Często zadawane pytania:

W odniesieniu do jakich warunków dostępu do rynku mogę znaleźć informacje na temat mojego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami?

Mój asystent ds. handlu usługami i inwestycjami dostarcza informacji, według sposobu świadczenia usług, na temat następujących warunków dostępu do rynku.

 • Transgraniczne świadczenie usług
  • wymogi dotyczące obecności na miejscu;
  • wymogi dotyczące licencjonowania i udzielania zezwoleń;
  • wymogi dotyczące rejestracji;
  • wymogi dotyczące kwalifikacji;
  • ograniczenia ilościowe;
  • podatki i inne środki finansowe;
  • ograniczenia dotyczące przekazywania danych oraz
  • wymogi dotyczące lokalizacji danych
 • Obecność handlowa
  • wymogi dotyczące licencjonowania i udzielania zezwoleń;
  • limity kapitału zagranicznego;
  • wymogi dotyczące obywatelstwa;
  • kadra kierownicza wyższego szczebla i zarząd;
  • ograniczenia ilościowe;
  • podatki i inne środki finansowe;
  • ograniczenia dotyczące przekazywania danych i wymogi dotyczące lokalizacji danych;
  • transfer technologii i wymogi dotyczące przekazywania danych;
  • dostęp do gruntów;
  • wymogi dotyczące zawartości lokalnej i wywozu;
  • ograniczenia zakresu działalności niektórych podmiotów
 • Obecność/przemieszczanie się osób fizycznych/profesjonalnych
  • wymogi w zakresie miejsca zamieszkania;
  • wymogi dotyczące obywatelstwa;
  • wymogi dotyczące zezwolenia na pracę;
  • testy rynku pracy;
  • wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych
Udostępnij tę stronę: