Πηγές και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η σελίδα αποτελεσμάτων περιέχει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές. Βλέπε παρακάτω κατάλογο των ενοτήτων της σελίδας αποτελεσμάτων και την αντίστοιχη πηγή τους.

Τμήμα Περιγραφή Πηγή Καταγραφής
Τιμολόγια Εφαρμοζόμενοι δασμοί (για χώρες εκτός ΕΕ) Mendel * Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Τιμολόγια Δασμοί της ΕΕ ΓΔ TAXUD, βάση δεδομένων TARIC Επικαιροποιείται καθημερινά
Τιμολόγια Κατάργηση των δασμών ΓΔ Εμπορίου Όταν τεθούν σε ισχύ νέες συμφωνίες
Τιμολόγια Γεωγραφικές ενδείξεις ΓΔ Εμπορίου Όταν τεθούν σε ισχύ νέες συμφωνίες
Τιμολόγια Μέτρα εμπορικής άμυνας ΓΔ Εμπορίου Όταν εφαρμόζεται νέο μέτρο
Κανόνες καταγωγής Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν ΓΔ Εμπορίου Όταν τεθούν σε ισχύ νέες συμφωνίες
Φόροι Φόροι και πρόσθετοι δασμοί (για χώρες εκτός ΕΕ) Mendel * Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Φόροι Εσωτερικοί φόροι (για τα κράτη μέλη της ΕΕ) TARIC SA Κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Διαδικασίες και διατυπώσεις Διατυπώσεις εισαγωγής (για χώρες εκτός ΕΕ) Mendel * Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Απαιτήσεις για τις εισαγωγές ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (για τα ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ) TARIC SA Κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Οδηγοί Οδηγοί εξαγωγής ΓΔ Εμπορίου, ΓΔ Sante Συνεχής παρακολούθηση για τον έλεγχο της επικαιροποίησης των πληροφοριών
Εμπορικοί φραγμοί Εμπορικοί φραγμοί σε τρίτες χώρες ΓΔ Εμπορίου Όταν ένας φραγμός επικαιροποιείται ή δημιουργείται
Στατιστικές εμπορικών ροών Στατιστικές σχετικά με το προϊόν Eurostat (βάση δεδομένων Comext) Κάθε μήνα

* Οι πληροφορίες στο τμήμα «Δασμοί», στο τμήμα «Φόροι» ή στο τμήμα Διαδικασίες και διατυπώσεις δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για μεταπώληση (ή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών), αναδιανομή, δημιουργία βάσεων δεδομένων, αποθήκευση ή για οποιονδήποτε σκοπό εκτός της χρήσης αναφοράς από χρήστη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται προσωπικά σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, την Τουρκία και την Ουκρανία για τη στήριξη των διεθνών επιχειρηματικών διαδικασιών του χρήστη. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός εάν έχει εγκριθεί ρητά και εγγράφως από τον κάτοχο των δεδομένων: Πνευματικά δικαιώματα: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Γερμανία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: A2M@mendel-verlag.de

Εάν ο υπολογιστής στον οποίο λειτουργεί ο φυλλομετρητής σας δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με το διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που βρίσκεται και είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, την Τουρκία και την Ουκρανία), τότε σας απαγορεύεται να δείτε τα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις