Tolerans eller stöd av mindre betydelse

Om den ursprungsregel inte är uppfylld för din produkt (se den tillräckligt bearbetade varuavdelningen (länk till avsnittet) kan din importprodukt i vissa fall ändå anses ha sitt ursprung i ditt partnerland.

Varan kan fortfarande anses uppfylla den tillämpliga regeln om ursprung om värdet av icke-ursprungsmaterialen inte överskrider en faktisk tröskel som anges i varje uppsättning ursprungsregler. Denna tröskel är normalt 10 % eller 15 % av priset fritt fabrik för varan.

Om den regel som gäller för din vara är en av de tre regler som beskrivs i den tillräckligt bearbetade varusektionen (länk till ny sektion) kan toleransen tillämpas enligt följande:

  • om ändringen av klassificeringsregeln tillämpas får tillverkaren i partnerlandet använda icke-ursprungsmaterial som har samma HS-nummer som slutprodukten. Detta förutsätter att värdet av dessa material inte överskrider toleransnivån. Denna tröskel anges i de relevanta ursprungsreglerna.
  • om tillverkningen från vissa produkter tillämpas tillåter toleransen tillverkaren i partnerlandet att använda icke-ursprungsmaterial som utgör ett senare produktionsled, förutsatt att deras värde inte överskrider toleransnivån. Denna tröskel anges i de relevanta ursprungsreglerna.
  • om mervärdesprincipen används, observera att du inte kan använda toleransen för din importprodukt som tröskelvärde för den specifika ursprungsregel som gäller för din produkt. I detta fall får den högsta procentsatsen inte överskridas.
Dela sidan:

Genvägar