Dokumenti ta’ żdoganar addizzjonali

Matul il-proċess tal-kummerċ internazzjonali tal-merkanzija, huwa importanti li jitħejjew għadd ta’ dokumenti ewlenin meħtieġa għall-iżdoganar tal-merkanzija. Dawn normalment jinkludu, fost l-oħrajn, il-fattura kummerċjali, l-istatus ta’ Operatur Ekonomiku Awtorizzat, il-prova tal-oriġini, l-Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi, l-Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini, iċ-ċertifikati jew il-liċenzji rilevanti, u r-rekords tal-VAT u tal-esportazzjoni.

Madankollu, skont il-mezz tat-trasport, tipikament dokumenti addizzjonali jridu jimtlew u jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tad-destinazzjoni biex il-merkanzija tiġi żdoganata. Din it-taqsima tippreżenta informazzjoni aktar dettaljata dwar it-tipi addizzjonali ta’ dokumenti li ġejjin

 • Polza tat-tagħbija (Trasport Marittimu)
 • Abbozz ta’ Karga tal-FIATA (Trasport Ikkombinat)
 • Waybill tat-Triq (Trasport bit-Triq)
 • Air Waybill (Merkanzija bl-Ajru)
 • Il-ferrovija Waybill (Merkanzija Ferrovjarja)
 • Carnet ATA (Il-Forom Kollha tat-Trasport)
 • Carnet TIR (Trasport bit-Triq Kombinat u Trasport Ieħor)
 • Lista tal-ippakkjar

Għal deskrizzjoni tal-proċess globali tal-importazzjoni u l-esportazzjoni kif ukoll il-passi ġenerali li għandek tieħu, tista’ tikkonsulta wkoll il-gwidi pass pass tagħna.

Polza tat-tagħbija

L-abbozz ta’ Karga (B/L) huwa dokument maħruġ mill-kumpanija tat-tbaħħir lill-ispeditur operattiv, li jirrikonoxxi li l-merkanzija waslet abbord. Bħala tali, l-Abbozz ta’ Lading iservi bħala prova li t-trasportatur irċieva l-merkanzija. Hija tobbligahom jikkunsinnaw il-merkanzija lid-destinatarju. Ikun fih id-dettalji tal-merkanzija, tal-bastiment u tal-port tad-destinazzjoni. Hija turi l-kuntratt ta’ trasport u tagħti t-titolu lill-merkanzija. Dan ifisser li l-portatur tal-Abbozz ta’ Lading issa huwa s-sid tal-merkanzija.

L-att ta’ Akkumpanjament jista’ jkun dokument negozjabbli. Jistgħu jintużaw għadd ta’ tipi differenti ta’ polza ta’ kargu. “Clean Bills of Lading” tiddikjara li l-merkanzija ġiet riċevuta f’ordni u kundizzjoni apparenti tajba. “Kambjali Indaf jew Dirty of Lading” jindikaw li l-merkanzija saritilha l-ħsara jew f’kundizzjoni ħażina. F’każijiet bħal dawn, il-bank ta’ finanzjament jista’ jirrifjuta li jaċċetta d-dokumenti tal-konsenjatur.

Abbozz ta’ Karga tal-FIATA

Il-FIATA Bill of Lading huwa dokument imfassal mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet tal-Fornituri tal-Merkanzija (FIATA). Jintuża għal diversi modi differenti ta’ trasport (multimodali) u jista’ jiġi applikat bħala dokument tat-trasport ikkombinat, bi status negozjabbli. Il-mod speċifiku ta’ trasport mhuwiex speċifikat. Ir-responsabbiltà legali għall-oġġetti tista’ tiġi ttrasferita matul vjaġġ.

Waybill tat-Triq (CMR)

Il-polza tal-vjeġġ bit-triq hija dokument li fih id-dettalji tat-trasport internazzjonali tal-merkanzija bit-triq. Huwa stabbilit mill-Konvenzjoni għall-Kuntratt tat-Trasport Internazzjonali tal-Merkanzija bit-Triq 1956 (il-Konvenzjoni CMR). Dan jippermetti lill-konsenjatur li jkollu l-oġġetti għad-dispożizzjoni tiegħu matul it-trasport. Għandu jkun hemm erba’ kopji tad-dokument, u kollha jridu jiġu ffirmati mill-kunsinnatur u t-trasportatur. L-ewwel kopja hija maħsuba għall-konsenjatur; It-tieni jibqa’ fil-pussess tat-trasportatur; It-tielet wieħed jakkumpanja l-merkanzija u jiġi kkonsenjat lid-destinatarju; U r-raba’ għandu jiġi ffirmat u ttimbrat mid-destinatarju, qabel ma jintbagħat lura lill-konsenjatur. Normalment, jinħareġ CMR għal kull vettura.

In-nota CMR mhijiex dokument ta’ titolu u mhijiex negozjabbli. Is-sjieda legali ma tistax tiġi trasferita.

Air Waybill (AWB)

Il-polza tal-vjeġġ bl-ajru hija dokument li jservi bħala prova tal-kuntratt tat-trasport bejn il-konsenjatur u l-kumpanija tat-trasportatur. Dan jinħareġ mill-aġent tat-trasportatur u jaqa’ taħt id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Varsavja (Konvenzjoni għall-Unifikazzjoni ta’ Ċerti Regoli relatati mat-Trasport Internazzjonali bl-Ajru, 12 ta’ Ottubru 1929). Polza tal-vjeġġ bl-ajru waħda tista’ tintuża għal konsenji multipli ta’ merkanzija. Fih tliet kopji oriġinali u diversi kopji żejda. Oriġinal wieħed jinżamm minn kull waħda mill-partijiet involuti fit-trasport (il-konsenjatur, id-destinatarju u t-trasportatur). Jistgħu jkunu meħtieġa kopji fl-ajruport tat-tluq/destinazzjoni, matul il-konsenja, u f’xi każijiet, minn trasportaturi tal-merkanzija ulterjuri. Il-polza tal-vjeġġ bl-ajru hija polza tal-merkanzija li turi kuntratt ta’ trasport. Jagħti prova tal-irċevuta tal-merkanzija.

Il-web Waybill Standard tal-IATA huwa tip speċifiku ta’ polza tal-vjeġġ bl-ajru użata minn trasportaturi li jappartjenu lill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru (IATA). Ġeneralment fiha l-kondizzjonijiet standard stabbiliti fil-Konvenzjoni ta’ Varsavja.

Il-ferrovija Waybill (CIM)

Il-polza tal-vjeġġ ferrovjarju (CIM) hija dokument meħtieġ għat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija. Huwa rregolat mill-Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija 1980 (COTIF-CIM). Is-CIM jinħareġ mit-trasportatur f’ħames kopji. L-oriġinal jakkumpanja l-oġġetti. Il-konsenjatur iżomm kopja tal-oriġinal. It-trasportatur iżomm it-tliet kopji li jifdal għal skopijiet interni. Is-CIM huwa kkunsidrat bħala l-kuntratt tat-trasport bil-ferrovija.

Carnet ATA

Carnets ATA(AmmissjoniTemporanja/Ammissjoni Temporanja) huma dokumenti doganali internazzjonali maħruġa mill-kmamar tal-kummerċ fil-maġġoranza tad-dinja industrijalizzata biex jippermettu l-importazzjoni temporanja ta’ merkanzija, mingħajr dazji u taxxi doganali. Il-carnets ATA jistgħu jinħarġu għall-kategoriji ta’ oġġetti li ġejjin: Kampjuni kummerċjali, tagħmir professjonali, u oġġetti għall-preżentazzjoni jew l-użu f’fieri kummerċjali, wirjiet, wirjiet, eċċ. Ikkonsulta s-sit web tal-Kamra Internazzjonali tal-Kummerċ għal aktar informazzjoni. 

Carnet TIR

Il-carnets TIR huma dokumenti ta’ tranżitu doganali użati għat-trasport internazzjonali tal-merkanzija, meta parti mill-vjaġġ trid issir bit-triq. Huma jippermettu t-trasport ta’ merkanzija taħt proċedura msejħa l-proċedura TIR. Il-proċedura TIR ġiet stabbilita fil-Konvenzjoni TIR tal-1975 u ffirmata taħt l-awspiċi tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE).Is-sistema TIR teħtieġ li l-merkanzija tivvjaġġa f’vetturi jew kontejners sikuri. Id-dazji u t-taxxi kollha li jistgħu jitħallsu fuq l-oġġetti huma koperti minn garanzija valida internazzjonalment. Il-carnet TIR jistipula li din il-garanzija għandha tiġi aċċettata mill-pajjiżi ta’ tranżitu u ta’ destinazzjoni.

Lista tal-ippakkjar

Il-lista tal-ippakkjar (P/L) hija dokument kummerċjali li jakkumpanja l-fattura kummerċjali u d-dokumenti tat-trasport. Huwa jipprovdi informazzjoni dwar l-oġġetti importati u d-dettalji tal-imballaġġ ta’ kull konsenja (piż, dimensjonijiet, kwistjonijiet ta’ mmaniġġjar, eċċ.).

Huwa meħtieġ għall-iżdoganar bħala inventarju tal-merkanzija dieħla.

Il-lista tal-ippakkjar ġeneralment tinkludi

 • informazzjoni dwar l-esportatur, l-importatur u l-kumpanija tat-trasport
 • id-data tal-ħruġ
 • numru tal-fattura tal-merkanzija
 • tip ta’ imballaġġ (tanbur, ċestun, kartun, kaxxa, bettija, borża, eċċ.)
 • numru ta’ pakketti
 • kontenut ta’ kull pakkett (deskrizzjoni tal-prodotti u numru ta’ oġġetti għal kull pakkett)
 • marki u numri
 • piż nett, piż gross u kejl tal-pakketti

Mhi meħtieġa l-ebda formola speċifika. L-esportatur iħejji l-lista tal-ippakkjar skont il-prattika standard tan-negozju. Id-dokument oriġinali u mill-inqas kopja waħda għandhom jiġu sottomessi. Ġeneralment, m’hemmx bżonn li tiġi ffirmata. Madankollu, fil-prattika, l-oriġinal u kopja tal-lista tal-ippakkjar spiss jiġu ffirmati. Il-lista tal-ippakkjar tista’ tiġi ppreparata fi kwalunkwe lingwa. Madankollu, hija rakkomandata traduzzjoni għall-Ingliż.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr