Positiv og negativ optagelse på listen

I handelsaftaler kan parterne indskrive deres forpligtelser og undtagelser i deres lister efter to forskellige teknikker — ved hjælp af en positivliste eller en negativliste.

Valget af teknik er imidlertid ikke afgørende for omfanget af de forpligtelser, der er indgået i en handelsaftale.

Der kan opnås samme grad af åbning eller beskyttelse med en positivliste som med en negativliste.

Positivlister

Når en handelspartner anvender en positivliste, skal den udtrykkeligt ("positivt") anføre de sektorer og delsektorer, hvor den påtager sig forpligtelser vedrørende markedsadgang og national behandling. 

Som et andet skridt anfører handelspartneren alle undtagelser fra eller betingelser for disse forpligtelser med angivelse af de begrænsninger for markedsadgang og/eller national behandling, de ønsker at anvende.   

Negativlister

Når handelspartnerne anvender en negativliste, skal de kun gå igennem det andet trin. 

De behøver ikke at angive, hvilke sektorer de forpligter sig til. Alle sektorer eller delsektorer, der ikke er opført på listen, er som standard åbne for udenlandske tjenesteydere på samme betingelser som for indenlandske tjenesteydere. 

Parterne opregner kun de sektorer eller delsektorer, som de begrænser eller udelukker.

Hvor finder du listerne i en aftale?

Handelspartnerne anvender typisk to forskellige bilag til at opføre deres forbehold på en negativliste.

  • Bilag I indeholder en udtrykkelig liste over al eksisterende national lovgivning, der afviger fra markedsadgang og/eller national behandling
  • Bilag II indeholder en liste over sektorer og delsektorer, for hvilke retten til i fremtiden at afvige fra markedsadgang og/eller national behandling bevares, herunder i tilfælde, hvor der på nuværende tidspunkt ikke findes foranstaltninger

EU har anvendt både negativlister (f.eks. i aftalerne med Canada og Japan) og positivlister (i aftalerne med Korea, Singapore og Vietnam).  

EU har også accepteret anvendelsen af den såkaldte "hybride tilgang" i TISA. Læs mere

Andre klausuler

Handelspartnerne kan også indføre såkaldte "standstill" — og/eller "ratchet" -klausuler, når de forhandler en handelsaftale. 

Sådanne klausuler danner rammen om mulighederne for at indføre markedsadgangsbegrænsninger eller diskriminerende foranstaltninger i fremtiden.

Selv når parterne i en handelsaftale åbner en sektor, det være sig gennem en positiv- eller negativliste (og med eller uden stilstand eller spærremekanismer), kan de stadig opretholde eller indføre ikke-diskriminerende lovgivning, f.eks.

  • standarder for behandling af patienter
  • kapitalkrav til banker
  • kvalifikationskrav for visse erhverv
  • befordringspligten (f.eks. for postsektoren)
Del denne side: