Βοήθεια για τον βοηθό μου σε θέματα εμπορίου

Τι καλύπτει;

 • εξαγωγή εμπορευμάτων από την ΕΕ
  • χώρα από: Χώρες της ΕΕ
  • χώρα προς: χώρα εκτός ΕΕ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ στην ΕΕ
  • χώρα από: χώρα εκτός ΕΕ
  • χώρα προς: Χώρες της ΕΕ
 • ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών
  • χώρα από: Χώρες της ΕΕ
  • χώρα προς: Χώρες της ΕΕ

Πώς λειτουργεί;

Επικοινωνήστε με τις ειδικές πληροφορίες για το προϊόν σας σε λίγα εύκολα βήματα:

1

Βήμα 1: Ορίστε τα κριτήρια αναζήτησής σας

 • «ονομασία προϊόντος ή κωδικόςHS» — πεδίο επεξεργάσιμο· μπορείτε
  • συμπληρώστε ακριβή τιμή κωδικού προϊόντος — τις περισσότερες φορές πρόκειται για αριθμητικό κωδικό, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των εθνικών κωδικών προϊόντων βασίζεται στο εναρμονισμένο σύστημα (ΗS), ή
  • πληκτρολογήστε ένα κείμενο — εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό προϊόντος, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μία ή περισσότερες λέξεις — και το σύστημα θα σας βοηθήσει να αναζητήσετε τον σωστό κωδικό, ή
  • αφήστε το πεδίο κενό — εάν θέλετε να φυλλομετρήσετε το πλαίσιο ονοματολογίας του Εναρμονισμένου Συστήματος για το προϊόν σας
 • «χώρα από» — η χώρα από την οποία εξάγεται το εμπόρευμα
 • «χώρα προς» — η χώρα στην οποία θα πωληθεί το προϊόν στην
  • εάν η «χώρα από» είναι χώρα της ΕΕ, η «χώρα προς» μπορεί να είναι:
   • χώρα εκτός ΕΕ ( Εξαγωγή από την ΕΕ), ή
   • άλλη χώρα της ΕΕ ( ενδοενωσιακό εμπόριο)
  • εάν η «χώρα από» είναι τρίτη χώρα, η «χώρα προς» πρέπει να είναι χώρα της ΕΕ (εισαγωγή στην ΕΕ).

Για να επιλέξετε «χώρα από» και «χώρα προς», είτε

 • περιηγηθείτε στον κατάλογο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα της χώρας για να επιλέξετε, ή
 • αρχίστε να πληκτρολογείτε τα πρώτα γράμματα της χώρας για ταχεία αναζήτηση και στη συνέχεια επιλέξτε τη χώρα.
2

Βήμα 2: Έναρξη αναζήτησης

Πατήστε το κουμπίΑναζήτηση.

Εάν το σύστημα εντοπίσει ακριβή αντιστοιχία για τα κριτήρια αναζήτησής σας, θα εμφανιστεί το «Αποτελέσματα αναζήτησης». Προχωρήστε απευθείας στο βήμα 3.

Περαιτέρω τελειοποίηση της αναζήτησής σας

Εάν δεν βρεθεί ακριβής αντιστοιχία, θα εμφανιστεί περαιτέρω καθοδήγηση στον τίτλο «Αναζήτηση προϊόντος». Ακολουθήστε τις οδηγίες για να βρείτε τον κωδικό προϊόντος σας.

 

Πώς να περιηγηθείτε στον «Κατάλογο»;

Οκατάλογος των «goods» εμφανίζει την ονοματολογία των προϊόντων για την επιλεγείσα «χώρα έως». Για να βρείτε το προϊόν σας, αναπτύξτε έναν κλάδο ενδιαφέροντος κάνοντας κλικ στο σύμβολο μέχρι να φτάσετε στο προϊόν που σας ενδιαφέρει. Οι επιλέξιμοι κωδικοί προϊόντων επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Εάν πρέπει να φυλλομετρήσετε τον «Κατάλογο των goods» μετά από ένα μερικώς αντίστοιχο αποτέλεσμα αναζήτησης, τα παραρτήματα που περιέχουν εν μέρει αντίστοιχες τιμές με το προϊόν που αναζητάτε επισημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Εάν πραγματοποιήσατε αναζήτηση βάσει κειμένου για τον κωδικό προϊόντος σας και μία από τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε περιλαμβάνεται στον τίτλο του υποκαταστήματος, αυτό επισημαίνεται επίσης με κίτρινο χρώμα.

Οι κωδικοί των προϊόντων είναι συγκεκριμένοι για κάθε «χώρα έως». Έχετε υπόψη ότι το σύστημα προσπαθεί να αντιστοιχίσει την τιμή που εισάγετε με έναν κωδικό προϊόντος για τη συγκεκριμένη «χώρα έως», ξεκινώντας από τα πλέον σχετικά ψηφία που προσδιορίζουν το chapter.

 

3

Βήμα 3: Φυλλομετρήστε τα αποτελέσματα

Τα «Αποτελέσματα αναζήτησης» δείχνουν τα ακριβή αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα για τα κριτήρια αναζήτησής σας

 • πλοηγηθείτε στις κύριες ενότητες χρησιμοποιώντας το μενού στα αριστερά
 • τα μεγαλύτερα τμήματα μπορεί να περιλαμβάνουν υποενότητες ή/και συμπληρωματικό πίνακα περιεχομένου σχετικά με τα δεξιά.

Εάν για μια συγκεκριμένη ενότητα δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, η ενότητα δεν εμφανίζεται (π.χ. εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους εμπορικούς φραγμούς, στο αριστερό μενού δεν εμφανίζονται οι «Εμπορικοί φραγμοί»).

Τα αποτελέσματα καλύπτουν

 • ειδικές πληροφορίες για τη «χώρα προς»
  • επισκόπηση ανά χώρα
 • ειδικές πληροφορίες για το προϊόν και «χώρα έως»
  • δενδροδιάγραμμα ονοματολογίας, κανονικοί και προτιμησιακοί συντελεστέςf, πιθανά μέτρα εμπορικής άμυνας,γραμμάτια, φόροι και πρόσθετοι δασμοί όπως VAT, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, εισφορές ή τέλη, διαδικασίες και διατυπώσεις, εμπορικοί φραγμοί και στατιστικές εμπορικών ροών
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
  • αμοιβαία αναγνωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ)
 • ειδικές πληροφορίες για το προϊόν στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας/εμπορικής συμφωνίας
  • χρονοδιάγραμμα αποξήλωσης του Tariff σχετικά με τον τρόπο με τονοποίο θα μειωθούν τα ταράνια με την πάροδο του χρόνου, κανόνες καταγωγής (συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου αυτοαξιολόγησης σε ορισμένες περιπτώσεις).

Ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησής σας, η αναζήτησή σας θα ενταχθεί σε ένα από τα τρία σενάρια.  Κάθε σενάριο έχει συγκεκριμένα δεδομένα και δική του οπτική ταυτότητα

 • εξαγωγή από την ΕΕ: μπλε φόντο
 • εισαγωγή στην ΕΕ: κίτρινο φόντο
 • ενδοενωσιακό εμπόριο: γκρίζο φόντο

Ανατρέξτε επίσης στην προσαρμοσμένη ενότητα «Πώς να διαβάσετε τα αποτελέσματα;», η οποία είναι διαθέσιμη στο αριστερό μενού των αποτελεσμάτων της αναζήτησής σας.

 

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες

 • οι πληροφορίες σχετικά με σενάρια εισαγωγής στην ΕΕ και το ενδοενωσιακό εμπόριο είναι προσβάσιμες για όλους τους χρήστες
 • μόνο οι εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές σεναρίων από την ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα για τις πηγές δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Γλώσσες

 • εξαγωγές από την ΕΕ: Τα αποτελέσματα αναζήτησης προϊόντων και αναζήτησης είναι διαθέσιμα στα αγγλικά
 • εισαγωγές στην ΕΕ και ενδοενωσιακό εμπόριο
  • η αναζήτηση προϊόντων είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
  • τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά και τα γαλλικά
 • αφηγηματικές πληροφορίες στον υπόλοιπο ιστότοπο διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ μέσω μηχανικής μετάφρασης.
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις