Często zadawane pytania:

Czym jest mój asystent ds. handlu usługami i inwestycjami?

Mój asystent ds. handlu usługami i inwestycjami to najnowsza ekspansja Access2Markets. Oferuje ona przedsiębiorstwom z UE bezpłatne informacje na temat warunków, jakie muszą spełnić przy wywozie usług na rynki poza UE.

Informacje na temat wymogów, jakie przedsiębiorstwo z UE powinno spełnić, aby eksportować usługi i uzyskać dostęp do rynków poza UE, można znaleźć w trzech rodzajach dostaw, a także informacje na temat właściwych organów w państwach trzecich. Informacje te są obecnie dostępne dla służb prawnych i usług morskich w Kanadzie i Zjednoczonym Królestwie. Sektory usług i kraje, których to dotyczy, będą stopniowo rozszerzane.

Informacje dostępne na stronie mojego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami nie są prawnie wiążące.

Dostępne informacje są aktualizowane raz w roku.

Udostępnij tę stronę: