EU:s handelsavtal i Access2Markets

EU:s handelsavtal i Access2Markets

Du kan dra nytta av lägre tullar och andra fördelar som EU:s förmånshandelsavtal ger dig!

EU har mer än sjuttio handelsavtal med länder runt om i världen

Kontrollera:

Dessa avtal omfattar nästan två femtedelar av all EU-handel med andra länder. Enligt dem har företag från EU och partnerländerna fördelaktigare villkor än de som erbjuds inom ramen för WTO.

Fördelarna med dessa avtal är bland annat följande:

 • lägre eller inga tullar
 • enklare och snabbare tullförfaranden
 • erkännande av produktcertifikat
 • personalens rörlighet
 • tillgång till offentliga upphandlingar
 • bättre skydd för dina immateriella rättigheter

Vad du bör veta om fördelarna

 • dina rättigheter varierar från avtal till avtal och beror på produkt/sektor
 • alla förmåner är inte automatiska – inom varusektorn behöver du till exempel
  • bevisa var din produkt tillverkas
  • fyll i tullformulär
  • registrera dig i EU:s REX-system eller som godkänd exportör
  • ha tillstånd att tillhandahålla tjänster,
  • ha säkerhetsintyg för din produkt
  • ansöka om skydd av dina immateriella rättigheter
 • Du kan fortfarande stöta på hinder – men EU:s handelsavtal kan göra det lättare att undanröja dem — berätta om du tror att du stöter på handelshinder när du exporterar från EU.
 • Företag eller enskilda kan inte verkställa handelsavtal i domstol. EU och partnerländerna är dock rättsligt bundna att genomföra dem.Om så inte är fallet kan den andra parten i de flesta fall aktivera en tvistlösningsmekanism.

Kapitel för små och medelstora företag i handelsavtal

Alla nya handelsavtal kommer att innehålla ett kapitel om små och medelstora företag, om partnerlandet samtycker. Detta skulle möjliggöra ett bättre informationsutbyte om frågor som rör marknadstillträde samt ett givande samarbete mellan kommissionen och partnerlandet när det gäller frågor som rör små och medelstora företag i handelsavtalet.

Den 26 september 2018 enades gemensamma kommittén för det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) i en särskild rekommendation för små och medelstora företag om att varje part ska tillhandahålla information online till den andra partens små och medelstora företag om Ceta och marknadstillträde, och att en kontaktpunkt för små och medelstora företag på vardera sidan ska samarbeta för att ta itu med frågor som är specifika för små och medelstora företag.

Vad erbjuder Access2Markets?

Dela sidan:

Genvägar