Vejledning i import af varer

Planlægger din virksomhed at importere varer fra lande uden for EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå, om din virksomhed er klar til at importere, og skitserer de forskellige trin i importprocessen.

4 skridt hen imod import af et produkt

 
 

Planlægger du at importere et produkt til EU for første gang?

Inden du gør det, skal du tjekke, om din virksomhed er klar:

 • Kan produktet blive vellykket på dit hjemmemarked eller i andre EU-lande?
 • Har din virksomhed kapacitet til at købe produktet på udenlandske markeder uden for EU? Har det tilstrækkeligt personale, tid, økonomiske og juridiske ressourcer?
 • Er din virksomhed klar til at sælge internationalt, vælge det mest hensigtsmæssige transportmiddel og gennemgå toldprocedurer?
 • Har din virksomhed en omfattende finansiel/markedsførings-/forretningsplan med klart definerede mål til støtte for import af produkter fra lande uden for EU?
 • Har din virksomhed en konkret strategi for, hvordan produktet importeres til dit marked? Du kan f.eks. importere dit produkt direkte fra producenten eller indirekte ved at ansætte en tredjepart, en sådan distributør. Både direkte og indirekte import kan også støttes af e-handelsplatforme.
 • Hvis det er relevant, er den intellektuelle ejendomsret relateret til dit produkt beskyttet på dit eksportmarked?
 • Har din virksomhed kapacitet til at analysere og kontrollere, om produktet er i overensstemmelse med EU's sundheds-, sikkerheds-, tekniske og/eller handelsnormer?

Inden du fortsætter, skal du overveje ovenstående spørgsmål nøje og diskutere dem i din virksomhed for at afgøre, om du er klar til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt du skal tage for at forberede dig på at gøre det.

 

1

Trin 1: Find en leverandør i udlandet

At importere varer fra lande uden for EU, begyndende med at identificere mulige leverandører af produktet.

 • Handelskamrene kan give dig oplysninger om markeder og forretningspartnere og henvise dig til relevante rapporter.
 • Handelsspecifikke nyhedsudbydere eller handelsfremmende agenturer, der dækker markedsanalyse og vurdering af forretningsmuligheder, kan være en hjælp. Disse institutioner leverer ofte undersøgelser for nøglesektorer.
 • Handelskonsulenter og relevante banker kan også yde rådgivning.

Hvordan udvælger du dine forsyningsmarkeder?

Screene potentielle importmarkeder for at vurdere, om der er udbud af dit produkt.

Tjek handelsstatistikken på dit potentielle forsyningsmarked.

Hvordan finder man potentielle leverandører?

Når du har valgt et forsyningsmarked, bør du undersøge potentielle handelspartnere og forretningskontakter.

Du kan finde partnere og kontakter på:

 

2

Kontrollér importbetingelser og -afgifter og sikre, at produktet opfylder EU's krav

Importbetingelserne og -afgifterne vil afhænge af, hvordan du ønsker at importere, og af dit forsyningsmarked.

Hvem kan importere til EU?

 • Du skal normalt være etableret i EU som virksomhed eller fast forretningssted. Dette omfatter momsregistrering.
 • Hvis du er bosiddende uden for EU, skal du have en arbejdstilladelse for at kunne udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. du skal desuden finde en person, der er etableret i EU, og som er villig til at handle på dine vegne som eksportør (f.eks. en leverandør af logistiktjenester eller toldklarerer).

Generelt skal du også registrere dig i det nationale handelsregister. Læs mere i dit lokale handelskammer. Som EU-importør skal du ansøge om et EORI-nummer. EORI er et identifikationsnummer, der er gyldigt i hele EU.

Tip: EORI-registrering kan tage nogen tid, så planlæg og ansøge i god tid.

I nogle EU-lande skal virksomheder over en vis størrelse placeres i et nationalt handelsregister.
Yderligere oplysninger kan findes på EU-markedet, eller kontakt dit lokale handelskammer.

 • Hvis du er bosiddende uden for EU, skal du være etableret som virksomhed og/eller have en arbejdstilladelse, der giver dig mulighed for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed.

Hvilke import- eller markedsføringsregler gælder for dit importerede produkt i EU?

Tjek, om der er nogen importrestriktioner i EU eller en bestemt medlemsstat.

Import af visse følsomme varer eller import af visse varer fra bestemte lande kan forbydes eller begrænses. Du kan have brug for tilladelser, en licens eller en officielt godkendt importmeddelelse.

Tjek Taric-databasen for at se, om du har brug for en importlicens for dit produkt

De vigtigste typer produkter, der er omfattet af importrestriktioner, er:

 • landbrugsprodukter
 • lægemidler
 • kemikalier
 • jern- og stålprodukter
 • kulturgoder
 • tekstilprodukter og beklædningsgenstande
 • våben
 • varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer
 • ikke-kommercielle artikler/publikationer/videooptagelser
 • truede arter
 • affald
 • nogle levende dyr og produkter indeholdende animalske stoffer
 • planter og produkter, der indeholder vegetabilske stoffer.

Kontrollér, hvilke regler der gælder for sådanne produkter.

Hvilke importtoldsatser gælder for dit produkt?

 • Detkan være nødvendigt at betaleimporttold for dit produkt, når det kommer ind i EU. EU er en toldunion, hvilket betyder, at der skal betales en fælles importtold på det indgangssted, hvor importangivelsen foretages, uanset hvilken EU-medlemsstat der er tale om. Produktet kan derefter omsættes på EU-markedet uden yderligere toldformaliteter.
 • Hvem der betaler for tarifferne, afhænger af aftalen med sælgeren, men importtolden betales ofte af importøren.

 

Hvad er en importtold?

Kan min virksomhed drage fordel af en EU-handelsaftale?

Hvis EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at importere fra, kan tolden på dit produkt blive nedsat eller endda afskaffet.

 • Disse kaldes præferentielle toldsatser.
 • Præferencetoldsatsen er betinget af, at dit produkt er i overensstemmelse med oprindelsesreglerne
 • Der kan anvendes kontingenter enten på grundlag af handelsaftalen eller på grundlag af EU's politik for landbrugsprodukter for en bestemt type produkter.

Læs mere om de specifikke regler, der gælder for dit produkt og dit interessemarked, ved at konsultere Min handelsassistent.

Hvornår skal du have et oprindelsescertifikat?

Ofte skal din leverandør fremlægge dokumentation for produktets oprindelse i overensstemmelse med aftalens oprindelsesregler. Dette bevis kan være et oprindelsescertifikat eller en oprindelseserklæring udstedt af den godkendte eksportør eller registrerede eksportør (i REX-systemet), som også skal angive nummeret på tilladelsen eller registreringen.

Gælder der yderligere told?

 • Det er muligt, at EU anvender handelsbeskyttelsesforanstaltninger over for et produkt, der importeres fra et bestemt land.
 • Den hyppigst anvendte told er antidumpingforanstaltninger. Disse vises i Min handelsassistent. En EU-toldmyndighed kan give oplysninger om, hvorvidt der gælder yderligere told såsom antidumpingtold på din vare.
 • Vareafsnittet indeholder en redegørelse for de forskellige typer handelsbeskyttelsesforanstaltninger.
 • Hvis du søger et samlet overblik over de specifikke foranstaltninger, der anvendes i hvert land, kan du besøge afsnittet om markeder.

Hvilke interne skatter gælder der?

Merværdiafgift (moms) pålægges varer, der sælges på EU-markedet, og dermed også varer, der importeres fra lande uden for EU. Momsen varierer i de enkelte EU-medlemsstater og betales normalt af importøren.

 • Taksten er den samme, som hvis du købte produktet på dit hjemmemarked.
 • Momsregistrerede virksomheder kan kræve importmoms tilbagebetalt som indgående afgift, ligesom de kan kræve deres indenlandske momsbetalinger tilbagebetalt.
 • Beregningen af dine momsbetalinger er baseret på værdien af dine varer, din importtold og punktafgifter, hvis de finder anvendelse. Du kan læse mere om moms og medlemslandenes satser her.
 • For udvalgte varer skal du betale punktafgifter, som varierer fra EU-land til EU-land. Disse afgifter gælder f.eks. for:
  • tobaksvarer
  • alkoholholdige drikkevarer
  • mineralolie
  • energiprodukter.

Hvordan sikrer du, at dit produkt opfylder EU's krav?

For dine importerede varer gælder de samme krav som for varer, der er fremstillet i EU til EU-markedet.

Hvad er sundheds-, sikkerheds-, miljømæssige og tekniske krav til dit produkt, og hvordan certificeres de?

De fleste produkter skal opfylde visse tekniske og/eller sundheds- og hygiejnekrav. Disse kan kræve forskellige typer prøvning og certificering.

Dette er ofte tilfældet for tekniske krav til industriprodukter og sundheds- og hygiejnekrav til fødevarer og landbrugsprodukter.

Det er vigtigt at skelne mellem obligatoriske krav og frivillige krav.

De produktgrupper, hvor der ofte anvendes obligatoriske krav, omfatter:

 • kemikalier
 • kosmetik
 • lægemidler
 • landbrugsvarer, fødevarer og foderstoffer
 • levende dyr
 • og animalske produkter.

Der kræves f.eks. plantesundhedscertifikater til import af:

 • de fleste friske frugter
 • grøntsager
 • andet plantemateriale
 • produkter, der består af animalske produkter.

CE-mærket angiver, at produktet er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

 • CE-mærkning er obligatorisk for visse produkter, f.eks.:
  • elektronik
  • medicinsk udstyr
  • legetøj,
  • elektriske apparater
  • byggeprodukter.
 • CE-mærket gælder ikke for:
  • fødevarer
  • motorkøretøjer
  • kemikalier
  • kosmetik
  • lægemidler
  • og biocider

Disse har alle deres egne specifikke regler. Læs mere om C E Marking.

Du kan finde oplysninger om de specifikke krav, der gælder for dit produkt i Min handelsassistent.

Hvilke krav gælder der for emballering og mærkning?

EU's medlemsstater har ofte detaljerede krav til emballering og mærkning af produkter.

Disse krav kan være obligatoriske eller frivillige.

 • Obligatoriske mærker og etiketter på forbrugerprodukter og deres emballage vedrører normalt hensynet til den offentlige sikkerhed, sundheden og/eller miljøet. De kan give oplysninger om f.eks. ingredienserne eller "sidste anvendelsesdato".
 • Frivillige mærker er f.eks. dem, der angiver den økologiske produktion af produktet af miljømærket på industriprodukter.

Der findes normalt forskellige agenturer med ansvar for forskellige industrier, f.eks. medicinske, elektriske, fødevarerelaterede og kemiske produkter, som alle har meget forskellige krav.

 

3

Forberedelse af salget og tilrettelæggelse af transporten

Hvordan deles forpligtelserne mellem dig og din leverandør?

Du kan bruge Incoterms® til at definere dit kontraktlige ansvar.

Incoterms® 

 • fastsætte sælgeres og køberes ansvar for levering, forsikring og transport af varer i henhold til købsaftaler
 • find ud af, hvem der er ansvarlig for toldformaliteterne ved eksport i EU og formaliteterne på dit eksportmarked.

Eksempler

"Frit om bord" (fob): det betyder, at det er din leverandørs ansvar at betale alle lokale omkostninger:

 • transport af varerne til afsendelseshavnen
 • omkostninger ved lastning
 • toldklareringsprocedurer i eksportlandet.

Som køber er du ansvarlig for udgifterne til:

 • transport fra afskibningshavnen og fremefter
 • forsikring
 • losning
 • transport fra ankomsthavnen til det endelige bestemmelsessted.

"Omkostninger, forsikring og fragt" (CIF) betyder, at din leverandør er ansvarlig for de lokale omkostninger under fob plus:

 • fragtomkostninger
 • forsikring

Under cif er din leverandør ansvarlig for alle omkostninger, indtil produkterne ankommer til bestemmelseshavnen.

 

4

Forbered dokumenter til toldbehandling i EU

Hvilke dokumenter skal forberede sig på toldvæsenet?

 • Du skal indsende en toldangivelse til din nationale toldmyndighed. En toldrepræsentant kan rådgive dig om dette vigtige spørgsmål.
 • Du skal fremlægge en summarisk indgangsangivelse, inden varerne ankommer til det første indgangssted til EU.
  • Den summariske indgangsangivelse bør forelægges for det første indgangstoldsted til EU af transportøren af varerne eller i nogle tilfælde af importøren/modtageren eller en repræsentant for transportøren eller importøren.
  • Fristen for indgivelse af den summariske indgangsangivelse afhænger af transportformen for varerne. Mere.
 • EU har en fælles importangivelsesformular for alle EU-lande, som kaldes det administrative enhedsdokument (SAD). Mere.
  • Afhængigt af varernes art kan yderligere dokumenter, der skal fremlægges for toldmyndighederne, omfatte:
  • handelsfaktura
  • transportdokumenter
  • oprindelsescertifikater
  • importlicenser
  • prøvningsresultater og andre certifikater
  • kontrolattester (f.eks. sundheds-, veterinær- eller plantesundhedscertifikater).

Toldklareringen kan indgives af importøren eller af en toldrepræsentant, som er den person, importøren har udpeget til at opfylde alle de toldformaliteter, der kræves i henhold til EU's toldlovgivning.

Yderligere oplysninger om dokumenter og processer fås ved henvendelse til den nationale toldmyndighed, et handelskammer eller et handelsfremmeagentur. Mere.

Hvad sker der, når dine varer ankommer til grænsen?

 • De anbringes under midlertidig opbevaring under toldtilsyn (højst 90 dage), indtil de er fortoldet.
  • Dine varer kan godkendes på grundlag af de indsendte dokumenter, eller
  • Dine varer kan blive udvalgt til dokumentkontrol, og du kan blive bedt om at indsende yderligere dokumenter, inden dine varer kan toldbehandles, eller
  • Dine varer kan også blive udvalgt til en dokumentkontrol eller fysisk kontrol.

Kan dit produkt sælges hvor som helst i EU efter at være blevet godkendt?

Når toldmyndighederne har fortoldet et produkt, har det samme status som et EU-produkt og kan omsættes frit inden for EU og sælges overalt på EU-markedet.

 • Alle EU-lande anvender den samme toldsats på varer, der importeres fra lande uden for EU.
 • De samme regler gælder for import, uanset hvilket EU-land den kommer ind på EU-markedet via.

Hvor finder du yderligere oplysninger?

Din tjekliste: 4 trin i import af et produkt

Trin 1: Find en leverandør i udlandet

 • Vurdere de potentielle lande af interesse og sammenligne potentielle leverandørers konkurrenceevne (f.eks. sammenligning af priser, herunder importrelaterede omkostninger såsom takster og transportomkostninger.
 • Identificere forretningspartnere/leverandører.
 • Identificere et agentur/en institution/partner, der kan modtage støtte i forbindelse med formaliteterne i forbindelse med importprocesserne (f.eks. for at udarbejde kontrakter, betalingsbetingelser, leverandørens kreditværdighed).

Trin 2: Vurdere importbetingelser og -afgifter og sikre, at produktet opfylder EU's krav

 • Få et EORI-registreringsnummer (EORI-registreringsnummer) for erhvervsdrivende (ansøg i god tid).
 • Kontrollér, at der ikke gælder nogen importrestriktioner.
 • Tjek, om EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at importere fra.
 • angiv, om dit produkt overholder de relevante oprindelsesregler, og angiv den gældende (præferentielle) toldsats.
 • Vurdere, om der gælder andre afgifter (f.eks. handelsbeskyttelse) eller interne skatter.
 • Identificere sundheds-, sikkerheds-, miljømæssige og tekniske krav i EU.
 • Sikre, at produktet opfylder kravene, og at leverandøren kan levere den nødvendige certificering.
 • Tjek emballerings- og mærkningsreglerne i EU.
 • Vurdere, om der kræves et oprindelsescertifikat, som eksportøren skal fremlægge, og hvilken type certifikat der skal fremlægges, afhængigt af om der findes en handelsaftale eller -ordning mellem EU og varernes oprindelsesland.

Trin 3: Forberedelse af salget og tilrettelæggelse af transporten

 • Udarbejde og underskrive kontrakten med leverandøren, herunder en aftale om, hvem der er ansvarlig for hvad, og tilrettelægge transportprocessen.
 • Koordinere med potentielle institutioner, der støtter processen.

Trin 4: Udarbejde dokumenter til toldbehandling ved grænsen

 • Kontakt en toldrepræsentant for at få råd i tvivlstilfælde
 • Sikre, at den summariske indpassageangivelse er tilgængelig
 • Udarbejde yderligere dokumenter til toldbehandling ved import (handelsfaktura, transportdokumenter, oprindelsescertifikat (f.eks. formular A, Eur.1/Eur.Med, REX-meddelelse udstedt af en registreret eksportør eller oprindelseserklæring udstedt af en godkendt eksportør), importlicens, testresultater, inspektionscertifikater (f.eks. sundheds-, veterinær- eller plantesundhedscertifikater) Udfyldelse og indsendelse af importangivelsen/det administrative enhedsdokument (SAD)
Del denne side: