EU:s handelsavtal i Access2Markets

EU:s handelsavtal i Access2Markets

Dra nytta av lägre tullar och andra fördelar med EU:s förmånshandelsavtal!

EU har mer än sjuttio handelsavtal med länder runt om i världen

Kontrollera först

Dessa avtal omfattar nästan två femtedelar av EU:s handel med andra länder. Enligt dem har företag från EU och partnerländerna förmånligare villkor än de som erbjuds inom ramen för WTO.

Bland fördelarna med dessa avtal ingår

 • lägre eller inga tullar
 • enklare och snabbare tullförfaranden
 • erkännande av produktcertifikat
 • rörligare personal
 • tillgång till offentliga upphandlingar
 • bättre skydd för dina immateriella rättigheter

Vad du bör känna till om fördelarna:

 • dina befogenheter varierar från samtycke till överenskommelse och beror på produkten/sektorn.
 • alla fördelar är inte automatiska – inom varusektorn måste du till exempel
  • styrka var din produkt är tillverkad
  • fylla i tullblanketter
  • registrera dig i EU:s REX-system eller som en godkänd exportör
  • ha tillstånd att tillhandahålla tjänster
  • ha säkerhetsintyg för din produkt
  • ansöka om skydd av dina immateriella rättigheter
 • du kan fortfarande stöta på hinder – men EU:s handelsavtal kan göra det lättare att undanröja dem – berätta för oss om du tror att du står inför ett handelshinder när du exporterar från EU.
 • Företag eller privatpersoner kan inte verkställa handelsavtal i domstol. EU och partnerländerna är dock rättsligt bundna att genomföra dem.  Om de inte gör det kan den andra parten i de flesta fall aktivera en tvistlösningsmekanism     

Kapitel om små och medelstora företag i handelsavtal

Alla nya handelsavtal kommer att innehålla ett kapitel om små och medelstora företag, om partnerlandet samtycker. Detta skulle möjliggöra ett bättre informationsutbyte om frågor som rör marknadstillträde samt ett givande samarbete mellan kommissionen och partnerlandet när det gäller att ta itu med frågor som rör små och medelstora företag i handelsavtalet.

Den 26 september 2018 enades den gemensamma kommittén för det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) i en särskild rekommendation om små och medelstora företag att varje part ska tillhandahålla information online till små och medelstora företag från den andra parten om Ceta och marknadstillträde, och att en kontaktpunkt för små och medelstora företag på båda sidor ska samarbeta för att ta itu med specifika frågor som rör små och medelstora företag.

Vad erbjuder Access2Markets?

 • Få en överblick över de olika typer av handelsavtal och handelsordningar som du kan dra nytta av
 • Lär dig förstå de viktigaste beståndsdelarna av ett handelsavtal
 • Är du intresserad av handel med ett specifikt land? Läs mer om de villkor som gäller i avsnittet Marknader och läs våra särskilda vägledningar
 • Vet du redan vart du vill importera/exportera? Min handelsassistent kommer att hänvisa dig till de särskilda villkoren och kraven för din produkt.
 • Har du ännu inte kännedom om min handelsassistent? Ta en titt på vår användarguide och handledning
Dela sidan:

Genvägar