Βοήθεια για τον βοηθό μου για το εμπόριο

Τι καλύπτει;

 • Εξαγωγή αιγώναπό την ΕΕ
  • χώρα από: Χώρες της ΕΕ
  • χώρα προς: χώρα εκτός ΕΕ
 • εισαγωγήαιγών στην ΕΕ
  • χώρα από: χώρα εκτός ΕΕ
  • χώρα προς: Χώρες της ΕΕ
 • εμπόριο αιγών εντός τηςΕΕ
  • χώρα από: Χώρες της ΕΕ
  • χώρα προς: Χώρες της ΕΕ

Πώς λειτουργεί;

Επικοινωνήστε με τις ειδικές πληροφορίες για το προϊόν σας σε λίγα εύκολα βήματα:

1

Βήμα 1: Ορίστε τα κριτήρια αναζήτησής σας

 • Ονομασία προϊόντος ή κωδικόςHS» — επεξεργάσιμο πεδίο· μπορείτε
  • Συμπληρώστε μια ακριβή τιμή κωδικού προϊόντος — συνήθως πρόκειται για αριθμητικό κωδικό, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των εθνικών κωδικών προϊόντων βασίζεται στο εναρμονισμένο σύστημα (HS), ή
  • πληκτρολογήστε ένα κείμενο — εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό προϊόντος, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μία ή περισσότερες λέξεις — και το σύστημα θα σας βοηθήσει να αναζητήσετε τον σωστό κωδικό, ή
  • αφήστε το πεδίο κενό — αν θέλετε να φυλλομετρήσετε το δενδροδιάγραμμα ονοματολογίας Εναρμονισμένου Συστήματος για το προϊόν σας
 • «Χώρα από» — η χώρα από την οποία εξάγεται το εμπόρευμα
 • «Country to» — η χώρα στην οποία θα πωληθεί το προϊόν
  • εάν η «χώρα» από«είναι χώρα της ΕΕ», η«χώρα» μπορεί να είναι είτε
   • Χώρα εκτός ΕΕ ( Εξαγωγή από την ΕΕ), ή
   • Άλλη χώρα της ΕΕ (εμπόριο εντός της ΕΕ)
  • Εάν η «χώρα» από«είναι χώρα εκτός ΕΕ», η«χώρα» πρέπει να είναι χώρα της ΕΕ (εισαγωγή στην ΕΕ).

Για την επιλογή της «χώρας» από«και της»χώρας από «, είτε

 • περιηγηθείτε στον κατάλογο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα της χώρας για επιλογή, ή
 • αρχίστε να πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της χώρας για γρήγορη αναζήτηση και στη συνέχεια επιλέξτε τη χώρα.
2

Βήμα 2: Έναρξη αναζήτησης

Πατήστε το κουμπί«Αναζήτηση».

Εάν το σύστημα εντοπίσει μια ακριβή αντιστοιχία για τα κριτήρια αναζήτησής σας, θα εμφανιστούν τα «Αποτελέσματα αναζήτησης». Κατευθείαν στο βήμα 3.

Περαιτέρω βελτίωση της αναζήτησής σας

Εάν δεν βρεθεί ακριβής αντιστοιχία, θα εμφανιστούν περαιτέρω οδηγίες κάτω από τον τίτλο «Αναζήτηση προϊόντος». Ακολουθήστε τις οδηγίες για να βρείτε τον κωδικό προϊόντος σας.

 

Πώς να περιηγηθείτε στο «List of goods»;

Οκατάλογος των «goods» εμφανίζει την ονοματολογία προϊόντος για την επιλεγείσαχώρα με τη φράση«. Για να βρείτε το προϊόν σας, επεκτείστε το ενδιαφέρον σας κάνοντας κλικ στο σύμβολο έως ότου φτάσετε στο προϊόν που σας ενδιαφέρει. Οι κωδικοί των προϊόντων που μπορούν να επιλεγούν επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Εάν πρέπει να περιηγηθείτε στο «List of goods» μετά από ένα μερικώς αντίστοιχο αποτέλεσμα αναζήτησης, τα κλαδιά που περιέχουν τιμές μερικώς αντιστοιχιζόμενες με το αναζητούμενο προϊόν επισημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Αν πραγματοποιήσατε αναζήτηση βάσει κειμένου για τον κωδικό προϊόντος σας και μία από τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε περιλαμβάνεται στον τίτλο του υποκαταστήματος, αυτό επισημαίνεται επίσης με κίτρινο χρώμα.

Οι κωδικοί των προϊόντων είναι ειδικοί για κάθεχώρα με τη φράση«. Έχετε υπόψη ότι το σύστημα προσπαθεί να αντιστοιχίσει την τιμή που εισαγάγετε με έναν κωδικό προϊόντος για τη συγκεκριμένηχώρα με τηφράση «ξεκινώντας από τα σημαντικότερα ψηφία που προσδιορίζουν το κεφάλαιοr.

 

3

Βήμα 3: Φυλλομετρήστε τα αποτελέσματα

Τα «Αποτελέσματα αναζήτησης» δείχνουν τα ακριβή αποτελέσματα που είναι διαθέσιμα για τα κριτήρια αναζήτησής σας

 • περιηγηθείτε στις κύριες ενότητες χρησιμοποιώντας το μενού αριστερά
 • τα μεγαλύτερα τμήματα μπορεί να περιλαμβάνουν υποενότητες ή/και συμπληρωματικό πίνακα περιεχομένων δεξιά.

Εάν για ένα συγκεκριμένο τμήμα τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα, η ενότητα δεν εμφανίζεται (π.χ. εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τους εμπορικούς φραγμούς, η ένδειξη «Εμπορικοί φραγμοί» δεν εμφανίζεται στο αριστερό μενού).

Τα αποτελέσματα καλύπτουν

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την«ΧΩΡΑ»
  • επισκόπηση της χώρας
 • ειδικές πληροφορίες για το προϊόν και»χώρα με την ένδειξη«
  • Δένδρο ονοματολογίας, τακτικοί και προτιμησιακοί δασμοίF, πιθανά μέτρα εμπορικής άμυνας, δασμοίF, φόροι και πρόσθετοι δασμοί όπως VAT, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, εισφορές ή τέλη, διαδικασίες και διατυπώσεις, εμπορικοί φραγμοί και στατιστικές εμπορικών ροών
 • Πληροφορίες που αφορούν μια εμπορική συμφωνία/εμπορική συμφωνία
  • αμοιβαία αναγνωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ)
 • ειδικές πληροφορίες για το προϊόν στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας/εμπορικής συμφωνίας
  • Χρονοδιάγραμμα αποσυναρμολόγησης Tariff σχετικά με τον τρόπο μείωσης του ταρσούfs με την πάροδο του χρόνου, κανόνες καταγωγής (συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου αυτοαξιολόγησης σε ορισμένες περιπτώσεις).

Ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησής σας, η αναζήτησή σας θα ενταχθεί σε ένα από τα τρία σενάρια. Κάθε σενάριο διαθέτει συγκεκριμένα δεδομένα και δική του οπτική ταυτότητα

 • Εξαγωγές από την ΕΕ: μπλε φόντο
 • Εισαγωγή στην ΕΕ: κίτρινο φόντο
 • Ενδοενωσιακό εμπόριο: γκρίζο φόντο

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Πώς να διαβάσετε τα αποτελέσματα;», η οποία είναι διαθέσιμη στο αριστερό μενού των αποτελεσμάτων της αναζήτησής σας.

 

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες

 • Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβασησε πληροφορίες σχετικά με σενάρια εισαγωγής στην ΕΕ και στο ενδοενωσιακό εμπόριο
 • μόνο οι εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές σεναρίων από την ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα για τις πηγές δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Γλώσσες

 • εξαγωγές από την ΕΕ: Η αναζήτηση προϊόντων και τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι διαθέσιμα στα αγγλικά
 • Εισαγωγές στην ΕΕ καιεμπόριο εντός της ΕΕ
  • η αναζήτηση προϊόντος είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
  • τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά και τα γαλλικά
 • οι αφηγηματικές πληροφορίες στις υπόλοιπες ιστοσελίδες διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ μέσω μηχανικής μετάφρασης.
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις