Πηγές και πνευματικά δικαιώματα

Η σελίδα αποτελεσμάτων περιέχει πληροφορίες από πολλές πηγές. Δείτε παρακάτω μια λίστα με τις ενότητες της σελίδας αποτελεσμάτων και την αντίστοιχη πηγή τους.

ΤΜΗΜΑ Περιγραφή Πηγή Συχνότητα επικαιροποίησης
Τιμολόγια Εφαρμοζόμενοι δασμοί (για χώρες εκτός ΕΕ) Μέντελ* Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες γίνεται ενημέρωση για κάθε χώρα
Τιμολόγια Δασμοί της ΕΕ ΓΔ TAXUD, βάση δεδομένων TARIC Επικαιροποιείται κάθε μέρα
Τιμολόγια Κατάργηση των δασμών ΓΔ Εμπορίου Όταν τίθενται σε ισχύ νέες συμφωνίες
Τιμολόγια Γεωγραφικές ενδείξεις ΓΔ Εμπορίου Όταν τίθενται σε ισχύ νέες συμφωνίες
Τιμολόγια Μέτρα εμπορικής άμυνας ΓΔ Εμπορίου Όταν εφαρμόζεται νέο μέτρο
Κανόνες καταγωγής Ειδικοί κανόνες καταγωγής ΓΔ Εμπορίου Όταν τίθενται σε ισχύ νέες συμφωνίες
Φόροι Φόροι και πρόσθετοι δασμοί (για τρίτες χώρες) Μέντελ* Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες γίνεται ενημέρωση για κάθε χώρα
Φόροι Εσωτερικοί φόροι (για τα κράτη μέλη της ΕΕ) TARIC Α.Ε. Κάθε 3 μήνες γίνεται ενημέρωση για κάθε χώρα.
Διαδικασίες και διατυπώσεις Διατυπώσεις εισαγωγής (για χώρες εκτός ΕΕ) Μέντελ* Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες γίνεται ενημέρωση για κάθε χώρα
Απαιτήσεις εισαγωγής Απαιτήσεις εισαγωγής (για τα κράτη μέλη της ΕΕ) TARIC Α.Ε. Κάθε 3 μήνες γίνεται ενημέρωση για κάθε χώρα.
Οδηγοί Οδηγοί εξαγωγής ΓΔ Εμπορίου, ΓΔ Sante Συνεχής παρακολούθηση για τον έλεγχο των πληροφοριών είναι ενημερωμένες
Εμπορικοί φραγμοί Εμπορικοί φραγμοί σε τρίτες χώρες ΓΔ Εμπορίου Όταν ένα εμπόδιο ενημερώνεται ή δημιουργείται
Στατιστικές εμπορικών ροών Στατιστικά στοιχεία σχετικά με το προϊόν Eurostat (βάση δεδομένων Comext) Κάθε μήνα

*Οι πληροφορίες στο τμήμα «Τιμολόγια», «Φορολογίες» ή «Διαδικασίες και διατυπώσεις» δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταπώληση (ή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών), αναδιανομή, δημιουργία βάσεων δεδομένων, αποθήκευση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη χρήση αναφοράς από χρήστη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται προσωπικά σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, την Τουρκία και την Ουκρανία προς υποστήριξη των διεθνών επιχειρηματικών διαδικασιών του χρήστη. Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται εκτός εάν έχει εγκριθεί ρητά εγγράφως από τον κάτοχο των δεδομένων: Πνευματικά δικαιώματα: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Γερμανία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A2M@mendel-verlag.de

Εάν ο υπολογιστής στον οποίο εκτελείται το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που βρίσκεται και έχει συσταθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, την Τουρκία και την Ουκρανία), τότε σας απαγορεύεται να βλέπετε τα δεδομένα στο παρόν για οποιονδήποτε σκοπό.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις