Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

EU:s handelsavtal i Access2Markets

EU:s handelsavtal i Access2Markets

Du kan dra nytta av lägre tullar och andra fördelar som EU:s förmånshandelsavtal ger dig!

EU har mer än sjuttio handelsavtal med länder runt om i världen

Dessa avtal omfattar nästan två femtedelar av all EU-handel med andra länder. Enligt dem har företag från EU och partnerländerna fördelaktigare villkor än de som erbjuds inom ramen för WTO.

Fördelarna omfattar följande:

 • lägre eller inga tullar
 • enklare och snabbare tullförfaranden
 • erkännande av produktcertifikat
 • personalens rörlighet
 • tillgång till offentliga upphandlingar
 • bättre skydd för dina immateriella rättigheter

Vad du bör veta om fördelarna

 • dina rättigheter varierar från avtal till avtal och beror på produkt/sektor
 • alla förmåner är inte automatiska – du måste
  • bevisa var din produkt tillverkas
  • fyll i tullformulär
  • registrera dig i EU:s REX-system eller som godkänd exportör
  • ha tillstånd att tillhandahålla tjänster,
  • ha säkerhetsintyg för din produkt
  • ansöka om skydd av dina immateriella rättigheter
 • Du kan fortfarande stöta på hinder – men EU:s handelsavtal kan göra det lättare att undanröja dem — berätta om du tror att du stöter på handelshinder när du exporterar från EU.
 • Företag eller enskilda kan inte verkställa handelsavtal i domstol. EU och partnerländerna är dock rättsligt bundna att genomföra dem.Om så inte är fallet kan den andra parten i de flesta fall aktivera en tvistlösningsmekanism.

Access2Marknadserbjudanden

Genvägar