Często zadawane pytania:

Czym jest Mój asystent handlowy ds. usług i inwestycji?

Mój asystent handlowy ds. usług i inwestycji to ostatnie rozszerzenie Access2Markets. Oferuje ona unijnym przedsiębiorstwom bezpłatne informacje na temat warunków, jakie muszą spełnić przy eksporcie usług na rynki poza UE.

Informacje na temat wymogów, które przedsiębiorstwo z UE powinno spełnić, aby eksportować usługi i uzyskać dostęp do rynków poza UE, w trzech rodzajach dostaw, a także informacje na temat właściwych organów w państwach trzecich. Informacje te są obecnie dostępne w odniesieniu do usług prawnych i morskich w Kanadzie i Zjednoczonym Królestwie, a także usług księgowych w Zjednoczonym Królestwie. Sektory i kraje usługowe będą stopniowo rozszerzane.

Informacje dostępne na stronie mojego asystenta handlowego ds. usług i inwestycji nie są prawnie wiążące.

Dostępne informacje są aktualizowane raz w roku.

Udostępnij tę stronę: