Term i ordlistan:

Bevis på ursprung

Ett dokument som intygar att varorna uppfyller ursprungsreglerna i ett visst förmånshandelsarrangemang och på så sätt stöder yrkandet om förmånsbehandling inom ramen för förmånshandelsordningen. Det finns olika typer av ursprungsintyg, beroende på förmånsordningen för handeln, såsom ursprungsintyg som utfärdats av en tullmyndighet eller en offentlig myndighet eller en ursprungsförsäkran/en fakturadeklaration/en ursprungsdeklaration som upprättats av en exportör.

Relaterat innehåll:

Ursprungsregler

Dela sidan:

Genvägar