Πηγές και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η σελίδα αποτελεσμάτων περιέχει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές. Βλ. κατωτέρω κατάλογο των ενοτήτων της σελίδας αποτελεσμάτων και της αντίστοιχης πηγής τους.

Συνεδρίαση τμήματος Περιγραφή Πηγή Καταγραφής
Τιμολόγια Εφαρμοζόμενοι δασμοί (για χώρες εκτός ΕΕ) Mendel * Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Τιμολόγια Δασμοί της ΕΕ ΓΔ TAXUD, βάση δεδομένων TARIC Επικαιροποιείται καθημερινά
Τιμολόγια Κατάργηση των δασμών ΓΔ Εμπορίου Όταν τίθενται σε ισχύ νέες συμφωνίες
Τιμολόγια Γεωγραφικές ενδείξεις ΓΔ Εμπορίου Όταν τίθενται σε ισχύ νέες συμφωνίες
Τιμολόγια Μέτρα εμπορικής άμυνας ΓΔ Εμπορίου Όταν εφαρμόζεται νέο μέτρο
Κανόνες καταγωγής Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν ΓΔ Εμπορίου Όταν τίθενται σε ισχύ νέες συμφωνίες
Φόροι Φόροι και πρόσθετοι δασμοί (για χώρες εκτός ΕΕ) Mendel * Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Φόροι Εσωτερικοί φόροι (για τα κράτη μέλη της ΕΕ) TARIC SA Κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Διαδικασίες και διατυπώσεις Διατυπώσεις εισαγωγής (για χώρες εκτός ΕΕ) Mendel * Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Απαιτήσεις για τις εισαγωγές Απαιτήσεις εισαγωγής (για τα κράτη μέλη της ΕΕ) TARIC SA Κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Οδηγοί Οδηγοί εξαγωγής ΓΔ Εμπορίου, ΓΔ Sante Συνεχής παρακολούθηση για τον έλεγχο των πληροφοριών
Εμπόδια στο εμπόριο Εμπορικοί φραγμοί σε χώρες εκτός ΕΕ ΓΔ Εμπορίου Όταν επικαιροποιείται ή δημιουργείται φραγμός
Στατιστικές εμπορικών ροών Στατιστικές σχετικά με τα προϊόντα Eurostat (βάση δεδομένων Comext) Κάθε μήνα

* Οι πληροφορίες του τμήματος δασμών, του τμήματος φόρων ή του τμήματος «Διαδικασίες και διατυπώσεις» δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για μεταπώληση (ή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών), αναδιανομή, δημιουργία βάσεων δεδομένων, αποθήκευση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη χρήση αναφοράς από χρήστη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται προσωπικά σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, το Türkiye και την Ουκρανία προς υποστήριξη των διεθνών επιχειρηματικών διαδικασιών του χρήστη. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός εάν ο κάτοχος των δεδομένων έχει λάβει ρητή γραπτή έγκριση: Πνευματικά δικαιώματα: Mendel Verlag GmbH Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Γερμανία, ηλεκτρονική διεύθυνση: A2M@mendel-verlag.de

Εάν ο υπολογιστής στον οποίο λειτουργεί ο φυλλομετρητής σας δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με το διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, το Türkiye και την Ουκρανία) και έχει συσταθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, το Türkiye και την Ουκρανία), τότε σας απαγορεύεται να δείτε τα δεδομένα του παρόντος φυλλομετρητή για οποιονδήποτε σκοπό.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις