Usług

W tej części przedstawiono koncepcje i procesy biznesowe, z którymi powinni Państwo zapoznać się, gdy rozważają Państwo usługi handlowe. Pojęcia odnoszące się do handlu towarami są opracowywane w oddzielnej sekcji.

 

Aby uzyskać pełny obraz sytuacji, należy odnieść się również do sekcji „Rynki”, która zawiera informacje na temat usług transakcyjnych w danym kraju.

Filar usług obejmuje:

  • Rozpoczęcie handlu usługami: ta sekcja pomaga ocenić, czy Państwa firma jest gotowa prowadzić handel za granicą, i pomaga w zrozumieniu podstawowych zasad procesu przywozu/eksportu usług.
  • Usługi - Główne pojęcia: w niniejszej sekcji wyszczególniono główne pojęcia odnoszące się do obrotu usługami
  • Handel cyfrowy: w niniejszej sekcji przedstawiono koncepcję i najważniejsze elementy polityki UE w dziedzinie handlu elektronicznego.
  • Statystyki: w niniejszej sekcji przedstawiono główne źródło danych na temat handlu usługami między państwami UE a państwami spoza UE w podziale na sektory
Udostępnij tę stronę: