Vejledning for import af varer

Planlægger din virksomhed at importere varer fra lande uden for EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå, om din virksomhed er klar til at importere, og beskriver de forskellige trin i importprocessen.

4 skridt hen imod import af et produkt

 
 

Har du planer om at importere et produkt til EU for første gang?

Inden du gør det, skal du tjekke, om din virksomhed er klar:

 • Kan produktet blive en succes på dit hjemmemarked eller i andre EU-lande?
 • Har din virksomhed kapacitet til at købe produktet på udenlandske markeder uden for EU? Har det tilstrækkeligt personale, tid, finansielle og juridiske ressourcer?
 • Er din virksomhed parat til at foretage internationale salg, vælge det mest hensigtsmæssige transportmiddel og gennemgå toldprocedurer?
 • Har din virksomhed en omfattende finansiel/markedsførings-/forretningsplan med klart definerede mål til støtte for import af produkter fra lande uden for EU?
 • Har din virksomhed en konkret strategi for, hvordan produktet importeres til dit marked? Du kan f.eks. importere dit produkt direkte fra producenten eller indirekte ved at ansætte en tredjepart, en sådan distributør. Både direkte og indirekte import kan også støttes af e-handelsplatforme.
 • Hvis det er relevant, er den intellektuelle ejendomsret til dit produkt beskyttet på dit eksportmarked?
 • Har din virksomhed kapacitet til at analysere og kontrollere, om produktet er i overensstemmelse med EU's sundheds-, sikkerheds-, tekniske og/eller markedsføringsstandarder?

Før du fortsætter, bør du nøje overveje ovenstående spørgsmål og drøfte dem i din virksomhed for at afgøre, om du er rede til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt du skal tage for at forberede dig på at gøre det.

 

1

Trin 1: Find en leverandør i udlandet

For at importere varer fra lande uden for EU indledes med at identificere mulige leverandører af produktet.

 • Handelskamre kan give dig oplysninger om markeder og forretningspartnere og henvise dig til relevante rapporter.
 • Handelsspecifikke nyhedsudbydere eller handelsfremmebureauer, der omfatter markedsanalyse og vurdering af forretningsmuligheder, kan være en hjælp. Disse institutioner leverer ofte undersøgelser for nøglesektorer.
 • Handelskonsulenter og relevante banker kan også yde rådgivning.

Hvordan udvælger du dine forsyningsmarkeder?

Screene potentielle importmarkeder for at vurdere, om der er udbud af dit produkt.

Tjek handelsstatistikkerne for dit potentielle forsyningsmarked.

Hvordan finder man potentielle leverandører?

Når du har valgt et forsyningsmarked, skal du se på potentielle handelspartnere og forretningskontakter.

Du kan finde partnere og kontakter på:

 

2

Kontrollér importbetingelser og -told, og sikre, at produktet opfylder EU-kravene

Importbetingelserne og -tolden afhænger af, hvordan du ønsker at importere og på dit forsyningsmarked.

Hvem kan importere til EU?

 • Du skal normalt være etableret i EU som en virksomhed eller et fast driftssted. Dette omfatter momsregistrering.
 • Hvis du er bosiddende uden for EU, skal du have en arbejdstilladelse for at kunne udøve en selvstændig kommerciel aktivitet. du skal desuden finde en person, der er etableret i EU, og som er villig til at handle på dine vegne som eksportør (f.eks. en leverandør af logistiktjenester eller toldagent).

Generelt skal du også registrere dig i det nationale handelsregister. Læs mere hos dit lokale handelskammer. Som EU-importør skal du ansøge om et EORI-nummer. EORI-nummeret er et identifikationsnummer, der er gyldigt i hele EU.

Tip: Det kan tage nogen tid at registrere EORI, så planlæg og ansøge i god tid.

I nogle EU-lande skal virksomheder over en vis størrelse trykkes i et nationalt handelsregister.
Læs mere på EU-markedet eller spørg dit lokale handelskammer.

 • Hvis du er bosiddende uden for EU, skal du være etableret som en virksomhed og/eller have en arbejdstilladelse, der giver dig mulighed for at udøve en selvstændig kommerciel aktivitet.

Hvilke import- eller markedsføringsregler gælder for dit importerede produkt i EU?

Tjek, om der er nogen importrestriktioner i EU eller en bestemt medlemsstat.

Indførsel af visse følsomme varer eller import af visse varer fra bestemte lande kan forbydes eller begrænses. Du kan have brug for tilladelser, en licens eller fremlægge en officielt godkendt importmeddelelse.

Tjek Taric-databasen for at se, om du har brug for en importlicens for dit produkt

De vigtigste typer varer, der er omfattet af importrestriktioner, er:

 • landbrugsprodukter
 • lægemidler
 • kemikalier
 • jern- og stålprodukter
 • kulturgoder
 • tekstilvarer og beklædningsgenstande
 • våben
 • varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer
 • usynlige artikler/publikationer/videooptagelser
 • udryddelsestruede arter
 • affald
 • visse levende dyr og produkter indeholdende animalske stoffer
 • planter og produkter, der indeholder vegetabilske stoffer.

Kontrollér, hvilke regler der gælder for sådanne produkter.

Hvilke importtoldsatser gælder der for dit produkt?

 • Det kan være nødvendigt at betale importtold for dit produkt, når det indføres i EU. EU er en toldunion, hvilket betyder, at der skal betales en enkelt importtold på det indgangssted, hvor importangivelsen foretages, uanset hvilken EU-medlemsstat der er tale om. Produktet kan derefter omsættes på EU-markedet uden yderligere toldformaliteter.
 • Hvem der betaler for tolden, afhænger af aftalen med sælgeren, men ofte betales importtolden af importøren.

 

Hvad er en importtold?

Kan min virksomhed drage fordel af en EU-handelsaftale?

Hvis EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at importere fra, kan tolden på dit produkt reduceres eller endda afskaffes.

 • Der er tale om præferencesatser.
 • Præferencetoldsatsen er betinget af, at dit produkt er i overensstemmelse med oprindelsesreglerne
 • Kontingenter kan, enten på grundlag af handelsaftalen eller på grundlag af EU's politik for landbrugsprodukter, finde anvendelse på en bestemt type produkter.

For at få mere at vide om de specifikke regler, der gælder for dit produkt og marked af interesse, kan du kontakte Min handelsassistent.

Hvornår skal du have et oprindelsescertifikat?

Ofte skal din leverandør fremlægge et bevis for produktets oprindelse i overensstemmelse med aftalens oprindelsesregler. Dette bevis kan være et oprindelsescertifikat eller en oprindelseserklæring udstedt af den godkendte eksportør eller den registrerede eksportør (i REX-systemet), som også skal angive deres autorisations- eller registreringsnumre.

Er der pålagt tillægstold?

 • Det er muligt, at EU anvender handelsbeskyttelsesforanstaltninger over for et produkt, der importeres fra et bestemt land.
 • Den hyppigst anvendte told er antidumpingforanstaltninger. Disse er vist på My Trade Assistant. En EU-toldmyndighed kan give oplysninger om, hvorvidt der gælder yderligere told som antidumpingtold på dit produkt.
 • Der gives en forklaring på de forskellige typer handelsbeskyttelsesforanstaltninger i afsnittet om varer.
 • Hvis du søger et samlet overblik over de specifikke foranstaltninger, der anvendes af hvert land, kan du besøge markedsafsnittet.

Hvilke interne afgifter finder anvendelse?

Merværdiafgift (moms) pålægges varer, der sælges på EU-markedet, og dermed også varer, der importeres fra lande uden for EU. Momsen varierer i de enkelte EU-medlemsstater og betales normalt af importøren.

 • Taksten er den samme, som hvis du købte produktet på dit hjemmemarked.
 • Momsregistrerede virksomheder kan få refunderet importmomsen som indgående afgift, ligesom de kan få refunderet deres indenlandske momsbetalinger.
 • Beregningen af dine momsbetalinger er baseret på værdien af dine varer, dine importafgifter og eventuelle punktafgifter. Du kan læse mere om moms og medlemsstaternes satser her.
 • For udvalgte varer skal du betale punktafgifter, som varierer fra EU-land til EU-land. Disse afgifter gælder f.eks. for:
  • tobaksvarer
  • alkoholholdige drikkevarer
  • mineralolie
  • energiprodukter.

Hvordan sikrer du, at dit produkt opfylder EU-kravene?

For dine importerede varer gælder de samme krav som for varer, der er fremstillet i EU til EU-markedet.

Hvilke sundheds-, sikkerheds-, miljømæssige og tekniske krav gælder der for dit produkt, og hvordan certificeres dem?

De fleste produkter skal opfylde visse tekniske krav og/eller sundheds- og hygiejnekrav. Disse kan kræve forskellige typer prøvning og certificering.

Dette er ofte tilfældet for tekniske krav til industriprodukter og for sundheds- og hygiejnekrav til fødevarer og landbrugsprodukter.

Det er vigtigt at skelne mellem obligatoriske krav og frivillige krav.

De produktgrupper, hvor der ofte anvendes obligatoriske krav, omfatter:

 • kemikalier
 • kosmetik
 • lægemidler
 • landbrugsprodukter, fødevarer og foderstoffer
 • levende dyr
 • og animalske produkter.

Der kræves f.eks. plantesundhedscertifikater ved import af:

 • de fleste friske frugter
 • grøntsager
 • andre plantematerialer
 • produkter, der består af animalske produkter.

CE-mærket angiver, at produktet er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

 • CE-mærkning er obligatorisk for visse produkter, f.eks.:
  • elektronik
  • medicinsk udstyr
  • legetøj,
  • elektriske apparater
  • byggeprodukter.
 • CE-mærket finder ikke anvendelse på:
  • fødevarer
  • motorkøretøjer
  • kemikalier
  • kosmetik
  • lægemidler
  • og biocider

Disse har alle deres egne specifikke regler. Læs mere om C-mærkning.

Du kan finde oplysninger om de specifikke krav, der gælder for dit produkt, i Mine handelsassistent.

Hvad er kravene til emballering og mærkning?

EU-medlemsstaterne har ofte detaljerede krav til emballering og mærkning af produkter.

Disse krav kan være obligatoriske eller frivillige.

 • Obligatoriske mærker og etiketter på forbrugerprodukter og deres emballage er normalt forbundet med hensyn til den offentlige sikkerhed, sundhed og/eller miljø. De kan give oplysninger såsom ingredienserne eller sidste anvendelsesdato.
 • Frivillige mærker er f.eks. dem, der angiver økologisk produktion af miljømærket på industriprodukter.

Normalt er der forskellige organer med ansvar for forskellige industrier, f.eks. medicinske, elektriske, fødevarer og kemikalier, som alle har meget forskellige krav.

 

3

Forberede salget og tilrettelægge transporten

Hvordan deles forpligtelserne mellem dig og din leverandør?

Du kan bruge Incoterms® til at definere dit kontraktmæssige ansvar.

Incoterms® 

 • fastsætter sælgeres og køberes ansvar for levering, forsikring og transport af varer i henhold til købsaftaler
 • angiv, hvem der er ansvarlig for toldformaliteterne ved eksport i EU og formaliteterne på dit eksportmarked.

Eksempler

"Frit om bord" (FOB): det betyder, at det er din leverandørs ansvar at betale alle lokale omkostninger:

 • transport af varerne til afskibningshavnen
 • pålæsningsomkostninger
 • toldbehandlingsprocedurer i eksportlandet.

Som køber er du ansvarlig for udgifterne til:

 • transport fra afskibningshavnen og fremefter
 • forsikring
 • losning
 • transport fra ankomsthavnen til det endelige bestemmelsessted.

"Omkostninger, forsikring og fragt" (cif): din leverandør er ansvarlig for de lokale omkostninger under fob plus:

 • fragtafgifter
 • forsikring

Under cif er din leverandør ansvarlig for alle omkostninger, indtil varerne ankommer til deres bestemmelseshavn.

 

4

Forbered dokumenter til toldbehandling i EU

Hvilke dokumenter skal der forberedes til toldvæsenet?

 • Du skal indsende en toldangivelse til din nationale toldmyndighed. En toldrepræsentant kan rådgive dig om dette vigtige spørgsmål.
 • Du skal fremlægge en summarisk indpassageangivelse, inden varerne ankommer til det første indgangssted i EU.
  • Den summariske indgangsangivelse bør frembydes på det første indgangstoldsted til EU af transportøren af varerne eller i nogle tilfælde af importørens modtager eller en repræsentant for transportøren eller importøren.
  • Fristen for indgivelse af den summariske indgangsangivelse afhænger af varernes transportmåde. Mere.
 • EU har en fælles importangivelsesformular for alle EU-lande, som kaldes det administrative enhedsdokument (SAD). Mere.
  • Afhængigt af varernes art kan yderligere dokumenter, der skal frembydes for toldmyndighederne, omfatte:
  • handelsfaktura
  • transportdokumenter
  • oprindelsescertifikater
  • importlicenser
  • prøvningsresultater og andre certifikater
  • kontrolattester (f.eks. sundheds-, veterinær- eller plantesundhedscertifikater).

Toldbehandlingen kan indgives af importøren eller en toldrepræsentant, som er den person, som importøren har udpeget til at gennemføre alle de toldformaliteter, der kræves i henhold til EU's toldlovgivning.

Yderligere oplysninger om dokumenter og processer kan fås ved henvendelse til den nationale toldmyndighed, handelskammeret eller handelsagenturet. Mere.

Hvad sker der, når dine varer ankommer til grænsen?

 • De overgår til midlertidig opbevaring under toldtilsyn (højst 90 dage), indtil de er fortoldet.
  • Dine varer kan godkendes på grundlag af de indsendte dokumenter, eller
  • Dine varer kan udvælges til dokumentkontrol, og du kan blive bedt om at indsende yderligere dokumenter, inden dine varer kan toldbehandles, eller
  • Dine varer kan også udvælges til en dokumentkontrol eller fysisk kontrol.

Kan dit produkt sælges hvor som helst i EU efter at være blevet godkendt?

Når toldmyndighederne har fortoldet et produkt, har det samme status som et EU-produkt og kan omsættes frit inden for EU og sælges overalt på EU-markedet.

 • Alle EU-lande anvender den samme told på varer, der importeres fra lande uden for EU.
 • De samme regler gælder for import, uanset hvilket EU-land den kommer ind på EU-markedet via.

Hvor finder du yderligere oplysninger?

Din tjekliste: 4 trin til import af et produkt

Trin 1: Find en leverandør i udlandet

 • Vurdere de potentielle interessante lande og sammenligne potentielle leverandørers konkurrenceevne (f.eks. sammenligning af priser, herunder importrelaterede omkostninger såsom tariffer og transportomkostninger.
 • Identificere forretningspartnere/leverandører.
 • Identificere et agentur/en institution/partner til støtte for formaliteterne i forbindelse med importprocesserne (f.eks. forberedelse af kontrakter, betalingsbetingelser, leverandørens kreditværdighed).

Trin 2: Vurdere importbetingelserne og -tolden og sikre, at produktet opfylder EU-kravene

 • Få et EORI-registreringsnummer (EORI) for erhvervsdrivende (ansøg i god tid i forvejen).
 • Kontrollere, at der ikke gælder nogen importbegrænsning.
 • Tjek, om EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at importere fra.
 • undersøg, om dit produkt overholder de relevante oprindelsesregler, og angiv den gældende (præferentielle) toldsats.
 • Vurdere, om der gælder andre afgifter (f.eks. handelsbeskyttelse) eller interne afgifter.
 • Identificere sundheds-, sikkerheds-, miljømæssige og tekniske krav i EU.
 • Sikre, at produktet opfylder kravene, og leverandøren kan levere den nødvendige certificering.
 • Tjek emballerings- og mærkningsreglerne i EU.
 • Vurdere, om der kræves et oprindelsescertifikat, som eksportøren skal fremlægge, og hvilken type certifikat der skal fremlægges, afhængigt af om der findes en handelsaftale eller -ordning mellem EU og varernes oprindelsesland.

Trin 3: Forberede salget og tilrettelægge transporten

 • Udarbejde og underskrive kontrakten med leverandøren, herunder en aftale om, hvem der er ansvarlig for hvad, og tilrettelægge transportprocessen.
 • Koordinere med potentielle institutioner, der støtter processen.

Trin 4: Forberede dokumenterne til toldbehandling ved grænsen

 • Kontakt en toldrepræsentant med henblik på rådgivning i tvivlstilfælde
 • Sikre, at den summariske indpassageangivelse er tilgængelig
 • Udarbejde supplerende dokumenter til en importtoldbehandling (handelsfaktura, transportdokumenter, oprindelsescertifikat (f.eks. formular A, Eur.1/Eur.Med, REX-meddelelse udstedt af en registreret eksportør eller oprindelseserklæring udstedt af en godkendt eksportør), importlicens, testresultater, inspektionscertifikater (f.eks. sundheds-, veterinær- eller plantesundhedscertifikater) Udfyld og indsende importangivelsen/det administrative enhedsdokument (SAD)
Del denne side:

Genveje