Αντισταθμιστικοί δασμοί επί των επιδοτούμενων προϊόντων

Αν η εταιρεία σας εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγωγής, η παρούσα ενότητα σας βοηθά να μάθετε ποιοι εισαγωγικοί δασμοί και άλλα έξοδα μπορεί να επιβαρυνθείτε. Δεν παρέχει πληροφορίες για συγκεκριμένα προϊόντα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης προϊόντος.

Εκτός από τους δασμούς αντιντάμπινγκ, τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων μπορούν να εφαρμοστούν στο προϊόν σας. Τα μέτρα αυτά ονομάζονται επίσης αντισταθμιστικά μέτρα. Αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις μιας αθέμιτης επιδότησης από εμπορικό εταίρο.

Τα αντισταθμιστικά μέτρα μπορούν να συνίστανται σε διάφορα εργαλεία, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν αυξημένους δασμούς. Ένα αντισταθμιστικό μέτρο μπορεί να συνίσταται σε πρόσθετο κατ’ αξία ή ειδικό δασμό. Μπορεί να εφαρμοστεί με τη μορφή ελάχιστης τιμής εισαγωγής, ή μπορεί να συνίσταται σε «ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές», όταν ο εξαγωγέας δεσμεύεται να πωλήσει το προϊόν πάνω από μια ελάχιστη τιμή.

Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τα μέτρα της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων

Πληροφορίες σχετικά με όλες τις ολοκληρωμένες και εν εξελίξει έρευνες κατά των επιδοτήσεων στην ΕΕ

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις