Ftehim dwar il-Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Awwissu 2020.

Il-Ftehim ta’ Protezzjoni tal-Investiment bejn l-UE u l-Vjetnam se jidħol fis-seħħ wara li l-Istati Membri kollha tal-UE jkunu taw il-kunsens formali tagħhom.

Il-Ftehim kummerċjali

 • tneħħi d-dazji doganali, il-burokrazija u ostakli oħra li jiffaċċjaw il-kumpaniji Ewropej meta jesportaw lejn il-Vjetnam
 • tagħmilha aktar faċli li jsir kummerċ fi prodotti ewlenin bħall-elettronika, il-prodotti tal-ikel u l-farmaċewtiċi
 • jiftaħ is-suq tal-Vjetnam għall-esportazzjonijiet tas-servizzi tal-UE, pereżempju fit-trasport u t-telekomunikazzjoni.

Il-Ftehim ta’ investiment, ladarba jidħol fis-seħħ, se

 • titjib ulterjuri tal-klima ta’ investiment
 • joffru aktar ċertezza lill-investituri Ewropej u Vjetnamiżi.

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

Il-Ftehim kummerċjali huwa ta’ benefiċċju għan-negozji billi

 • l-eliminazzjoni ta’ 99 % tat-tariffi kollha u t-tneħħija parzjali tal1 % li jifdal permezz ta’ kwoti limitati ta’ dazju żero;
 • it-tnaqqis tal-ostakli regolatorji u t-trikkib tal-burokrazija
 • il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, inklużi l-indikazzjonijiet ġeografiċi mogħtija lil prodotti reġjonali speċjali tal-ikel u x-xorb, bħall-Cognac, l-inbejjed Rioja jew il-ġobon Feta
 • ftuħ tas-swieq tas-servizzi u tal-akkwist pubbliku
 • l-iżgurar li r-regoli miftiehma jkunu jistgħu jiġu infurzati.

Il-Vjetnam neħħa 65 % tad-dazji tiegħu fuq il-merkanzija tal-UE dakinhar li l-ftehim daħal fis-seħħ. Gradwalment se tneħħi l-bqija sal-2030.

L-UE se tneħħi progressivament id-dazji tagħha fuq l-importazzjonijiet mill-Vjetnam sal-2027.

Dan l-approċċ asimmetriku jqis il-fatt li l-Vjetnam huwa pajjiż li qed jiżviluppa.

Il-Ftehim kummerċjali jneħħi t-tariffi fuq firxa ta’ prodotti ewlenin tal-UE għall-esportazzjoni

 • il-biċċa l-kbira tal-makkinarju u l-apparat m’għadx għandhom iħallsu dazji tal-importazzjoni Vjetnamiżi sa 35 % — il-bqija mhux se jibqgħu jagħmlu dan sa Awwissu 2025
 • muturi b’magni akbar minn 150 cc se jaraw dazji ta’ importazzjoni Vjetnamiżi ta’ 75 % jitneħħew gradwalment sa Awwissu 2027
 • il-biċċa l-kbira tal-karozzi se jaraw id-dazji tal-importazzjoni Vjetnamiżi ta’ 78 % jitneħħew gradwalment sa Awwissu 2030
 • il-partijiet tal-karozzi se jaraw id-dazji tal-importazzjoni Vjetnamiżi sa 32 % jitneħħew gradwalment sa Awwissu 2027
 • madwar nofs il-farmaċewtiċi tal-UE m’għadx għandhom iħallsu dazji tal-importazzjoni Vjetnamiżi sa 8 % — il-bqija mhux se jibqgħu jagħmlu dan sa Awwissu 2 027 l-esportazzjonijiet tat-tessuti tal-UE ma jkollhomx għalfejn iħallsu aktar dazji tal-importazzjoni Vjetnamiżi ta’ 12 %
 • kważi 70 % tal-esportazzjonijiet tas-sustanzi kimiċi tal-UE m’għadx għandhom għalfejn iħallsu dazji tal-importazzjoni Vjetnamiżi sa 5 % — il-bqija se jkunu jistgħu jidħlu mingħajr tariffi sa 25 % wara tliet, ħames jew seba’ snin.

Minbarra li jelimina t-tariffi, il-Vjetnam qabel ukoll li

 • tneħħi d-dazji tal-esportazzjoni eżistenti tagħha fuq l-esportazzjonijiet tagħha lejn l-UE
 • ma jżidux il-ftit dazji li se jibqgħu.

Il-Ftehim kummerċjali kif se jkun ta’ benefiċċju għall-komunitajiet tal-biedja tal-UE?

Il-produtturi u l-esportaturi Ewropej ta’ prodotti agroalimentari se jibbenefikaw mis-suq dejjem jikber tal-Vjetnam u t-tneħħija progressiva tat-tariffi.

 

Dazju
tal-importazzjoni Vjetnamiż attwali

Id-dazju tal-importazzjoni mneħħi
gradwalment minn

Ċanga u ħaruf

20 %

Awwissu 2023

Majjal iffriżat

15 %

Awwissu 2027

Majjal, ġewwieni u prieżet friski

Sa limitu ta’ 25 %

Awwissu 2029

Tjur u ġewwieni ta’ l-irziezet

Sa limitu ta’ 40 %

Awwissu 2030

Prodotti tal-ħalib

Sa limitu ta’ 15 %

Awwissu 2025

Il-biċċa l-kbira tal-ġobnijiet b’Indikazzjoni Ġeografika

Sa limitu ta’ 15 %

Awwissu 2023

Inbejjed u spirti

50 % u 48 % rispettivament

Awwissu 2027

Birra

35 %

August2030

Preparazzjonijiet ta’ l-ikel

Sa limitu ta’ 40 %

Awwissu 2027

Forn u għaġina

Sa limitu ta’ 40 %

Awwissu 2025

Ċikkulata

30 %

Awwissu 2027

Għaġin

20 — -38 %

Awwissu 2027

Ċertu għaġin bil-mili tal-laħam

20 — -38 %

Awwissu 2030

Tista’ ssib deskrizzjoni dettaljata tal-kundizzjonijiet tal-esportazzjoni għall-prodotti agroalimentari f’dan il-manwal. Manwal għall-esportaturi lejn il-Vjetnam.

Għall-prodotti l-aktar sensittivi, l-UE se tiftaħ is-suq tagħha biss għall-esportazzjonijiet Vjetnamiżi sa ċertu punt biex tipprevjeni lill-produtturi tal-UE milli jiġu affettwati b’mod negattiv.

L-UE tagħti lill-Vjetnam kwoti tariffarji ta’ dazju żero ta’ volum fiss u limitat mingħajr ebda żieda annwali għal

 • destrini u lamti oħrajn modifikati
 • bajd u isfar tal-bajd
 • etanol
 • tewm
 • lamtu tal-manjoka
 • mannitol
 • faqqiegħ
 • ross
 • sorbitol
 • zokkor u prodotti b’kontenut għoli ta’ zokkor
 • qamħ ħelu.

Il-Ftehim kummerċjali jirrikonoxxi u jipproteġi l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi għall-inbejjed, l-ispirti, il-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel prodotti fl-UE jew fil-Vjetnam.

Il-miżuri sanitarji u fitosanitarji għandhom l-għan li jipproteġu l-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti. Miżuri bħal dawn jinkludu

 • ir-rikonoxximent ta’ żoni ta’ organiżmi ta’ ħsara jew ta’ mard baxxi/ħielsa
 • l-iżgurar tat-trasparenza u l-iskambju ta’ informazzjoni
 • mekkaniżmi biex jiġu evitati l-ostakli għall-kummerċ.

Aktar dettalji huma pprovduti fit-taqsima hawn taħt.

Kemm hu kbir is-suq Vjetnamiż? Kemm tagħmel kummerċ l-UE mal-Vjetnam?

B’popolazzjoni ta’ aktar minn 97 miljun, il-Vjetnam huwa suq tal-esportazzjoni ewlieni tal-UE fl-Asja.

Għall-UE, il-Vjetnam huwa l-17 l-akbar sieħeb fil-kummerċ tal-merkanzija fid-dinja u t-tieni l-akbar fl-Asja tax-Xlokk.

Għall-UE, il-Vjetnam huwa sors importanti ta’ materja prima u inputs oħra għall-oġġetti.

Fl-2019, il-Vjetnam kellu bilanċ pożittiv fil-kummerċ agroalimentari mal-UE

 • Esportazzjonijiet Vjetnamiżi lejn l-UE — EUR 2.16 biljun
 • Esportazzjonijiet tal-UE lejn il-Vjetnam — EUR 1.14 biljun.

Il-Ftehim kummerċjali x’aktarx se jara aktar tkabbir fil-kummerċ bejn l-UE u l-Vjetnam f’dan is-settur.

Fl-2018, l-UE kellha bilanċ pożittiv fil-kummerċ tas-servizzi mal-Vjetnam

 • Esportazzjonijiet ta’ servizzi tal-UE lejn il-Vjetnam — EUR 2.1 biljun
 • Esportazzjonijiet ta’ servizzi Vjetnamiżi lejn l-UE — EUR 1.8 biljun.

Tariffi

Għall-esportazzjoni lejn il-Vjetnam

Qabel il-ftehim kummerċjali, il-Vjetnamiż applika dazji tal-importazzjoni sa 50 % fuq l-esportazzjonijiet tal-UE ta’ prodotti agroalimentari u sa 78 % fuq prodotti industrijali, bħall-karozzi u l-makkinarju. Skont il-ftehim kummerċjali, il-Vjetnam huwa marbut legalment li progressivament inaqqas it-tariffi tiegħu fi żmien tliet snin u 10 snin wara Awwissu 2020.

Għall-importazzjonijiet fl-UE

Mill-1 ta’ Awwissu 2020, madwar 84 % tal-importazzjonijiet tal-UE mill-Vjetnam jidħlu mingħajr dazju.

Is-setturi li jibbenefikaw minn dan jinkludu

• il-farmaċewtiċi

• il-biċċa l-kbira tal-petrokimiċi (ċerti tariffi fuq il-petrokimiċi se jitneħħew gradwalment biss wara tliet snin).

L-UE se tneħħi gradwalment kważi l-bqija tad-dazji doganali kollha li japplikaw għall-importazzjonijiet mill-Vjetnam sa Novembru 2030.

L-UE se tkompli tapplika tariffi fuq ftit prodotti anke wara tmiem il-perjodu tal-eliminazzjoni gradwali, inkluż fuq xi prodotti tal-ħut (tilapja, palamit).

It-tneħħija tat-tariffi fl-Anness 2-A tal-ftehim kummerċjali tistabbilixxi fid-dettall l-istadji għat-tneħħija tat-tariffi għal kategoriji differenti ta’ prodotti fuq ħames snin.

 

Tista’ ssib skeda dettaljata għat-tneħħija tat-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek f’ My Trade Assistent.

 

Regoli ta’ oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-prodotti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima dwar l-oġġetti.

Regoli ta’ oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll dwar id-definizzjoni ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodu ta’ kooperazzjoni amministrattiva tal-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam (ĠU L 186, 12.06.2020, p. 1319).

Il-prodott tiegħi huwa “oriġinarju” skont il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam, irid joriġina fl-UE jew fil-Vjetnam.

Prodott jitqies li joriġina fl-UE jew fil-Vjetnam jekk ikun

 • miksub kollu kemm hu fl-UE jew fil-Vjetnam
 • prodotti esklussivament minn materjali li joriġinaw fl-UE jew fil-Vjetnam jew
 • prodotti fl-UE jew fil-Vjetnam bl-użu ta’ materjali mhux oriġinarji sakemm tali materjali jkunu nħadmu jew ġew ipproċessati biżżejjed billi ġew issodisfati r-regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Anness II. Ara l-Anness I “Noti introduttorji” għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott. Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu, pereżempju, ħidma jew ipproċessar insuffiċjenti jew ir-regola tan-nonalterazzjoni. Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali li jgħinu biex ikun hemm konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott, pereżempju tolleranzi jew akkumulazzjoni.

 

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-kapitolu (eż. ħidma jew ipproċessar insuffiċjenti, regola ta’ nonalterazzjoni). Flessibbiltajiet addizzjonali jgħinu biex ikun hemm konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott (eż. tolleranzi jew akkumulazzjoni).

 

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (is-Sistema Armonizzata, il-Kapitolu 48) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — proċess ta’ produzzjoni speċifiku huwa meħtieġ, pereżempju l-għażil ta’ fibri fi ħjut — tali regoli jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti, tal-ħwejjeġ u tal-kimika.

Suġġerimenti biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Hemm flessibbiltà addizzjonali biex tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Hija prevista flessibbiltà addizzjonali biex tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

Fil-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam, ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sakemm il-piż jew il-valur nett tagħhom ma jaqbiżx

 • 10 % tal-piż jew tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott għal prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati li jaqgħu taħt il-Kapitoli 2 u 4 sa 24 tas-Sistema Armonizzata, minbarra l-prodotti tas-sajd ipproċessati tal-Kapitolu 16
 • 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott għal prodotti industrijali għajr tessuti u ħwejjeġ għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-SA japplikaw tolleranzi speċifiċi kif stabbilit fin-Nota 6 u n-Nota 7 tal-Anness A “Noti introduttorji għal-lista fl-Anness II”.

Din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu ta’ valur massimu (kemm fil-valur kif ukoll fil-piż) tal-materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott.

It-tolleranza ma tapplikax għal prodotti miksuba kompletament.

Kumulazzjoni

Il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam jipprevedi erba’ modi ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini. Madankollu, jekk jogħġbok innota li bħalissa l-ewwel waħda biss tapplika (kumulazzjoni bilaterali)

 • kumulazzjoni bilaterali: materjali li joriġinaw fil-Vjetnam jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott fl-UE
 • akkumulazzjoni ma’ pajjiż ASEAN li għandu ftehim preferenzjali mal-UE, li fih il-materjali elenkati fl-Anness III jistgħu jingħaddu bħala materjali li joriġinaw fil-Vjetnam meta jkomplu jiġu pproċessati jew inkorporati f’wieħed mill-prodotti elenkati fl-Anness IV. Bħalissa din il-kumulazzjoni ma tapplikax
 • Drappijiet li joriġinaw fir-Repubblika tal-Korea jistgħu jitqiesu bħala li joriġinaw fil-Vjetnam meta jiġu pproċessati aktar jew inkorporati f’wieħed mill-prodotti elenkati fl-Anness V miksub fil-Vjetnam taħt ċerti kundizzjonijiet. Din il-kumulazzjoni hija applikabbli mill-23 ta’ Diċembru 2020.
 • Fuq talba ta’ Parti, drappijiet li joriġinaw f’pajjiż li miegħu kemm l-UE kif ukoll il-Vjetnam japplikaw ftehim kummerċjali preferenzjali jistgħu jitqiesu bħala li joriġinaw fl-UE jew fil-Vjetnam meta jkomplu jiġu pproċessati jew inkorporati f’wieħed mill-prodotti elenkati fl-Anness V tal-Protokoll miksub f’dik il-Parti taħt ċerti kundizzjonijiet. Bħalissa din il-kumulazzjoni ma tapplikax.

Rekwiżiti oħra

Il-prodott tiegħek irid jissodisfa wkoll ir-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha tal-Protokoll (bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tan-nonalterazzjoni).

Regola ta’ nonalterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn il-Vjetnam (u viċi versa) mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz. Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • il-preservazzjoni tal-prodotti f’kundizzjonijiet tajbin
 • ħżin
 • qsim tal-kunsinni.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu evidenza ta’ konformità mar-regola, bħal

 • dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz ta’ kargu
 • evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti
 • kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha.
Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni ta’ dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat skont tariffa preferenzjali hija permessa skont il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam.

Proċeduri tal-oriġini

Kif titlob tariffa preferenzjali

L-esportaturi u l-importaturi għandhom isegwu l-proċeduri tal-oriġini.

 

Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Taqsima B tal-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriġini tal-ftehim. Dawn jiċċaraw, eż. kif

 • dikjarazzjoni tal-oriġini ta’ prodott
 • biex jintalbu preferenzi jew
 • l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Aqra aktar: Gwida dwar ir-Regoli tal-Oriġini — Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam.

L-importaturi jistgħu jitolbu trattament tariffarju preferenzjali abbażi ta’ dikjarazzjoni tal-oriġini pprovduta mill-esportatur.

Prova ta’ oriġini

L-esportaturi mill-UE jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE billi jipprovdu dikjarazzjoni dwar l-oriġini li tista’ ssir minn

 • esportatur irreġistrat fis-Sistema tal-Esportaturi Reġistrati (REX). L-istess numru REX jista’ jintuża wkoll għal xi ftehimiet kummerċjali preferenzjali oħra tal-UE (pereżempju l-ftehim kummerċjali tal-UE mal-Kanada)
 • kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx il-EUR 6,000.

Għall-prodotti li joriġinaw fil-Vjetnam, l-esportaturi jistgħu jużaw il-provi tal-oriġini li ġejjin

 • ċertifikat ta’ oriġini
 • dikjarazzjoni tal-oriġini magħmula minn

kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx l-EUR 6,000

wara li l-Vjetnam ikun innotifika sistema bħal din lill-UE (dan għadu mhux il-każ), esportatur approvat jew irreġistrat skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Vjetnam.

X’għandu jkun fiha l-prova tal-oriġini?

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini

Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini għandha tidher fuq fattura jew fuq kwalunkwe dokument kummerċjali li jidentifika l-prodott.

It-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE u jista’ jinstab fl-Anness IV tal-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriġini tal-ftehim. Il-pajjiż importatur ma jistax jitlob li l-importatur jippreżenta traduzzjoni ta’ dikjarazzjoni dwar l-oriġini.

Sottomissjoni u validità

 • Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun saret
 • Normalment id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tkun għal kunsinna waħda, iżda tista’ tkopri wkoll konsenji multipli ta’ prodotti identiċi matul perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar.

Il-gwida tal-FTA bejn l-UE u l-Vjetnam dwar id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini għal konsenji multipli ta’ prodotti identiċi tipprovdi spjegazzjonijiet addizzjonali.

Ċertifikat ta’ oriġini

Ċertifikat ta’ l-oriġini għandu jinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti tal-Vjetnam, billi jintuża l-mudell ta’ l-Anness VII.

Sottomissjoni u validità

Ċertifikat tal-oriġini għandu jinħareġ malajr kemm jista’ jkun iżda mhux aktar tard minn 3-il jum tax-xogħol wara d-data tal-esportazzjoni (id-data tal-vjeġġ iddikjarata).

Ċertifikat tal-oriġini jista’ jinħareġ retrospettivament f’sitwazzjonijiet speċifiċi

 • ma nħariġx fil-ħin tal-esportazzjoni minħabba żbalji, ommissjonijiet involontarji jew raġunijiet validi oħra
 • inħareġ ċertifikat tal-oriġini iżda ma ġiex aċċettat mal-importazzjoni għal raġunijiet tekniċi, jew
 • id-destinazzjoni finali tal-prodotti kkonċernati ma kinitx magħrufa fiż-żmien tal-esportazzjoni. Huwa possibbli li tinħareġ kopja duplikata ta’ ċertifikat tal-oriġini fil-każ ta’, pereżempju, serq, telf, qerda. Għandu jkun validu għal 12-il xahar.
Verifika ta’ l-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini.

Il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam huwa bbażat fuq il-prinċipji li ġejjin

 • il-verifika hija bbażata fuq il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-Parti importatriċi u esportatriċi
 • il-kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti jsiru mid-dwana lokali

Mhumiex permessi żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur. Ladarba l-verifika tiġi konkluża, l-awtoritajiet tal-Parti esportatriċi jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw dwar ir-riżultati lill-awtoritajiet tal-Parti importatriċi.

Rekwiżiti tal-prodott

Prodotti farmaċewtiċi

Għall-prodotti farmaċewtiċi/mediċinali u l-apparat mediku, il-ftehim jiżgura l-użu ta’ standards, prattiki u linji gwida internazzjonali żviluppati mill —

 • Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa
 • Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD)
 • Kunsill Internazzjonali għall-Armonizzazzjoni ta’ Rekwiżiti Tekniċi għal Farmaċewtiċi għall-Użu mill-Bniedem
 • Il-Konvenzjoni dwar l-Ispezzjoni Farmaċewtika u l-Iskema ta’ Kooperazzjoni għall-Ispezzjoni Farmaċewtika
 • Forum Internazzjonali tar-Regolaturi tal-Apparat Mediku.

Ir-rikonoxximent ta’ dawn il-korpi bħala punt ta’ riferiment għall-istabbiliment tal-istandards huwa essenzjali għal aktar kooperazzjoni regolatorja bejn l-UE u l-Vjetnam. Skont il-ftehim, il-Vjetnam jaqbel li jippubblika minnufih jew jagħmel disponibbli fi stadju bikri xieraq ir-regoli tiegħu dwar l-ipprezzar, ir-rimborż jew ir-regolamentazzjoni ta’ prodotti farmaċewtiċi/mediċinali jew apparat mediku. Il-Vjetnam se jissimplifika wkoll ir-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Dan se jnaqqas id-dewmien u l-ispejjeż biex il-prodotti jsiru disponibbli fil-Vjetnam u huwa ta’ importanza partikolari għall-mediċini bbażati fuq ir-riċerka.

Xarbiet alkoħoliċi

Il-Vjetnam ser

 • progressivament tneħħi t-tariffi għoljin tagħha fuq l-inbid (50 %) u l-ispirti (48 %) fuq perjodu ta’ seba’ snin u għall-birra (35 %) fuq perjodu ta’ 10 sena
 • jiġu ffaċilitati l-limitazzjonijiet fuq il-liċenzji għall-manifattura tax-xorb u għad-distribuzzjoni
 • protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi tal-UE.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza — Regoli Sanitarji u Fitosanitarji

Kemm l-UE kif ukoll il-Vjetnam għandhom liġijiet stretti dwar is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti. Il-Ftehim kummerċjali għandu l-għan li jiffaċilita l-esportazzjoni tal-prodotti agrikoli, filwaqt li jissalvagwardja l-livell meħtieġ ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti. Jenħtieġ li aktar djalogu u kummerċ maż-żmien iwasslu għal aktar fiduċja bejn il-Partijiet. Dawn huma wħud mill-benefiċċji ewlenin ta’ din il-parti tal-ftehim.

L-UE bħala entità waħda

Id-dispożizzjonijiet tal-ftehim dwar ir-Regoli Sanitarji u Fitosanitarji u l-implimentazzjoni tagħhom se jikkapitalizzaw fuq il-valur miżjud tar-regoli armonizzati tal-UE dwar kwistjonijiet sanitarji. Il-Ftehim se jiffaċilita qafas uniku u trasparenti għall-approvazzjoni tal-esportazzjonijiet tal-UE ta’ prodotti tal-ikel lejn il-Vjetnam. Il-Vjetnam jimpenja ruħu li japplika l-istess rekwiżiti ta’ importazzjoni għal prodotti simili li ġejjin mill-Istati Membri kollha tal-UE. Dan huwa pass importanti biex titħaffef l-approvazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-UE għall-esportazzjoni u biex jiġi evitat trattament diskriminatorju.

Elenkar minn qabel

Ladarba l-Vjetnam ikun approva kategorija ta’ prodotti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali u jkun kunfidenti li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru inkwistjoni għandha l-kapaċità li tivverifika u timmonitorja l-konformità mar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-ikel tal-UE, il-Vjetnam se jippermetti awtomatikament l-importazzjonijiet mill-istabbilimenti kollha ppreżentati minn dak l-Istat Membru tal-UE. Din l-approvazzjoni ta’ stabbilimenti fil-Parti esportatriċi mingħajr spezzjonijiet individwali minn qabel hija magħrufa bħala elenkar minn qabel. Dan se jevita spezzjonijiet ineffiċjenti u għaljin ta’ stabbilimenti individwali tal-UE.

Esportazzjonijiet ta’ frott u ħxejjex

Il-Ftehim fih dispożizzjonijiet li jagħmluha aktar faċli li jiġu esportati jew importati l-frott u l-ħaxix.

Meta l-UE jew il-Vjetnam iwettqu analiżi tar-riskju tal-pesti, huma jagħmlu dan mingħajr dewmien żejjed meta jiksbu t-talba mill-parti esportatriċi. F’każ ta’ diffikultajiet, l-UE u l-Vjetnam ser jaqblu dwar skeda għat-twettiq tal-analiżi tar-riskju tal-pesti.

 

Sib ir-regoli u r-rekwiżiti speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

 

L-ostakli Tekniċi għall-Kummerċ (TBT)

Ir-rekwiżiti tekniċi jaffettwaw il-biċċa l-kbira tal-prodotti li nixtru. Dawn ir-rekwiżiti tekniċi jistgħu jinħolqu permezz ta’ regolamenti tekniċi obbligatorji u standards volontarji li jiddeterminaw

 • daqs u forma
 • disinn
 • tikkettar, immarkar u imballaġġ
 • funzjoni u prestazzjoni.

Il-proċeduri biex jiġi vverifikat jekk prodott jikkonformax ma’ dawn ir-rekwiżiti jistgħu jkunu wkoll ostaklu tekniku għall-kummerċ. Dawn l-hekk imsejħa “proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità” jistgħu jinkludu l-ittestjar, l-ispezzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-prodott.

 

Normalment il-gvernijiet jintroduċu dawn ir-rekwiżiti tekniċi fl-interess pubbliku. Pereżempju, biex tipproteġi

 • is-saħħa tal-bniedem u s-sigurtà
 • il-ħajja u s-saħħa tal-annimali u tal-pjanti
 • l-ambjent
 • il-konsumaturi minn prattiċi qarrieqa.

 

Għalkemm l-UE u l-Vjetnam jistgħu jikkondividu għanijiet simili meta jintroduċu r-regolamenti tekniċi tagħhom, l-istandards u l-proċeduri attwali għall-verifika tal-prodotti jistgħu jvarjaw, u dan joħloq ostaklu għall-kummerċ. Il-Ftehim kummerċjali għandu l-għan li jtejjeb kif l-UE u l-Vjetnam jaħdmu flimkien fuq ir-rekwiżiti tekniċi għall-prodotti, inaqqsu l-ispejjeż bla bżonn u jiffaċilitaw l-aċċess għall-informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-prodotti.

Regolamenti Tekniċi

Il-Vjetnam qabel li

 • valutazzjoni tal-alternattivi għal kwalunkwe regolament tekniku propost u valutazzjoni tal-impatt tagħhom
 • tibbaża r-regolamenti tekniċi fuq standards internazzjonali
 • tirrevedi r-regolamenti tekniċi attwali biex iġġibhom konformi mal-istandards internazzjonali.
Valutazzjoni tal-konformità

Il-Vjetnam qabel li

 • aċċetta d-Dikjarazzjoni ta’ Konformità tal-Fornitur (SDoC) bħala li turi konformità mal-liġi domestika
 • jiġi żgurat li n-negozji jkollhom għażla ta’ faċilitajiet għall-valutazzjoni tal-konformità
 • jiġi żgurat li l-korpi ta’ akkreditazzjoni u l-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità jkunu indipendenti minn xulxin u ma jkollhom l-ebda kunflitt ta’ interess
 • jikkunsidraw li jingħaqdu jew jinkoraġġixxu korpi tal-ittestjar, tal-ispezzjoni u taċ-ċertifikazzjoni biex jingħaqdu ma’ ftehimiet jew arranġamenti internazzjonali għall-armonizzazzjoni u/jew l-iffaċilitar tal-aċċettazzjoni tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-konformità.
Standards

Il-Ftehim jinkludi impenji biex

 • tħeġġiġ ta’ korpi ta’ standardizzazzjoni biex jipparteċipaw fit-tħejjija ta’ standards internazzjonali minn korpi internazzjonali għall-istandardizzazzjoni
 • l-użu ta’ standards internazzjonali bħala bażi għall-iżvilupp ta’ standards domestiċi
 • tiġi evitata d-duplikazzjoni tax-xogħol tal-korpi internazzjonali tal-istandardizzazzjoni jew it-trikkib magħhom
 • tirrevedi regolarment l-istandards nazzjonali u reġjonali mhux ibbażati fuq standards internazzjonali, bil-għan li ġġibhom konformi mal-istandards internazzjonali
 • jinnotifikaw ir-regolamenti tekniċi u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità li jagħmlu l-istandards volontarji obbligatorji.
Trasparenza

Il-Ftehim fih impenji biex

 • jiġi żgurat li r-regolamenti tekniċi kollha u l-proċeduri obbligatorji ta’ valutazzjoni tal-konformità jkunu disponibbli għall-pubbliku fuq is-siti web uffiċjali mingħajr ħlas
 • jippermettu lin-negozji u lil persuni interessati oħra mill-UE u mill-Vjetnam jipparteċipaw fi kwalunkwe konsultazzjoni pubblika dwar regolamenti tekniċi ġodda fuq bażi ugwali
 • tweġiba għall-kummenti magħmula mill-Parti l-oħra dwar ir-regolamenti tekniċi proposti.
Sorveljanza tas-suq

Il-Ftehim kummerċjali fih dispożizzjonijiet li jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda kunflitt ta’ interess bejn:

 • il-funzjoni tas-sorveljanza tas-suq u l-funzjoni tal-valutazzjoni tal-konformità
 • korpi ta’ sorveljanza tas-suq u negozji soġġetti għal kontroll jew superviżjoni.

Ikkuntattjana

Karozzi — Ostakoli mhux tariffarji

L-eliminazzjoni tad-dazji doganali ma tfissirx aċċess awtomatiku għas-suq tas-sieħeb kummerċjali: Il-prodotti tal-UE għad iridu jikkonformaw mar-regoli tal-Vjetnam li jirregolaw is-settur tal-karozzi. Il-Ftehim kummerċjali fih Anness iddedikat għall-indirizzar ta’ ostakli mhux tariffarji mhux meħtieġa fis-settur tal-karozzi, li għandu l-għan li jiffaċilita l-kummerċ. L-Anness jidħol fis-seħħ f’Awwissu 2023.

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Il-Ftehim kummerċjali jtejjeb il-proċeduri doganali, u jagħmilha aktar faċli u orħos għan-negozji biex ineħħu d-dwana.

Biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-katina tal-provvista, l-UE u l-Vjetnam se jidħlu f’rikonoxximent reċiproku ta’ programmi ta’ sħubija kummerċjali, bħall-programm “Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati” tal-UE.

Dokumenti

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek. Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jeħtieġu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew xi wħud minnhom

 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi)
 • lista tal-ippakkjar
 • liċenzji ta’ importazzjoni għal ċerta merkanzija
 • ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini.

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika minn qabel għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini.

 

Għal informazzjoni dettaljata dwar id-dokumenti li trid tippreżenta għall-approvazzjoni doganali għall-prodott tiegħek, mur għand L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

 

Proċeduri

Biex issir taf kif tipprova l-oriġini tal-prodotti tiegħek sabiex tkun tista’ tibbenefika minn tariffa preferenzjali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq. Informazzjoni ġenerali dwar il-proċeduri doganali.

Id-drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-Ftehim kummerċjali fih ukoll regoli għall-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Indikazzjonijiet Ġeografiċi

L-indikazzjonijiet Ġeografiċi huma sinjali użati fuq prodotti tradizzjonali tal-ikel u x-xorb li għandhom kwalitajiet speċjali jew li jgawdu reputazzjoni partikolari minħabba fejn jiġu prodotti. Eżempji huma l-ġobon Roquefort, l-inbid ta’ Rioja u l-perżut ta’ Parma. L-indikazzjonijiet Ġeografiċi jgħarrfu lill-konsumaturi li l-prodott huwa ġenwin u mhux falz.

Skont il-ftehim, il-Vjetnam saħħaħ l-arranġamenti eżistenti tiegħu għall-protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi billi stabbilixxa sistema għar-reġistrazzjoni tagħhom fil-Vjetnam. Dan jagħmilha illegali li jinbiegħu prodotti foloz taħt l-istess isem bħall-oġġett ġenwin.

B’riżultat ta’ dan, l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Vjetnamiżi 169 tal-UE u 39 għal inbejjed, spirti u ċerti prodotti agrikoli jgawdu minn livelli ta’ protezzjoni milli jiġu kkupjati fil-Vjetnam komparabbli ma’ dawk fl-UE. Il-konsumaturi Vjetnamiżi se jkunu aktar konxji ta’ prodotti tal-ikel, inbejjed u spirti awtentiċi tal-UE ta’ kwalità.

Lista sħiħa tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi tal-UE u Vjetnamiżi

Privattivi

Skont il-ftehim kummerċjali, il-Vjetnam qabel dwar mekkaniżmu effettiv biex jikkumpensa lis-sidien tal-privattivi għal ħajja iqsar tal-privattivi li tirriżulta minn dewmien mhux raġonevoli fl-għoti tal-ewwel awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati

Il-Ftehim kummerċjali jġib il-liġijiet tal-Vjetnam dwar id-drittijiet tal-awtur f’konformità ma’ dawk tal-UE u ta’ pajjiżi oħra sabiex ix-xandara u l-organizzaturi ta’ prestazzjoni pubblika jħallsu r-royalties lill-produtturi ta’ reġistrazzjonijiet awdjo u artisti.

Marki kummerċjali

L-UE u l-Vjetnam se jipproteġu trademarks magħrufa sew f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet stabbiliti mill —

 • Unjoni ta’ Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali
 • L-organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali.

Protezzjoni tad-data tat-test

Id-data dwar il-prodotti farmaċewtiċi u agrokimiċi se tiġi protetta għal ħames snin.

Disinji industrijali

Il-Vjetnam se jissieħeb fil-Ftehim tal-Aja dwar ir-Reġistrazzjoni Internazzjonali tad-Disinji Industrijali u biex jipproteġi d-disinji għal mill-inqas 15 snin. Il-varjetajiet tal-pjanti l-Vjetnam se jipproteġi d-drittijiet tal-varjetajiet tal-pjanti f’konformità mal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta’ Varjetajiet Ġodda ta’ Pjanti (UPOV). Dan ifisser li varjetajiet ġodda ta’ pjanti, pereżempju dawk li jagħtu rendimenti aħjar jew li huma reżistenti għall-organiżmi ta’ ħsara (bħal ċerti varjetajiet tar-ross reżistenti għat-taħsir) se jiġu protetti.

Infurzar

Il-Ftehim itejjeb il-qafas legali għall-infurzar fil-livelli kollha. L-awtoritajiet u l-uffiċjali doganali Vjetnamiżi jiksbu wkoll aktar setgħat u għodod aħjar biex jindirizzaw il-ksur.

Id-detenturi tad-drittijiet se jkunu jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet doganali tal-Vjetnam jikkonfiskaw u jeqirdu oġġetti li jiksru d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Il-Helpdesk tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali tax-Xlokk tal-Asja joffri servizz ta’ Helpline għal appoġġ dirett fuq il-proprjetà intellettwali għan-negozji ż-żgħar.

Servizzi

Il-Ftehim kummerċjali jkopri firxa wiesgħa ta’ servizzi u jipprovdi aċċess addizzjonali għas-suq għall-fornituri tas-servizzi u għall-investiment fil-manifattura.

L-UE u l-Vjetnam qablu li jnaqqsu jew ineħħu ċerti restrizzjonijiet fuq

 • kemm ditti jistgħu jipprovdu servizzi
 • il-valur ta’ tranżazzjonijiet jew assi ta’ servizzi
 • l-għadd ta’ operazzjonijiet ta’ servizzi jew il-kwantità ta’ outputs tas-servizzi
 • kemm-il persuna tista’ tiġi impjegata
 • it-tip ta’ sussidjarja bi sjieda barranija li tista’ tiġi stabbilita lokalment
 • parteċipazzjoni azzjonarja barranija/limiti tal-ekwità.

Dan japplika għal firxa wiesgħa ta’ setturi, inklużi

 • telekomunikazzjonijiet
 • finanzjarji
 • kompjuter u relatat
 • trasport
 • ambjentali
 • servizzi ta’ negozju, inklużi dawk professjonali
 • postali
 • distribuzzjoni.

L-UE u l-Vjetnam qablu wkoll li jiżguraw li l-istess regoli u regolamenti japplikaw għall-fornituri tas-servizzi domestiċi u barranin f’ċerti setturi sabiex jinħoloq ambjent tan-negozju prevedibbli u kundizzjonijiet ekwi.

Dan japplika għal

 • servizzi postali: atturi dominanti fis-suq mhux se jinvolvu ruħhom fi prattiki antikompetittivi; proċeduri ġusti ta’ liċenzjar; indipendenza tar-regolatur
 • servizzi ta’ telekomunikazzjoni: il-fornituri ewlenin għandhom jipprovdu aċċess lil operaturi oħra għal elementi speċifiċi tan-netwerk b’termini u kundizzjonijiet li jkunu raġonevoli u trasparenti; l-indipendenza tar-regolatur; portabbiltà tan-numri
 • trasport marittimu internazzjonali
 • servizzi tal-kompjuter
 • regolamentazzjoni domestika: dispożizzjonijiet komprensivi dwar il-proċeduri ta’ liċenzjar u l-kwalifiki professjonali; l-investituri li japplikaw għal liċenzja biex jipprovdu servizz jew biex jinvestu jridu jiġu ttrattati b’mod ġust u protetti minn restrizzjonijiet arbitrarji; dritt għal appell
 • servizzi ta’ trasport marittimu internazzjonali: definizzjonijiet ċari tas-servizzi impenjati; kundizzjonijiet ġusti għall-aċċess għall-portijiet; u jintemmu l-arranġamenti tal-qsim tal-merkanzija; forniment ta’ distribuzzjoni u pożizzjonament mill-ġdid ta’ kontejners vojta f’ċerti portijiet.

 

UE

Il-Vjetnam

Servizzi professjonali

 • servizzi arkitettoniċi
 • kontabilità
 • servizzi ta’ inġinerija u inġinerija integrata
 • is-servizzi tal-ippjanar urban u tal-arkitettura tal-pajsaġġ
 • servizzi ta’ konsulenza dwar il-ġestjoni
 • servizzi ta’ arbitraġġ kummerċjali internazzjonali
 • servizzi legali
 • kontabilità
 • tassazzjoni
 • servizzi arkitettoniċi
 • inġinerija integrata
 • l-ippjanar urban u l-pajsaġġ urban
 • servizzi mediċi u dentali
 • servizzi veterinarji
 • servizzi ta’ infermiera, fiżjoterapisti u persunal paramediku

Servizzi tal-kompjuter u dawk relatat

Is-servizzi relatati kollha f’dan il-qasam

Is-servizzi relatati kollha f’dan il-qasam

Riċerka u Żvilupp

 • xjenzi naturali u xjenzi interdixxiplinari ħlief għal servizzi ta’ riċerka u żvilupp iffinanzjati pubblikament
 • xjenzi soċjali u umanistiċi
 • xjenzi naturali

Servizzi tan-negozju

 • reklamar ta’ servizzi ta’ proprjetà immobbli
 • servizz ta’ kera/lokazzjoni mingħajr operaturi
 • riċerka tas-suq
 • servizzi ta’ konsulenza dwar il-ġestjoni
 • konsulenza u konsultazzjoni relatati mal-manifattura
 • stampar u pubblikazzjoni
 • servizzi tal-konvenzjonijiet
 • traduzzjoni
 • servizzi ta’ disinn
 • id-disinn intern u servizzi oħra marbutin mad-disinn ta’ speċjalità
 • servizzi ta’ aġenzija tal-ġbir
 • servizzi ta’ rapportar ta’ kreditu
 • servizzi ta’ duplikazzjoni
 • servizzi ta’ konsulenza dwar it-telekomunikazzjoni
 • servizzi ta’ tweġib bit-telefon
 • reklamar
 • riċerka tas-suq
 • servizzi ta’ konsulenza dwar il-ġestjoni
 • servizzi ta’ ttestjar u analiżi tekniċi
 • servizzi relatati mal-manifattura

Servizzi postali

Is-servizzi postali u ta’ kurrier kollha relatati

Is-servizzi postali kollha, minbarra s-servizzi pubbliċi u s-servizzi riżervati

 

Servizzi ta’ telekomunikazzjoni

Servizzi li jikkonsistu fit-trażmissjoni u r-riċezzjoni ta’ sinjali b’mezzi elettromanjetiċi, eskluż ix-xandir

Servizzi (eskluż ix-xandir), bħal

 • servizzi bażiċi u ta’ valur miżjud, ibbażati kemm fuq faċilitajiet kif ukoll dawk li mhumiex (netwerks fissi u mobbli permezz tas-satellita)

Servizzi ta’ kostruzzjoni

 

Is-servizzi kollha ta’ kostruzzjoni u ta’ inġinerija relatati (elenkati fil-lista ta’ klassifikazzjoni settorjali W/120)

 • Is-servizzi kollha ta’ kostruzzjoni (elenkati fil-lista ta’ klassifikazzjoni settorjali W/120)

 

Distribuzzjoni

servizzi

 • servizzi ta’ aġenti tal-Kummissjoni
 • servizzi ta’ negozju bl-ingrossa
 • servizzi ta’ bejgħ bl-imnut
 • servizzi ta’ franchising
 • servizzi ta’ aġenti tal-Kummissjoni
 • servizzi ta’ negozju bl-ingrossa
 • servizzi ta’ bejgħ bl-imnut
 • servizzi ta’ franchising

Servizzi ambjentali

 • servizzi ta’ ilma mormi
 • ġestjoni ta’ l-iskart solidu/perikoluż, minbarra t-trasport transkonfinali ta’ skart perikoluż
 • il-protezzjoni tal-arja ambjentali u t-trattament tal-klima u t-tindif tal-ħamrija u l-ilmijiet
 • rimedjazzjoni u tindif ta’ ħamrija u ilmijiet
 • tnaqqis tal-istorbju u l-vibrazzjoni
 • il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-pajsaġġ
 • servizzi ambjentatli u anċillari oħra
 • servizzi ta’ drenaġġ,
 • servizzi ta’ rimi ta’ skart,
 • servizzi ta’ ġbir u rimi ta’ skart, ħlief servizzi ta’ miżbliet
 • immaniġġjar ta’ skart perikoluż
 • sanitazzjoni u servizzi simili
 • servizzi ta’ tindif ta’ gassijiet tal-egżost
 • servizzi ta’ tnaqqis tal-istorbju
 • servizzi ta’ protezzjoni tan-natura u l-pajsaġġ
 • servizzi ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali

Servizzi finanzjarji

 • assigurazzjoni u servizzi relatati mal-assigurazzjoni
 • servizzi bankarji u servizzi finanzjarji oħra
 • assigurazzjoni u servizzi relatati mal-assigurazzjoni
 • servizzi bankarji u servizzi finanzjarji oħra

 

 

 • lukandi, ristoranti u catering minbarra l-forniment tal-ikel fis-servizzi tat-trasport bl-ajru
 • servizzi ta’ aġenziji tal-ivvjaġġar u operaturi turistiċi (inkluż maniġers tat-turs
 • servizzi ta’ gwida turistika
 • lukandi u ristoranti inklużi servizzi ta’ alloġġ, forniment tal-ikel u servizzi ta’ xorb
 • servizzi ta’ provvista ta’ ikel u xorb, ħlief servizzi ta’ provvista ta’ ikel f’faċilitajiet tal-ikel immexxija mill-gvern
 • servizzi ta’ aġenziji tal-ivjaġġar u operaturi tal-vjaġġi

Servizzi ta’ rikreazzjoni, kulturali u sportivi

 

 • servizzi tad-divertiment (inkluż servizzi ta’ teatru, baned lajv, ċirklu u diskoteki)
 • servizzi ta’ aġenziji tal-aħbarijiet u tal-istampa
 • libreriji, arkivji, mużewijiet u servizzi kulturali oħrajn
 • servizzi sportivi
 • servizzi ta’ parks ta’ rikreazzjoni u ta’ bajjiet
 • servizzi ta’ divertiment (inklużi teatru, baned live u servizzi taċ-ċirku
 • negozju tal-logħob elettroniku

Trasport

 • servizzi awżiljarji marittimi u marittimi
 • trasport fil-passaġġi fuq l-ilma interni
 • servizzi ta’ trasport bl-ajru
 • servizzi ta’ trasport bil-ferrovija
 • trasport bit-triq 
 • servizzi awżiljarji għall-modi kollha ta’ trasport
 • sistemi oħra ta’ trasport

Servizzi oħra ta’ trasport

 • servizzi awżiljarji marittimi u marittimi
 • trasport fil-passaġġi fuq l-ilma interni
 • servizzi ta’ trasport bl-ajru
 • servizzi ta’ trasport bil-ferrovija
 • trasport bit-triq
 • servizzi awżiljarji għall-modi kollha ta’ trasport

Manifattura

 • ikel u xorb
 • ħwejjeġ
 • xedd is-saqajn
 • makkinarju
 • prodotti tal-karta
 • makkinarju tal-informatika u elettriku
 • ikel u xorb
 • ħwejjeġ
 • prodotti tal-karta
 • sustanzi kimiċi
 • ċertu tagħmir tal-makkinarju
 • tagħmir tal-informatika u tat-telekomunikazzjoni

Kummerċ elettroniku

L-UE u l-Vjetnam qablu

 • li ma jiġux imposti dazji doganali fuq trażmissjonijiet elettroniċi
 • li jippromwovi l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku bejniethom
 • li jinżamm djalogu dwar kwistjonijiet regolatorji mqajma mill-kummerċ elettroniku
 • Il-kummerċ elettroniku m’għandux ixekkel id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali
 • l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku għandu jkun kompatibbli mal-istandards internazzjonali tal-protezzjoni tad-data.

Akkwist Pubbliku

Skont il-ftehim, l-akkwist pubbliku se jkun trasparenti u l-proċeduri tiegħu se jkunu ġusti daqs dawk stabbiliti fil-ftehimiet kummerċjali li l-UE ffirmat ma’ pajjiżi żviluppati u ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw aktar avvanzati.

Tkopri

 • il-ministeri Vjetnamiżi kollha fil-livell ċentrali, inkluż għall-infrastruttura bħat-toroq u l-portijiet, flimkien mal-Kumitat għall-Affarijiet tal-Minoranzi Etniċi u l-Ispettorat tal-Gvern
 • korpi pubbliċi f’Hanoi u Ho Chi Minh City, li jirrappreżentaw 50 % tal-akkwist pubbliku mhux tal-gvern ċentrali tal-Vjetnam
 • fergħat tal-operatur nazzjonali tal-elettriku tal-Elettriku tal-Vjetnam (EVN) u tal-Vjetnam Railways (VNR);
 • 34 sptar pubbliku kkontrollati mill-Ministeru tas-Saħħa
 • żewġ universitajiet ewlenin u żewġ istituti ta’ riċerka ewlenin
 • kważi s-servizzi kollha ta’ kostruzzjoni, inkluż l-akkwist taħt il-Ministeru tat-Trasport, u s-servizzi ta’ tħammil.

Kwistjonijiet ewlenin

Il-Vjetnam huwa pajjiż li qed jiżviluppa u għalhekk skont il-ftehim se jibbenefika minn trattament differenzjat u miżuri tranżitorji.

Se jkollha perjodu tranżitorju ta’ 15 snin biex progressivament tnaqqas il-limiti għal livell komparabbli ma’ dawk offruti minn pajjiżi oħra li huma membri tal-Ftehim Internazzjonali dwar l-Akkwist Ġenerali. Pereżempju, il-limitu inizjali ta’ 1.5 miljun Drittijiet ta’ Prelevament Standard (SDR) għal oġġetti u servizzi għall-akkwist magħmul minn entitajiet tal-gvern ċentrali għandu jitnaqqas gradwalment għal 130 000 SDR.

Il-Vjetnam qabel ukoll li jiżviluppa portal web ċentrali għar-reklamar ta’ kuntratti ta’ akkwist. Għandu jkun operattiv sa mhux aktar tard minn Awwissu 2030.

Il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli

L-appoġġ għat-tkabbir ekonomiku, l-iżvilupp soċjali u l-protezzjoni ambjentali huma tliet elementi bażiċi għall-kisba ta’ żvilupp sostenibbli. Il-politiki kummerċjali jista’ jkollhom effetti estensivi fuq l-ekonomija, l-impjiegi, l-istandards tax-xogħol, il-koeżjoni soċjali u l-ambjent. L-UE trid tiżgura li l-politika kummerċjali tagħha tappoġġa l-iżvilupp sostenibbli fl-UE, fil-pajjiżi sħab tagħha u globalment.

L-għanijiet ewlenin huma:

 • il-promozzjoni ta’ appoġġ reċiproku bejn il-kummerċ u l-investiment, ix-xogħol u l-politiki ambjentali
 • l-iżgurar ta’ żieda fil-kummerċ u l-investiment ma jsirux għad-detriment tal-ħaddiema u l-protezzjoni ambjentali
 • l-iżgurar li l-livelli domestiċi ta’ protezzjoni ambjentali u tax-xogħol ikunu konsistenti mal-istandards u l-ftehimiet internazzjonali ewlenin.

Standards tax-Xogħol

L-UE u l-Vjetnam jimpenjaw ruħhom li jimplimentaw il-konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) li rratifikaw. Il-Vjetnam jimpenja ruħu wkoll li jirratifika l-konvenzjonijiet tal-ILO dwar id-drittijiet fundamentali li għadu ma ffirmax, bħal

 • id-dikjarazzjoni Ministerjali tal-2006 tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Ġenerazzjoni ta’ Impjieg Sħiħ u Produttiv u Xogħol Diċenti għal Kulħadd
 • id-dikjarazzjoni tal-ILO dwar il-Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fuq ix-Xogħol;
 • il-konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO.

L-ambjent u t-Tibdil fil-Klima

L-UE u l-Vjetnam jimpenjaw ruħhom li jimplimentaw b’mod effettiv il-ftehimiet ambjentali multilaterali li huma parti għalihom, bħal

 • il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Diversità Bijoloġika
 • il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet fil-Periklu (CITES)
 • l-UE u l-Vjetnam jaqblu li jtejbu l-aċċess għas-suq għall-investiment fis-setturi tas-servizzi u s-setturi mhux tas-servizzi, bħall-manifattura. Aċċess akbar għas-suq Vjetnamiż għandu jattira investituri barranin u joħloq opportunitajiet għall-iżvilupp tal-manifattura fil-Vjetnam.

Investiment

L-UE u l-Vjetnam jaqblu li jtejbu l-aċċess għas-suq għall-investiment fis-setturi tas-servizzi u fis-setturi mhux tas-servizzi, bħall-manifattura. Aċċess akbar għas-suq Vjetnamiż għandu jattira investituri barranin u joħloq opportunitajiet għall-iżvilupp tal-manifattura fil-Vjetnam.

Ir-restrizzjonijiet fuq l-investiment barrani tnaqqsu:

 • is-settur tal-ikel, bħall-ipproċessar tal-ħut u tal-prodotti tal-akkwakultura
 • is-settur tal-fertilizzanti
 • ċeramika
 • assemblaġġ ta’ magni tal-baħar
 • servizzi relatati ma’ makkinarju għal skopijiet ġenerali
 • makkinarju agrikolu
 • apparat domestiku
 • roti
 • liċenzji għall-manifattura ta’ soft drinks.

L-UE u l-Vjetnam iffirmaw Ftehim ta’ Protezzjoni tal-Investiment. Dan se jidħol fis-seħħ wara li l-Istati Membri kollha tal-UE jkunu taw il-kunsens formali tagħhom.

Ladarba jidħol fis-seħħ, il-ftehim ta’ investiment se jkompli jtejjeb il-klima tal-investiment u joffri aktar ċertezza lill-investituri. Dan se jieħu post it-21-il trattat bilaterali ta’ investiment fis-seħħ bejn il-Vjetnam u l-Istati Membri tal-UE.

Il-Ftehim ta’ investiment se jiżgura li l-investimenti jkollhom livell għoli ta’ protezzjoni filwaqt li jippreserva d-dritt tal-UE u tal-Vjetnam li jirregolaw biex isegwu objettivi leġittimi ta’ politika pubblika, bħall-protezzjoni tas-saħħa, is-sikurezza pubblika jew l-ambjent.

Dan se jipprovdi lill-investituri Ewropej u Vjetnamiżi b’garanziji bażiċi li l-gvernijiet se jirrispettaw ċerti prinċipji fundamentali ta’ trattament li l-investituri barranin jistgħu jiddependu fuqhom meta jieħdu deċiżjonijiet ta’ investiment.

Dawn il-garanziji jinkludu

 • nondiskriminazzjoni
 • li ma ssirx esproprjazzjoni mingħajr kumpens xieraq u fil-pront
 • il-possibbiltà ta’ trasferiment u ripatrijazzjoni ta’ fondi relatati ma’ investiment
 • garanzija ġenerali ta’ trattament ġust u ekwu u ta’ sigurtà fiżika.
 • impenn li l-gvernijiet jirrispettaw l-obbligi kuntrattwali bil-miktub u legalment vinkolanti tagħhom stess lejn investitur.

Skont il-ftehim ta’ investiment, l-investituri se jkollhom l-għażla ta’ mod modern u riformat biex isolvu tilwim li jinvolvi l-investiment — is-Sistema ta’ Qorti tal-Investiment.

Il-pedamenti tas-Sistema l-ġdida ta’ Qorti tal-Investiment huma

 • tribunal ta’ Prim’ Istanza tal-Investiment permanenti
 • tribunal tal-Appell għall-appelli.

In-natura istituzzjonali tas-Sistema ta’ Qorti tal-Investiment u l-possibbiltà ta’ appell kontra d-deċiżjonijiet se jiżguraw li l-ftehim ta’ investiment jiġi interpretat b’mod legalment korrett u prevedibbli.

Il-Ftehim ta’ investiment jagħmel ukoll it-tilwim aktar kosteffettiv u aktar rapidu għall-utenti, u, għalhekk, ukoll aktar aċċessibbli għal negozji iżgħar. Dan jipprovdi għal

 • is-salarji tal-imħallfin li għandhom jitħallsu mill-UE u l-Vjetnam (in-norma fil-qrati internazzjonali) u mhux mill-partijiet f’tilwima;
 • skadenzi proċedurali ċari
 • mekkaniżmu volontarju ta’ medjazzjoni biex jissolva t-tilwim b’mod amikevoli u rapidu
 • il-possibbiltà li jiġu ppreżentati talbiet lil imħallef uniku (minflok diviżjoni ta’ tlieta) fejn it-talbiet jitressqu minn negozji iżgħar jew l-ammont ta’ danni jkun relattivament żgħir
 • il-possibbiltà li jsiru konsultazzjonijiet permezz ta’ vidjokonferenza, b’mod partikolari jekk ikun involut negozju iżgħar, qabel l-ewwel passi formali tas-soluzzjoni tat-tilwim.

Il-Ftehim ta’ investiment jinkludi wkoll dispożizzjoni dwar it-tranżizzjoni mis-Sistema ta’ Qorti tal-Investiment bilaterali stabbilita skont il-ftehim għal qorti multilaterali tal-investiment kif u meta tali qorti tidħol fis-seħħ. Bħalissa qed isiru diskussjonijiet dwar ir-riforma multilaterali tas-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investitur u l-istat, inkluż dwar il-ħolqien ta’ qorti multilaterali tal-investiment, fil-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi Internazzjonali tal-Kummerċ (UNCITRAL).

Links u kuntatti utli

Il-Ministeru Vjetnamiż għall-Industrija u l-Kummerċ

Indirizz: 54 HAI Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

Email: bbt@moit.gov.vn Tel: (+ 84) 24 2220 2108

Faks: (+ 84) 24 2220 2525

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Vjetnam

Indirizz: It-24 sular, il-Punent, Lotte Center Hanoi 54 Triq Lieu Giai, id-distrett ta’ Ba Dinh, Hanoi

Email: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel: (+ 84) 24 3941 0099

Faks: (+ 84) 24 3946 1701

Aktar links:

Deskrizzjoni qasira

 

L-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam għandhom Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles u Ftehim ta’ Protezzjoni tal-Investiment li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Awwissu 2020.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr