja, u f’xi każijiet, minn trasportaturi tal-merkanzija ulterjuri. L-Air waybill huwa kont tal-merkanzija li juri kuntratt ta’ ġarr. Hija turi li waslet il-merkanzija.

L-istandard tal-IATA Air Waybills huwa tip speċifiku ta’ polza tal-vjaġġ bl-ajru użat minn trasportaturi li jappartjenu għall-International Air Transport Association (IATA). Ġeneralment ikun fih il-kundizzjonijiet standard stabbiliti fil-Konvenzjoni ta’ Varsavja.

CIM Waybills (CIM)

Il-polza tal-ferrovija fuq il-ferrovija (CIM) hija dokument meħtieġ għat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija. Hija rregolata mill-Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija 1980 (COTIF-CIM). Is-CIM tinħareġ mit-trasportatur f’ħames kopji. L-oriġinal jakkumpanja l-oġġetti. Il-konsenjatur għandu kopja oriġinali. It-trasportatur iżomm it-tliet kopji li jifdal għal skopijiet interni. Is-CIM titqies bħala l-kuntratt tat-trasport ferrovjarju.

Carnet ATA

Carnets ta’ l-ATA ( Ammissjoni temporaire/Ammissjoni Temporanja) huma dokumenti doganali internazzjonali maħruġa minn kmamar tal-kummerċ fil-maġġoranza tad-dinja industrijalizzata li jippermettu l-importazzjoni temporanja ta’ merkanzija, ħielsa minn dazji doganali u taxxi. Carnets ATA jistgħu jinħarġu għal dawn il-kategoriji ta’ prodotti: Kampjuni kummerċjali, tagħmir professjonali, u oġġetti għall-preżentazzjoni jew l-użu fil-fieri kummerċjali, wirjiet, wirjiet, eċċ. Ikkonsulta l-websajt tal-Kamra tal-Kummerċ Internazzjonali għal aktar informazzjoni.

TIR Carnet

Il-carnets TIR huma dokumenti ta’ tranżitu doganali użati għat-trasport internazzjonali tal-merkanzija, meta parti mill-vjaġġ għandha ssir bit-triq. Dawn jippermettu t-trasport ta’ oġġetti taħt proċedura msejħa l-proċedura TIR. Il-proċedura TIR ġiet stabbilita fil-Konvenzjoni TIR tal-1975 u ġiet iffirmata taħt l-awspiċi tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE). is-sistema TIR teħtieġ li l-oġġetti jivvjaġġaw f’vetturi jew f’kontejners sikuri. Id-dazji u t-taxxi kollha li jistgħu jitħallsu fuq il-merkanzija huma koperti minn garanzija internazzjonalment valida. Il-carnet TIR jistipula li din il-garanzija trid tiġi aċċettata mill-pajjiżi ta’ tranżitu u tad-destinazzjoni.

Lista ta’ Pakketti

Il-lista tal-ippakkjar (P/L) hija dokument kummerċjali li jakkumpanja l-fattura kummerċjali u d-dokumenti tat-trasport. Huwa jipprovdi informazzjoni dwar l-oġġetti importati u d-dettalji tal-imballaġġ ta’ kull vjeġġ (piż, dimensjonijiet, kwistjonijiet ta’ trattament, eċċ.).

Huwa meħtieġ għall-approvazzjoni doganali bħala inventarju tal-merkanzija li tkun dieħla.

Il-lista tal-ippakkjar ġeneralment tinkludi

 • informazzjoni dwar l-esportatur, l-importatur u l-kumpanija tat-trasport
 • id-data tal-ħruġ
 • numru tal-fattura tal-merkanzija
 • tip ta’ imballaġġ (drum, ċestun, kartuna, kaxxa, bittija, borża, eċċ.)
 • numru ta’ pakketti
 • kontenut ta’ kull pakkett (deskrizzjoni tal-prodotti u l-għadd ta’ oġġetti għal kull pakkett)
 • marki u numri
 • piż nett, piż gross u kejl tal-pakketti

Mhi meħtieġa l-ebda formola speċifika. L-esportatur iħejji l-lista tal-ippakkjar skont il-prattika tan-negozju standard. Irid jiġi sottomess id-dokument oriġinali u mill-inqas kopja waħda. Ġeneralment, ma hemmx bżonn li jiġi ffirmat. Madankollu, fil-prattika, l-oriġinali u kopja tal-lista tal-ippakkjar spiss jiġu ffirmati. Il-lista tal-ippakkjar tista’ titħejja fi kwalunkwe lingwa. Madankollu, hija rakkomandata traduzzjoni għall-Ingliż.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr