Ftehim ta’ Assoċjazzjoni UE-Amerika Ċentrali

Il-Pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali ilu jiġi applikat b’mod proviżorju mill-1 ta’ Awwissu 2013 mal-Honduras, in-Nikaragwa u l-Panama, mill-1 ta’ Ottubru 2013 mal-Costa Rica u El Salvador, u mill-1 ta’ Diċembru 2013 mal-Gwatemala. Dan inaqqas it-tariffi u jżid l-effiċjenza tal-proċeduri doganali.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Is-sitt pajjiżi tal-Amerika Ċentrali li huma Partijiet għal dan il-ftehim huma

It-test sħiħ u l-annessi tal-ftehim.

Aqra l-parti speċifika tal-ftehim dwar il-kummerċ.

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

Ftehim ta’ assoċjazzjoni UE-Amerika Ċentrali

 • jagħmilha aktar faċli u irħas għan-negozjanti tal-UE biex jimportaw mill-Amerika Ċentrali u jesportaw lejha
 • telimina l-biċċa l-kbira tat-tariffi tal-importazzjoni u ttejjeb l-aċċess għas-swieq tal-akkwist pubbliku u tal-investiment.
 • toħloq ambjent aktar prevedibbli għall-kummerċ fl-Amerika Ċentrali, b’mekkaniżmu ta’ medjazzjoni għall-ostakli mhux tariffarji u mekkaniżmu bilaterali għas-soluzzjoni tat-tilwim

 

Relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali

L-UE u l-Amerika Ċentrali żammew relazzjonijiet mill-qrib u komprensivi għal żmien twil. Bħala esportatur jew importatur tal-UE, tista’ tieħu vantaġġ mir-relazzjoni bejn iż-żewġ reġjuni biex tibbenefika lin-negozju tiegħek.

L-aktar importazzjonijiet sinifikanti mill-Amerika Ċentrali huma oġġetti tal-ikel bħall-frott (eż. il-banana, l-ananas), iz-zokkor, ix-xaħmijiet u ż-żjut tal-annimali jew veġetali (prinċipalment iż-żejt tal-palm), ix-xorb tal-kafè, u l-istrumenti mediċi.

F’termini tal-esportazzjonijiet tal-UE lejn l-Amerika Ċentrali, gruppi sinifikanti ta’ prodotti jinkludu prodotti farmaċewtiċi, makkinarju u apparat, kif ukoll tagħmir tat-trasport.

It-tariffi

Prodotti industrijali u sajd

Kont taf li l-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni fil-biċċa l-kbira jelimina kważi t-tariffi kollha fuq il-prodotti manifatturati u s-sajd?

 • mad-dħul fis-seħħ tal-ftehim, l-UE neħħiet 99 % tal-linji tariffarji tagħha relatati mal-prodotti industrijali u s-sajd
 • L-Amerika Ċentrali qablet li tagħti aċċess mingħajr dazju għall-prodotti industrijali u s-sajd kollha sal-2025

Oġġetti agrikoli

Il-FTA bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali elimina l-biċċa l-kbira tat-tariffi fuq il-prodotti agrikoli, u ħalla biss dawk fuq “żoni sensittivi”. Għalhekk

 • l-UE qablet li tneħħi t-tariffi għal 73 % tal-linji tariffarji agrikoli tagħha li jikkorrispondu għal madwar 64 % tal-importazzjonijiet agrikoli mill-Amerika Ċentrali. Fost l-oġġetti li jistgħu jidħlu fl-UE mingħajr dazju hemm il-kafè, il-gambli, l-ananas u l-bettieħ. Prodotti ewlenin bħaz-zokkor u r-rum jistgħu jidħlu wkoll fl-UE fi kwoti mingħajr dazju.
 • L-Amerika Ċentrali neħħiet it-tariffi fuq 67 % tal-linji tariffarji agrikoli tagħha, li jkopru madwar 62 % tal-importazzjonijiet agrikoli mill-UE. Pereżempju, l-importazzjonijiet ta’ whiskeys Ewropej lejn pajjiżi tal-Amerika Ċentrali li huma parti għall-ftehim ġew liberalizzati kompletament.

 

Qabel ma tesporta

Regoli tal-oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tinsab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-prodotti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, sib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fl-Anness II dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali.

Il-prodott tiegħi “joriġina” skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali, dan irid joriġina fl-UE jew fl-Amerika Ċentrali.

Prodott joriġina fl-UE jew fl-Amerika Ċentrali jekk ikun

 • miksub għalkollox fl-UE jew fl-Amerika Ċentrali
 • manifatturati fl-UE jew fl-Amerika Ċentrali bl-użu ta’ materjali mhux oriġinarji, dment li tali materjali jkunu nħadmu jew ġew ipproċessati biżżejjed f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Appendiċi 2. Ara wkoll l-Appendiċi 1 “Noti introduttorji” għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott.
  Għal ċerti prodotti hemm xi regoli alternattivi speċifiċi għall-prodott — ara l-Appendiċi 2A.

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali mhux oriġinarji kollha fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (Sistema Armonizzata, Kapitolu 47)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri f’ħajt — regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tal-ħwejjeġ tat-tessuti u tal-kimika

Pariri u suġġerimenti għall-konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Rata ta’ tolleranza

 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u l-ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-SA, li huma inklużi fin-Noti 5 sa 6 tal-Appendiċi 1 “Noti introduttorji” tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

Akkumulazzjoni

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali jippermetti wkoll

 • akkumulazzjoni bilaterali, materjali li joriġinaw f’pajjiż firmatarju tal-Amerika Ċentrali jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott
 • akkumulazzjoni djagonali, materjali li joriġinaw fil-Bolivja, il-Kolombja, l-Ekwador, il-Perù jew il-Venezwela jistgħu jitqiesu li joriġinaw fl-Amerika Ċentrali meta jintużaw għall-manifattura ta’ prodott, sakemm jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet
 • barra minn hekk, fuq talba ta’ pajjiż tal-Amerika Ċentrali jew tal-UE, tista’ tingħata akkumulazzjoni djagonali għal materjali li joriġinaw f’pajjiżi tal-Messiku, tal-Amerika t’Isfel jew tal-Karibew, sakemm jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet

Rekwiżiti oħra

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll, bħal ħidma jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tat-trasport dirett.

Regola tat-trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn pajjiż firmatarju tal-Amerika Ċentrali (u viċi versa) mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

It-trasbord jew il-ħażna temporanja f’pajjiż terz huma permessi jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali u ma jgħaddux minn operazzjonijiet għajr

 • il-ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni maħsuba biex tippreservahom f’kundizzjoni tajba

Ikollok tipprovdi evidenza tat-trasport dirett lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Restituzzjoni tad-dazji

Skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali, huwa possibbli li tinkiseb rifużjoni fuq id-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-manifattura ta’ oġġett li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali.

Proċeduri tal-oriġini

Jekk tixtieq titlob tariffa preferenzjali se jkollok issegwi l-proċeduri tal-oriġini u tara li t-talba tiegħek tiġi vverifikata mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li fih qed timporta l-oġġetti tiegħek. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Titolu IV dwar il-Prova tal-oriġini u t-Titolu V dwar l-Arranġamenti għall-kooperazzjoni amministrattiva.

Kif titlob tariffa preferenzjali?

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini.

Il-prova tal-oriġini tista’ tkun jew

 • ċertifikat ta’ moviment EUR.1
 • dikjarazzjoni tal-oriġini

Ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx

 • EUR 500 għal pakketti żgħar
 • EUR 1,200 għal bagalji personali

Il-prova tal-oriġini hija valida għal perjodu ta’ tnax-il xahar mid-data tal-ħruġ.

Ċertifikat ta’ moviment EUR.1

 • iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur
 • l-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun ippreparat li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati
 • L-Appendiċi 3 jinkludi kampjun taċ-ċertifikat EUR.1 u struzzjonijiet dwar kif għandu jimtela

Dikjarazzjoni tal-oriġini

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew f’wieħed mill-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir permezz ta’:

 • esportatur approvat
 • kwalunkwe esportatur, sakemm il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx l-EUR 6,000
Esportaturi approvati
 • l-esportaturi skont dan il-ftehim jistgħu jitolbu awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet doganali tagħhom biex jagħmlu dikjarazzjonijiet tal-oriġini għal prodotti ta’ kwalunkwe valur
 • l-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat f’każ ta’ abbuż
Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini?
 • l-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew identifikazzjoni kummerċjali oħra tal-prodott (Appendiċi 4)
  • “L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali [jew governattiva kompetenti] Nru...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”
 • it-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
 • trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, inti eżentat minn dan ir-rekwiżit, sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak
 • dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir mill-esportatur meta l-prodotti li tirreferi għalihom jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni bil-kundizzjoni li tiġi ppreżentata fil-pajjiż importatur mhux aktar tard minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li tirreferi għalihom
 • meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-partijiet li jimportaw u dawk li jesportaw
 • kontrolli magħmula mid-dwana lokali (żjarat tal-parti li timporta lill-esportatur mhumiex permessi)

Ladarba l-verifika tiġi konkluża, l-awtoritajiet tal-parti li tesporta jiddeterminaw l-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti li timporta bir-riżultati.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Ir-regoli tekniċi jiddefinixxu karatteristiċi speċifiċi li prodott għandu jkollu, bħad-disinn, it-tikkettar, l-immarkar, l-imballaġġ, il-funzjonalità jew il-prestazzjoni, u huma ddisinjati pereżempju biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza jew l-ambjent. Madankollu, jista’ jkun jiswa wisq flus għan-negozjanti biex jikkonformaw ma’ rekwiżiti differenti fi swieq differenti.

Skont il-ftehim ta’ assoċjazzjoni, l-UE u l-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali jikkooperaw dwar is-sorveljanza tas-suq, l-abbozzar ta’ regolamenti tekniċi, l-istabbiliment ta’ standards u l-istabbiliment ta’ valutazzjonijiet tal-konformità. In-naħat kollha huma impenjati għat-trasparenza, u jagħmlu r-regolamenti tekniċi kollha disponibbli għall-pubbliku. L-aktar importanti, il-partijiet jistinkaw għall-iżvilupp ta’ regolamenti u standards armonizzati f’kull reġjun, bil-ħsieb li jiffaċilitaw il-moviment liberu tal-merkanzija.

L-Honduras — kuntatti għal rekwiżiti tekniċi

Nikaragwa — kuntatti għal rekwiżiti tekniċi

Panama — kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi

Il-Costa Rica — kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi

EL Salvador — kuntatti għal rekwiżiti tekniċi

Il-Gwatemala — kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza (SPS)

Il-Kapitolu 5 dwar il-Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji ( SPS) jafferma mill-ġdid id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet skont il-Ftehim SPS tad-WTO, filwaqt li jipprovdi lid-WTO — flimkien ma’ miżuri proċedurali għall-promozzjoni ta’ implimentazzjoni effettiva. Miżuri proċedurali u ta’ interpretazzjoni dettaljati jinsabu fl-Anness VII Rekwiżiti u dispożizzjonijiet għall-approvazzjoni ta’ stabbilimenti għal prodotti li joriġinaw mill-annimali u fl-Anness VIII Linji Gwida għat-twettiq tal-verifiki.

Il-Ftehim jipprevedi wkoll Sottokumitat dwar is-Sanità u Fitosanitarja biex isolvi kwalunkwe problema li tista’ tinqala’ f’dan il-qasam, kif ukoll biex jittraċċa u jimmonitorja l-azzjonijiet SPS imwettqa mill-partijiet kollha għal dan il-ftehim.

Intlaħaq qbil dwar aktar titjib, eż. fil-qasam tal-benessri tal-annimali. Dawn se jgħinu biex tinbena l-kapaċità fil-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali u b’hekk jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom għas-suq.

L-Honduras — kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Nikaragwa — kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Panama — kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Il-Costa Rica — kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

EL Salvador — kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Il-Gwatemala — kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi drabi jistgħu jaġixxu bħala ostakli għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu ta’ piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ li jdewwem in-negozju tiegħek jew li jżommok milli tesporta, tista’ tgħidilna.
 • irrapporta x’qed iwaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn l-Amerika Ċentrali bl-użu tal-formola online, imbagħad l-UE tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa

Ikkuntattjana

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Il-Ftehim jiżgura proċeduri doganali aktar trasparenti u simplifikati biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jeħtieġu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew uħud minnhom

 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi)
 • lista ta’ imballaġġ
 • liċenzji tal-importazzjoni għal ċerti oġġetti
 • ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika minn qabel għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini.

Għal informazzjoni dettaljata dwar liema dokumenti għandek bżonn tippreżenta għall-iżdoganar tal-prodott tiegħek, mur għand L-Assistent Kummerċjali Tiegħi.

Proċeduri għall-prova u l-verifika tal-oriġini

Għal deskrizzjoni ta’ kif tagħti prova tal-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffi preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali jipprevedi drittijiet tal-proprjetà intellettwali aktar b’saħħithom għalik biex timporta u/jew tesporta l-prodotti tiegħek lejn l-Amerika Ċentrali.

L-Anness XVII u l-Anness XVIII tal-FTA bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali jaffermaw mill-ġdid l-impenji tal-partijiet għall-ftehim TRIPS u l-Konvenzjoni dwar il-Bijodiversità (CBD) u jagħtuhom kemm it-trattament nazzjonali kif ukoll it-trattament tan-nazzjon l-aktar iffavorit (MFN). Fi kliem ieħor, is-sidien tal-proprjetà intellettwali mhux se jiġu ttrattati b’mod inqas favorevoli miċ-ċittadini tal-pajjiż stess jew minn dawk ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor.

Indikazzjonijiet ġeografiċi

Il-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali emendaw u adottaw leġiżlazzjoni ġdida biex jinkorporaw l-ispeċjalitajiet reġjonali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ) b’mod simili għall-UE. Jekk int produttur ta’ prodotti tal-IĠ fl-UE, jista’ jinteressak li aktar minn 200 indikazzjoni ġeografika, bħax-xampanja, il-perżut ta’ Parma u l-whisky Skoċċiż, huma wkoll speċifikament protetti fis-swieq tal-Amerika Ċentrali.

Kummerċ fis-Servizzi

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali jiżgura li tista’ tibbenefika minn opportunitajiet fis-suq tal-Amerika Ċentrali. Dan il-ftehim jiftaħ is-suq tas-servizzi tal-Amerika Ċentrali u jipprovdi ċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà li għandek bżonn bħala fornitur ta’ servizz biex tinnegozja f’dawn il-pajjiżi. Barra minn hekk, inti tiġi ttrattat bl-istess mod bħall-fornituri lokali.

Forniment transfruntier ta’ servizzi

Jekk inti SME bl-ebda intenzjoni li tistabbilixxi ruħek fiżikament fl-Amerika Ċentrali, il-ftehim jelenka s-setturi kollha li l-UE u l-Amerika Ċentrali qablu li jilliberalizzaw, li tista’ ssib fl-Anness XI Listi ta’ impenji dwar il-forniment transfruntier ta’ servizzi.

Sib aktar dwar il-forniment transfruntier ta’ servizzi fil-Kapitolu 3 Forniment transfruntier ta’ servizzi, fi ħdan it-Titolu III Stabbiliment, kummerċ f’servizzi u kummerċ elettroniku.

Aktar informazzjoni dwar is-setturi tas-servizzi li huma koperti hija disponibbli fuq is-sit web tad-DĠ KUMMERĊ ( ara l-Artikolu 170 l-Anness XI tal-ftehim).

L-istabbiliment ta’ negozju fl-Amerika Ċentrali

F’setturi fejn l-UE u l-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali ħadu impenji ta’ aċċess għas-suq, il-partijiet qablu li ma jirrestrinġux l-istabbiliment ta’ negozju bi kwalunkwe wieħed mill-modi li ġejjin (sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-Anness X)

 • limitazzjonijiet fuq in-numru ta’ stabbilimenti (kemm jekk fil-forma ta’ kwoti numeriċi, permezz ta’ monopolji jew drittijiet esklussivi, jew billi jkun meħtieġ test tal-ħtiġijiet ekonomiċi)
 • limitazzjonijiet fuq il-valur totali tat-tranżazzjonijiet jew tal-assi li inti permess (jew fil-forma ta’ kwoti numeriċi jew billi tirrikjedi test tal-ħtiġijiet ekonomiċi)
 • limitazzjonijiet fuq l-għadd totali ta’ operazzjonijiet li huma permessi fil-pajjiż, jew limitazzjonijiet fuq il-kwantità totali ta’ produzzjoni espressa f’termini ta’ unitajiet numeriċi magħżula (fil-forma ta’ kwoti jew billi jkun meħtieġ test tal-ħtiġijiet ekonomiċi)
 • limitazzjonijiet fuq il-parteċipazzjoni ta’ kapital barrani f’termini ta’ limitu perċentwali massimu fuq parteċipazzjoni azzjonarja barranija jew il-valur totali ta’ investiment barrani individwali jew aggregat
 • miżuri li jirrestrinġu jew jeħtieġu tipi speċifiċi ta’ stabbiliment (sussidjarja, fergħa, uffiċċju rappreżentattiv) jew impriżi konġunti li permezz tagħhom investitur tal-parti l-oħra jista’ jwettaq attività ekonomika

Soġġorni temporanji

Il-Ftehim jippermetti d-dħul u s-soġġorn temporanju fl-UE u fit-territorji tal-Amerika Ċentrali ta’

 • persunal prinċipali
 • gradwati lijieħdu xi taħriġ
 • bejjiegħa ta’ servizzi lin-negozji

Dan isir skont l-objettiv, l-ambitu u l-kopertura tal-kapitolu tas-servizzi fil-limiti tas-setturi elenkati fl-Annessi X u XI. Għalhekk

Jekk int investitur

 • il-persunal tan-negozju anzjan tiegħek li huwa responsabbli għat-twaqqif tal-istabbiliment tiegħek jitħalla joqgħod fi kwalunkwe pajjiż tal-Amerika Ċentrali li huwa parti għal dan il-ftehim għal disgħin jum fi kwalunkwe perjodu ta’ 12-il xahar
 • il-maniġers u l-ispeċjalisti tiegħek li jiġu trasferiti mill-operazzjonijiet tiegħek ibbażati fl-UE għal dawk fl-Amerika Ċentrali jistgħu jibqgħu hemm sa tliet snin ladarba n-negozju tiegħek ikun ġie stabbilit hemmhekk
 • apprendisti gradwati li jiġu trasferiti mill-UE għall-istabbiliment fl-Amerika Ċentrali għandhom jingħataw soġġorni sa sena

Jekk int fornitur ta’ servizzi transkonfinali, l-UE u l-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali jippermettulkom tidħol u toqgħod sa 90 jum fis-sena, biex tinnegozja l-bejgħ tas-servizzi.

Liema setturi huma esklużi mil-liberalizzazzjoni?

Xi setturi sensittivi huma esklużi mil-liberalizzazzjoni skont dan il-ftehim. Dawn li ġejjin huma l-eċċezzjonijiet ewlenin

 • il-partijiet kollha għandhom “konċessjoni prudenzjali” għas-servizzi finanzjarji li
  • tipproteġi investituri, depożitanti, utenti tas-suq finanzjarju, detenturi ta’ poloz jew persuni li lilhom huwa dovut dmir fiduċjarju minn fornitur ta’ servizzi finanzjarji
  • iżomm is-sikurezza, is-solidità, l-integrità jew ir-responsabbiltà finanzjarja tal-fornituri tas-servizzi finanzjarji
  • tiżgura l-integrità u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ta’ parti
 • Il-Costa Rica teskludi banek privati fil-livell tal-konsumatur, li għandhom iżommu bilanċ ta’ self minimu permanenti mal-bank tal-istat jew inkella jistabbilixxu mill-inqas erba’ aġenziji jew fergħat biex jipprovdu servizzi bankarji bażiċi f’reġjuni magħżula
 • EL Salvador jeskludi art rurali, li tista’ ma tkunx proprjetà ta’ persuni [ġuridiċi] barranin, inkluża fergħa ta’ persuna ġuridika barranija, u li għandha rekwiżit ta’ nazzjonalità ta’ 75 % (tal-Amerika Ċentrali) għal kumpaniji tal-assigurazzjoni u rekwiżit ta’ sjieda ta’ 50 % (tal-Amerika Ċentrali) għall-banek sakemm dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji ma jkunux approvati minn entità ta’ klassifikazzjoni tar-riskji rikonoxxuta internazzjonalment
 • Il-Gwatemala ma telenka l-ebda riżerva.
 • L-Honduras jirrikjedi li istituzzjonijiet tal-assigurazzjoni barranin li jistabbilixxu fl-Honduras jiddepożitaw mill-inqas 10 % tal-kapital minimu tal-kumpanija proposta jew fil-Banco Central de Honduras jew li jinvestu l-ammont imsemmi hawn fuq f’titoli tal-Istat. Fornituri ta’ servizzi finanzjarji barranin iridu jistabbilixxu bħala korporazzjonijiet (sociedades ano ț nimas), bħala fergħat, jew bħala uffiċċji rappreżentattivi.
 • In-Nikaragwa tirriżerva d-dritt li tagħti benefiċċji lill-fornituri tas-servizzi finanzjarji jew lill-entitajiet pubbliċi (proprjetà sħiħa jew maġġoritarja tal-istat) li jsegwu objettivi ta’ politika pubblika billi jipprovdu servizzi finanzjarji (inklużi iżda mhux limitati) għall-agrikoltura, l-akkomodazzjoni għal familji b’introjtu baxx, jew intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Hija tirriżerva wkoll id-dritt li tadotta jew iżżomm miżuri li jeħtieġu l-inkorporazzjoni fin-Nikaragwa ta’ fornituri ta’ servizzi finanzjarji barranin. L-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni jeħtieġu personalità ġuridika kostitwita u domiċiljata fin-Nikaragwa fil-forma ta’ korporazzjonijiet pubbliċi.
 • Il-Panama teħtieġ mill-inqas 49 % sjieda nazzjonali għas-sensara tal-assigurazzjoni

Rapporti settorjali biex jiggwidaw lill-investituri tal-UE fl-Amerika Ċentrali

Fl-isfond tal-10 anniversarju tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali, l-UE bl-appoġġ tal-proġett #EUCA_Trade ipproduċiet sensiela ta’ rapporti settorjali mmirati biex jidentifikaw setturi ekonomiċi li joffru l-ogħla potenzjal kompetittiv għall-esportazzjonijiet u l-investimenti tal-UE fir-reġjun tal-Amerika Ċentrali.

Jeżistu opportunitajiet għall-esportazzjonijiet u l-investimenti tal-UE f’ħafna setturi madwar l-Amerika Ċentrali. Madankollu, l-investituri tal-UE jistgħu jiffaċċjaw sfidi importanti meta jagħmlu negozju fir-reġjun. Għalhekk, dawn id-dokumenti jgħinu biex jiġu identifikati opportunitajiet ta’ negozju li joffru l-aħjar prospetti u fejn l-esportaturi tal-UE jistgħu jiksbu pożizzjonament kompetittiv.

Niżżel ir-rapporti settorjali:

Għal aktar informazzjoni dwar l-investimenti prijoritarji tal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali tista’ tikkonsulta wkoll is-sit web tal-aġenziji għall-promozzjoni tal-investiment u l-esportazzjoni tas-6 Pajjiżi tal-Amerika Ċentrali:

Akkwisti Pubbliċi

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali jiftaħ firxa ta’ opportunitajiet ta’ akkwist pubbliku għalik fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali fil-pajjiżi kollha li huma parti għall-ftehim.

Mhux se jkun hemm diskriminazzjoni bejn kumpaniji barranin u lokali.

It-Titolu V u l-Anness XVI tal-ftehim jistabbilixxu l-prinċipji ġenerali u l-proċeduri li huma kompatibbli mal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) tad-WTO.

L-Anness XVI jistabbilixxi

 • l-entitajiet tal-akkwist koperti u l-limiti għall-valur tal-kuntratti li ‘l fuq minnhom japplikaw id-dispożizzjonijiet
 • karatteristiċi ewlenin tal-proċess għall-għoti ta’ kuntratti ta’ akkwist

Dan huwa b’mod partikolari b’referenza għal fejn għandhom jiġu ppubblikati l-offerti, ir-rekwiżiti dokumentarji, l-għoti ta’ kuntratti u l-perjodi ta’ żmien.

Barra minn hekk, l-Artikolu 212 tat-Titolu V: “Pubblikazzjoni ta’ Informazzjoni dwar l-Akkwist”, tipprevedi li l-Amerika Ċentrali għandha tiżviluppa punt uniku ta’ aċċess fil-livell reġjonali għall-offerti pubbliċi tal-Amerika Ċentrali. Dan il-punt uniku ta’ aċċess tnieda f’Settembru 2012 u huwa disponibbli fis-sit web li ġej:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

Għal kuntatti speċifiċi fil-livell tal-pajjiż jekk jogħġbok żur:

Links, kuntatti u dokumenti

L-Honduras

Istituzzjonijiet nazzjonali — l-Honduras

Il-Bank tal-Amerika Ċentrali għall-Integrazzjoni Ekonomika (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postali 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Faks: + 504 22402231

Deputat Direttorat tad-Dħul Doganali assenjat lill-Ministeru tal-Finanzi

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Rappreżentanzi, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju — il-Ħonduras

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Honduras

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave — 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Faks: + 504 2239 99 94

Email: delegation-honduras@eeas.europa.eu

L-ambaxxata tal-Honduras għar-Renju tal-Belġju u l-Missjoni tal-Honduras għall-Unjoni Ewropea

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Brussell, BELĠJU

Tel.: + 32 27340000

Email: info@hondurasembassy.be

L-assoċjazzjoni taż-Żoni ta’ Kummerċ Ħieles tal-Honduras

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Faks: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, IL-BELĠJU

Tel.: + 32 2749 1851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi — l-Honduras

Il-Ministeru tal-Finanzi (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

It-3 sular, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Faks: + 504 22201705

L-Istitut Honduran għall-Prevenzjoni tal-Alkoholiżmu, id-Dipendenza fuq id-Droga u d-Dipendenza fuq il-Medjazzjoni (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodepencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa Nru. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Ċentru tal-Komunità Governattiva taħt id-Direttorat Ġenerali għall-Politika Barranija assenjat lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la Proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Faks: + 504 2341678

L-Aġenzija tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Honduras (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Iċ-Ċentru għall-Istudji u l-Kontroll tal-Kontaminanti (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Faks: + 504 2390954

Kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS) — Ħonduras

Servizz Nazzjonali għas-Saħħa Agrikola (SENASA) assenjat lill-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Bhejjem

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Faks: + 504 22310786

Ministeru għall-Enerġija, ir-Riżorsi Naturali, l-Ambjent u l-Minjieri

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kuntatti għall-akkwist pubbliku — Honduras

Hondumagħmul bħala Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

Email: info.oncae@scgg.gob.hn

Web: http://www.honducompras.gob.hn/

Aġenzija tal-Akkwisti tal-Istat (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación u ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Web: http://www.oncae.gob.hn/

In-Nikaragwa

Istituzzjonijiet Nazzjonali — Nikaragwa

Il-Bank Ċentrali tan-Nikaragwa

Banco Ċentrali tan-Nikaragwa

Km. 7 Carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255–7171

Faks: + 505 22650495

Email: oaip@bcn.gob.ni

Indirizz tal-internet: https://www.bcn.gob.ni/

Awtorità Doganali tan-Nikaragwa (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10ma Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Rappreżentanzi, kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tan-negozju — Nikaragwa

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għan-Nikaragwa u għas-Sistema ta’ Integrazzjoni tal-Amerika Ċentrali (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postali 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Faks: + 505 22809569

Email: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

L-ambaxxata tan-Nikaragwa fil-Belġju

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Brussell, BELĠJU

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Faks: + 32 2 375 71 88

Email: sky77706@skynet.be

Kummissjoni Nazzjonali għaż-Żona ta’ Kummerċ Ħieles (CNZF)

Iż-żona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Faks: + 505 22334144

Id-Direttorat Ġenerali tas-Servizzi Doganali (DGA) assenjat lill-Ministeru tal-Finanzi u l-Kreditu Pubbliku (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Il-Bank tal-Amerika Ċentrali għall-Integrazzjoni Ekonomika (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postali 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Faks: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, IL-BELĠJU

Tel.: + 32 2749 1851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi — Nikaragwa

Id-Direttorat għan-Normalizzazzjoni u l-Metroloġija (DNM) taħt il-Ministeru tal-Promozzjoni, l-Industrija u l-Kummerċ (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22489300, ext 2276

Faks: + 505 22489300, ext 2228

Kummissjoni Interistituzzjonali għall-Applikazzjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Ħżin u l-Użu ta’ Armi Kimiċi u l-Qerda tagħhom taħt il-Ministeru tad-Difiża

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la projción del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Faks: + 505 2286960

L-Istitut tan-Nikaragwa għall-Ajrunawtika Ċivili (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Faks: + 505 22768588

Il-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frante al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kwalità Ambjentali assenjat lill-Ministeru tal-Ambjent u r-Riżorsi Naturali (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faks: + 505 22631274

Kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS) — Nikaragwa

L-Istitut għall-Protezzjoni u s-Saħħa Agrikola (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, kontigwo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Żona għaċ-Ċertifikazzjoni taż-Żrieragħ, Dipartiment taż-Żrieragħ, Direttorat għas-Saħħa tal-Pjanti u ż-Żerriegħa, Istitut għall-Protezzjoni u s-Saħħa Agrikola

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, kontigwo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministeru għall-Ambjent u r-Riżorsi Naturali (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faks: + 505 22631274

Direttorat għar-Reviżjoni, il-Valutazzjoni u r-Reġistrazzjoni taħt il-Kummissjoni Nazzjonali għar-Reġistrazzjoni u l-Kontroll tas-Sustanzi Tossiċi

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22282002, ext 11 jew 12

Kuntatti għall-akkwist pubbliku — Nikaragwa

NICARAGUA-COMPRA

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Web: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

Email: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Ministeru għall-Uffiċċju tal-Akkwisti Finanzjarji

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222–7231

Web: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Il-Panama

Istituzzjonijiet nazzjonali — il-Panama

Il-Bank Nazzjonali tal-Panama

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Rappreżentanzi, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju — Panama

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Panama

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Ċentru Dinji tal-Kummerċ, sular 14, Belt tal-Panama, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Faks: + 507 2653239

Email: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

L-ambaxxata tal-Panama għar-Renju tal-Belġju, Gran Dukat tal-Lussemburgu u Missjoni għall-Unjoni Ewropea

L-Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Brussell, il-BELĠJU

Tel.: + 32 2 649 0729

Faks: + 32 2 648 9216

Email: info@embpanamabxl.be

Indirizz tal-internet: http://www.embpanamabxl.be/

Direttorat Ġenerali taż-Żoni Ħielsa taħt id-Direttorat Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Investiment, Viċi Ministeru tal-Kummerċ Barrani, Ministeru tal-Kummerċ u l-Industriji (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Settur El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, IL-BELĠJU

Tel.: + 32 2749 1851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi — Panama

Il-Ministeru tas-Saħħa (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

L-isptar ta’ Antiguo Gorgas, Edificio Nru. 261, Planta Baja, Corregiiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

It-Taqsima għall-Iskart Perikoluż u s-Sustanzi Kimiċi, Subdipartiment għas-Saħħa Ambjentali tal-Ministeru tas-Saħħa (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

L-isptar ta’ Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faks: + 507 5129353

It-Taqsima għas-Saħħa Ambjentali u l-Iskart Mhux Perikoluż, is-Sottodipartiment għas-Saħħa Ambjentali tal-Ministeru tas-Saħħa (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

L-isptar ta’ Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faks: + 507 5129353

Kuntatti għar-Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS) — Panama

Id-Direttorat Nazzjonali tas-Saħħa tal-Annimali, il-Ministeru tal-Iżvilupp Agrikolu (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postali 0816–01611, Żona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

It-Taqsima għall-Analiżi tar-Riskju tal-Pesti u r-Rekwiżiti Fitosanitarji, id-Direttorat Nazzjonali tas-Saħħa tal-Pjanti (DNSV), il-Ministeru tal-Iżvilupp Agrikolu (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postali 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Faks: + 507 2207979, + 507 2207981

Id-Direttorat Nazzjonali tas-Saħħa tal-Pjanti (DNSV), il-Ministeru tal-Iżvilupp Agrikolu (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postali 0816–01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Faks: + 507 2207979, + 507 2207981

Id-dipartiment tal-Bijodiversità u l-Ħajja Selvaġġa taħt il-Ministeru tal-Ambjent

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Prinċipal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Faks: + 507 5000839

It-Taqsima għall-Iskart Perikoluż u s-Sustanzi Kimiċi, Subdipartiment għas-Saħħa Ambjentali tal-Ministeru tas-Saħħa (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

L-isptar ta’ Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faks: + 507 5129353

Kuntatti għall-akkwist pubbliku — Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Web: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Uffiċċju Nazzjonali tal-Akkwist (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

Email: info@dgcp.gob.pa

Web: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Il-Costa Rica

Istituzzjonijiet Nazzjonali — Kosta Rika

Il-Bank Ċentrali tal-Kosta Rika

Banco Central de Costa Rica

Av. Central y 1, calles 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Web: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Uffiċċju Doganali tal-Kosta Rika

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Faks: + 506 25229426

Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni, Ministeru tal-Finanzi

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Reġistru Nazzjonali

Reġistro Nacional

Curridabat, Apartado Postali 523–2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Rappreżentanzi, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju — Costa Rica

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Costa Rica

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836–1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Faks: + 506 22832960

Email: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

L-ambaxxata tal-Kosta Rika għar-Renju tal-Belġju, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u l-Missjoni għall-Unjoni Ewropea

489 Avenue Louise, 1050 Brussell, BELĠJU

Tel.: + 32 26405541

Faks: + 32 26483192

Email: info@costaricaembassy.be

Il-Korporazzjoni tal-Kummerċ Barrani tal-Kosta Rika (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postali 1278–1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Faks: + 506 22335755

Tieqa Unika għall-Kummerċ Barrani (VUCE), Direttorat Ġenerali tad-Dwana (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, il-Costa Rica

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, IL-BELĠJU

Tel.: + 32 2749 1851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi — Kosta Rika

L-Istitut għall-Istandards Tekniċi tal-Kosta Rika (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postali 10004–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Faks: + 506 22834831

Ministeru tas-Saħħa

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postali 10123–1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22230333, ext 327 jew 329, + 506 22336922

Faks: + 506 22577827

Dipartiment tal-Kontroll tal-Armi u l-Isplussivi taħt id-Direttorat Ġenerali tal-Armamenti assenjat lill-Ministeru tas-Sigurtà Pubblika

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Id-Direttorat għall-Ġestjoni tal-Kwalità Ambjentali (DIGECA) assenjat lill-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, Nru. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Faks: + 506 22582820

Kuntatti għar-Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS) — Kosta Rika

Is-servizz Nazzjonali tas-Saħħa tal-Annimali (SENASA), il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Trobbija tal-Annimali (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km fis-siegħa y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postali 3–3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Faks: + 506 22608301

Is-servizz Fitosanitarju Nazzjonali (SFE), il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Tagħmir tal-Annimali (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postali 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Faks: + 506 25493599

L-unità għall-Organiżmi Modifikati tal-Għajxien tad-Dipartiment tal-Bijoteknoloġija taħt is-Servizz Fitosanitarju Nazzjonali (SFE), il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Tagħmir tal-Annimali (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postali 1521–1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Faks: + 506 25493599

Kuntatti għall-akkwist pubbliku — Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Web: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Diġitali

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

Email: consultas@gobierno-digital.go.cr

EL Salvador

Istituzzjonijiet Nazzjonali — El Salvador

Il-Bank tal-Amerika Ċentrali għall-Integrazzjoni Ekonomika (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma Nru 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Faks: + 503 22676130

Id-Direttorat Ġenerali tad-Dwana (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, l-Awtostrada Pan-Amerikana Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Faks: + 503 22447201

Rappreżentanzi, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju — El Salvador

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea f’El Salvador

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim # 2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Faks: + 503 22432525

Email: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

L-ambaxxata ta’ El Salvadoran fil-Belġju

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brussell, BELĠJU

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Faks: + 32 2 732 65 74

Email: embajadabruselas@rree.gob.sv

Il-Ministeru għall-Finanzi

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes Nru. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Tieqa Unika għall-Kummerċ Barrani (VUCE), iċ-Ċentru għall-Ipproċessar tal-Importazzjoni u l-Esportazzjoni tal-Bank Ċentrali ta’ Riżerva

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postali 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Faks: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, IL-BELĠJU

Tel.: + 32 2749 1851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi — El Salvador

Kunsill Nazzjonali tal-Kwalità (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Web: http://www.cnc.gob.sv/

Ministeru għad-Difiża Nazzjonali (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Id-Direttorat għall-Idrokarburi u l-Minjieri (DHM), il-Ministeru tal-Ekonomija (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Il-Ministeru tal-Ambjent u r-Riżorsi Naturali (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Faks: + 503 21329429

Kuntatti għar-Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS) — El Salvador

Diviżjoni għas-Servizzi Veterinarji, Direttorat Ġenerali għall-Bhejjem (DGG), Ministeru tal-Agrikoltura u l-Bhejjem (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postali 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa tal-Pjanti (DGSV), il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Bhejjem (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Final 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Faks: + 503 22101920

Il-Ministeru tal-Ambjent u r-Riżorsi Naturali (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Faks: + 503 22679317, + 503 22679326

Kuntatti għall-akkwist pubbliku — El Salvador

Comprasal

Tel.: + 503 22443171

Email: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Web: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Il-Ministeru għall-Finanzi

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244–3171

Il-Gwatemala

Istituzzjonijiet Nazzjonali — Gwatemala

Il-Bank Ċentrali tal-Gwatemala

Banco de Guatemala

7a. AV. 22–01, Żona 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Faks: + 502 24296086, + 502 24856041

Web: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Rappreżentanzi, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju — il-Gwatemala

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Gwatemala

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5–55 zona 14 Torre II, Nivel 17, il-Belt tal-Gwatemala C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Faks: + 502 23005900

Email: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

L-ambaxxata tal-Gwatemala fil-Belġju

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Brussell, BELĠJU

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Faks: + 32 2 344 64 99

Email: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, IL-BELĠJU

Tel.: + 32 2749 1851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi — il-Gwatemala

Il-Kummissjoni għall-Istandards tal-Gwatemala (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27–32, Żona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Faks: + 502 22472687

L-awtorità Nazzjonali tal-Gwatemala għall-Projbizzjoni ta’ Armi Kimiċi (ANGPAQ), Ministeru għall-Affarijiet Barranin

Autoridad Nacional de Guatemala para la projción de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4–17 żona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Faks: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministeru għall-Ambjent u r-Riżorsi Naturali (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28–58 Żona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministeru tal-Ekonomija

Ministerio de Economía

8a Avenida 10–43, Żona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Kuntatti għar-Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS) — il-Gwatemala

Il-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Bhejjem u l-Ikel (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Żona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Id-dipartiment tas-Sorveljanza Epidemjoloġika u l-Analiżi tar-Riskju tad-Direttorat tas-Saħħa tal-Pjanti tal-Viċi Ministeru tas-Saħħa Agrikola u r-Regolamenti taħt il-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Bhejjem u l-Ikel (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Żona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

L-unità tan-Normi u r-Regolamenti, il-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Bhejjem u l-Ikel (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Żona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Kunsill Nazzjonali taż-Żoni Protetti (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6–06, Żona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Faks: + 502 22534141

Id-dipartiment għar-Reġistrazzjoni tal-Materjali Agrikoli tad-Direttorat tas-Saħħa tal-Pjanti tal-Viċi Ministeru tas-Saħħa Agrikola u r-Regolamenti taħt il-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Bhejjem u l-Ikel (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12–90, Żona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kuntatti għall-akkwist pubbliku — Gwatemala

GWATEKOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

Email: administradorgc@minfin.gob.gt

Web: http://www.guatecompras.gt/

Id-Direttorat Ġenerali tal-Akkwist Pubbliku (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Aktar links

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr