Positiv og negativ opførelse på listen

Parterne kan i handelsaftalerne indføje deres forpligtelser og undtagelser i deres lister i henhold til to forskellige teknikker — ved hjælp af en positivliste eller på en negativliste.

Valget af teknik er imidlertid ikke afgørende for omfanget af de forpligtelser, der indgås i en handelsaftale.

Der kan opnås samme grad af åbning eller beskyttelse med en positivliste som en negativliste.

Positivlister

Når en handelspartner anvender en positivliste, skal den udtrykkeligt ("positivt") opføre de sektorer og delsektorer, hvor de har indgået forpligtelser vedrørende markedsadgang og national behandling.

Som andet skridt angiver handelspartneren alle undtagelser eller betingelser for disse forpligtelser, idet den angiver den markedsadgang og/eller nationale behandlingsbegrænsninger, som den ønsker at anvende.   

Negativlister

Når handelspartnere anvender en negativliste, skal de kun gå gennem det andet trin.

De behøver ikke at opstille en liste over de sektorer, for hvilke de har indgået forpligtelser. Alle sektorer eller delsektorer, der ikke er opført på listen, kan som standard være åbne for udenlandske tjenesteydere på samme vilkår som dem, der gælder for indenlandske tjenesteydere.

Parterne opregner kun de sektorer eller delsektorer, som de begrænser eller udelukker.

Hvor finder man listerne i en aftale?

Handelspartnerne anvender typisk to forskellige bilag til at optage deres forbehold i en negativliste.

  • Bilag I indeholder en udtrykkelig liste over al eksisterende national lovgivning, som afviger fra markedsadgang og/eller national behandling.
  • Bilag II indeholder en liste over de sektorer og delsektorer, for hvilke der er ret til i fremtiden at fravige markedsadgang og/eller national behandling, herunder i tilfælde, hvor der ikke i øjeblikket findes nogen foranstaltninger

EU har anvendt både negativlister (f.eks. i aftalerne med Canada og Japan) og positivlister (i aftalerne med Korea, Singapore og Vietnam).  

EU har også accepteret anvendelsen af den såkaldte "hybridtilgang" i TISA. Læs mere

Andre klausuler

Handelspartnerne kan også indføre såkaldte "stilstandsklausuler" ("still" -klausuler) og "bordet fanger" ("bordet fanger"), når de forhandler om en handelsaftale.

Sådanne klausuler giver mulighed for at indføre restriktioner for markedsadgang eller diskriminerende foranstaltninger i fremtiden.

Selv om parterne i en handelsaftale åbner en sektor, uanset om den er positiv eller negativ (og med eller uden stilstand eller skrald), kan de stadig opretholde eller indføre ikke-diskriminerende lovgivning, f.eks.

  • standarder for behandling af patienter
  • kapitalkrav til bankerne
  • kvalifikationskrav for visse erhverv
  • forsyningspligt (f.eks. i postsektoren)
Del denne side:

Genveje