Version: 1.8.0.2 (2021-06-23 08:03) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Preču importa rokasgrāmata

Vai jūsu uzņēmums plāno importēt preces no valstīm ārpus ES? Šajā sadaļā jums ir vieglāk saprast, vai jūsu uzņēmums ir gatavs importēt, un izklāstīti dažādie importa procesa posmi.

4 Pasākumiproduktaimportēšanai

 
 

Vai plānojat pirmo reizi importēt kādu produktu ES?

Pirms to darīt, pārbaudiet, vai jūsu uzņēmums ir gatavs:

 • Vai produkts varētu būt veiksmīgs jūsu vietējā tirgū vai citās ES valstīs?
 • Vai jūsu uzņēmums spēj iegādāties produktu ārvalstu tirgos ārpus ES? Vai tai ir pietiekami personāla, laika, finanšu un juridiskie resursi?
 • Vai jūsu uzņēmums ir gatavs veikt starptautisku tirdzniecību, izvēlēties vispiemērotākos transportlīdzekļus un veikt muitas procedūras?
 • Vai jūsu uzņēmumam ir visaptverošs finanšu/tirdzniecības/uzņēmējdarbības plāns ar skaidri noteiktiem mērķiem, lai atbalstītu produktu importu no valstīm ārpus ES?
 • Vai jūsu uzņēmumam ir konkrēta stratēģija, kā importēt produktu jūsu tirgū? Piemēram, jūs varat importēt savu produktu tieši no ražotāja vai netieši, nodarbinot trešo personu – šādu izplatītāju. Gan tiešo, gan netiešo importu var atbalstīt arī e-komercijas platformas.
 • Attiecīgā gadījumā, vai jūsu eksporta tirgū ir aizsargāts ar jūsu produktu saistītais intelektuālais īpašums?
 • Vai jūsu uzņēmums spēj analizēt un pārbaudīt, vai produkts atbilst ES veselības, drošības, tehniskajiem un/vai tirdzniecības standartiem?

Pirms turpināt, rūpīgi apsveriet iepriekš minētos jautājumus un apspriediet tos savā uzņēmumā, lai izlemtu, vai esat gatavs tirdzniecībai ar trešām valstīm vai kādi pasākumi jāveic, lai sagatavotos tam.

 

1

Posms: Atrast piegādātāju ārzemēs

Importēt preces no valstīm ārpus ES, vispirms identificējot iespējamos produkta piegādātājus.

 • Tirdzniecības palātas var sniegt informāciju par tirgiem un uzņēmējdarbības partneriem un ieteikt Jums iepazīties ar attiecīgajiem ziņojumiem.
 • Var palīdzēt ar tirdzniecību saistīti ziņu sniedzēji vai tirdzniecības veicināšanas aģentūras, kas aptver tirgus analīzi un uzņēmējdarbības iespēju novērtēšanu. Šīs iestādes bieži veic pētījumus galvenajās nozarēs.
 • Konsultācijas var sniegt arītirdzniecības konsultanti un attiecīgās bankas.

Kā izvēlēties piegādes tirgus?

Iepazīstieties ar potenciālajiem importa tirgiem, lai novērtētu, vai jūsu produkts tiek piegādāts.

Iepazīstieties ar sava potenciālā piegādes tirgus tirdzniecības statistiku.

Kā atrast potenciālos piegādātājus?

Kad esat izvēlējies piegādes tirgu, iepazīstieties ar potenciālajiem tirdzniecības partneriem un biznesa kontaktiem.

Partnerus un kontaktus varat atrast tīmekļa vietnē:

 

2

Pārbauda importa nosacījumus un nodokļus un pārliecinās, vai produkts atbilst ES prasībām

Importa nosacījumi un nodokļi būs atkarīgi no tā, kā vēlaties importēt, un no piegādes tirgus.

Kas var importēt ES?

 • Parasti jums jābūt reģistrētam ES kā uzņēmumam vai pastāvīgam uzņēmumam. Tas ietver reģistrāciju kā PVN maksātāju.
 • Ja neesat ES iedzīvotājs, jums ir vajadzīga darba atļauja, lai veiktu patstāvīgu komercdarbību; turklāt jums ir jāatrod persona, kas veic uzņēmējdarbību ES un kas vēlas rīkoties jūsu vārdā kā eksportētājs (piemēram, loģistikas pakalpojumu sniedzējs vai muitas aģents).

Parasti jums jāreģistrējas arī valsts komercreģistrā. Sīkāku informāciju meklējiet vietējā tirdzniecības palātā. Ja esat ES importētājs, jums jāpiesakās uz EORI numuru. EORI ir identifikācijas numurs, kas ir derīgs visā ES.

Padoms: EORI reģistrācija var aizņemt laiku, tāpēc tā var plānoties un pieteikties labi uz priekšu.

Dažās ES valstīs uzņēmumiem, kas pārsniedz noteiktu lielumu, jābūt reģistrētiem valsts komercreģistrā.
Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar ES tirgu vai sazinieties ar vietējo tirdzniecības palātu.

 • Ja neesat ES iedzīvotājs, jums jābūt reģistrētam kā uzņēmumam un/vai jābūt darba atļaujai, kas ļauj veikt patstāvīgu komercdarbību.

Kādi importa vai tirdzniecības noteikumi attiecas uz jūsu importēto produktu ES?

Pārbaudiet, vai ES vai konkrētā dalībvalstī ir kādi importa ierobežojumi.

Dažu paaugstināta riska preču importu vai dažu preču importu no konkrētām valstīm var aizliegt vai ierobežot. Jums var būt vajadzīgas atļaujas, licence vai oficiāli apstiprināts importa paziņojums.

Pārbaudiet TARIC datubāzi, lai uzzinātu, vai jums ir vajadzīga importa licence savam ražojumam.

Galvenie produktu veidi, uz kuriem attiecas importa ierobežojumi, ir šādi:

 • lauksaimniecības produktiem,
 • lieltirgotavās,
 • ķīmiskās vielas,
 • dzelzs un tērauda izstrādājumi,
 • kultūras vērtības,
 • tekstilizstrādājumi un apģērbs,
 • ieroči,
 • viltotas vai pirātiskas preces,
 • nepiedienīgi raksti/publikācijas/video ieraksti,
 • apdraudētās sugas,
 • atkritumi;
 • dažiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, kas satur dzīvnieku izcelsmes vielas,
 • augi un produkti, kas satur augu izcelsmes vielas.

Attiecībā uz šādiem produktiem pārbauda, kuri noteikumi ir piemērojami.

Kādus importa tarifus piemēro jūsu produktam?

 • Iespējams, ka par jūsu produktu būs jāmaksā importa tarifi, kad tas tiks ievests ES. ES ir muitas savienība, kas nozīmē, ka vienots importa tarifs ir jāmaksā ievešanas vietā, kur tiek sagatavota importa deklarācija, neatkarīgi no ES dalībvalsts. Tad produkts var nonākt ES tirgū bez papildu muitas formalitātēm.
 • Tas, kurš maksā par tarifiem, ir atkarīgs no līguma ar pārdevēju, bet bieži vien ievedmuitu maksā importētājs.

 

Kas ir importa tarifs?

Vai mans uzņēmums var gūt labumu no ES tirdzniecības nolīguma?

Ja ES ir tirdzniecības nolīgums ar valsti, no kuras vēlaties importēt, tarifi jūsu precei var tikt samazināti vai pat atcelti.

 • Tās sauc par preferenciālām tarifu likmēm.
 • preferenciālā tarifa likme ir atkarīga no tā, vai jūsu produkts atbilst izcelsmes noteikumiem.
 • Kvotas var piemērot, vai nu pamatojoties uz tirdzniecības nolīgumu, vai pamatojoties uz ES politiku attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, īpaša veida produktiem.

Lai uzzinātu, kādi īpaši noteikumi ir spēkā attiecībā uz jūsu produktu un interešu tirgu, sazinieties ar manu tirdzniecības asistentu.

Kad jums vajadzīgs izcelsmes sertifikāts?

Bieži vien piegādātājam ir jāiesniedz produkta izcelsmes apliecinājums saskaņā ar nolīguma izcelsmes noteikumiem. Šis apliecinājums var būt izcelsmes sertifikāts vai arī izcelsmes deklarācija, ko izdevis atzītais eksportētājs vai reģistrētais eksportētājs (REX sistēmā), kurš norāda arī savu atļaujas vai reģistrācijas numuru.

Vai ir kādi papildu nodokļi, ko piemēro?

 • Ir iespējams, ka ES piemēro tirdzniecības aizsardzības pasākumus ražojumam, kas tiek importēts no konkrētas valsts.
 • Visbiežāk izmantotie maksājumi ir antidempinga pasākumi. Tie ir parādīti “Mans tirdzniecības asistents”. ES muitas dienests var sniegt informāciju par to, vai uz jūsu ražojumu attiecas papildu maksājumi, piemēram, antidempinga maksājumi.
 • Preču sadaļā ir sniegts skaidrojums par dažādiem tirdzniecības aizsardzības pasākumu veidiem.
 • Ja meklējat visaptverošu pārskatu par katras valsts piemērotajiem īpašajiem pasākumiem, apmeklējiet sadaļu par tirgiem.

Kādus iekšējos nodokļus piemēro?

Pievienotās vērtības nodokli (PVN) piemēro precēm, ko pārdod ES tirgū, un tādējādi arī precēm, ko importē no valstīm ārpus ES.PVN katrā ES dalībvalstī ir atšķirīgs, un parasti to maksā importētājs.

 • Likme ir tāda pati kā tad, ja preci iegādājāties vietējā tirgū.
 • Uzņēmumi, kas reģistrēti kā PVN maksātāji, var atgūt importa PVN priekšnodokli, tāpat kā tie var atgūt savus iekšzemes PVN maksājumus.
 • PVN maksājumu aprēķina, pamatojoties uz jūsu preču vērtību, jūsu ievedmuitas nodokli un akcīzes nodokli, ja tādi ir. Vairāk par PVN un dalībvalstu likmēm varat uzzināt šeit.
 • Par atlasītām precēm jums būs jāmaksā akcīzes nodokļi, kas dažādās ES valstīs ir atšķirīgi. Šie nodokļi attiecas, piemēram, uz:
  • tabakas izstrādājumiem,
  • alkoholiskie dzērieni,
  • minerāleļļa,
  • energoprodukti.

Kā nodrošināt, ka jūsu produkts atbilst ES prasībām?

Jūsu importētajām precēm piemēro tādas pašas prasības kā ES tirgū ražotām precēm.

Kādas ir jūsu ražojuma veselības, drošības, vides un tehniskās prasības un kā tās sertificēt?

Lielākajai daļai produktu jāatbilst noteiktām tehniskām un/vai veselības un higiēnas prasībām. Tiem var būt nepieciešama dažādu veidu testēšana un sertifikācija.

Tas bieži vien attiecas uz tehniskajām prasībām rūpniecības ražojumiem, kā arī veselības un higiēnas prasībām pārtikas un lauksaimniecības ražojumiem.

Ir svarīgi nošķirt obligātās prasības un brīvprātīgās prasības.

Ražojumu grupas, kurās bieži piemēro obligātās prasības, ir šādas:

 • ķīmiskās vielas,
 • kosmētika,
 • lieltirgotavās,
 • lauksaimniecības precēm, pārtikas produktiem un lopbarību,
 • dzīvi dzīvnieki,
 • un dzīvnieku izcelsmes produktiem.

Fitosanitārie sertifikāti, piemēram, ir vajadzīgi, lai importētu:

 • vairumam svaigu augļu,
 • dārzeņi,
 • citi augu materiāli
 • produkti, kas sastāv no dzīvnieku izcelsmes produktiem.

CE zīme norāda, ka produkts atbilst ES tiesību aktiem.

 • CE marķējums ir obligāts dažiem produktiem, piemēram:
  • elektronika,
  • medicīnas ierīcēm,
  • rotaļlietas,
  • elektroierīces,
  • būvizstrādājumiem.
 • CE zīmi nepiemēro:
  • pārtikas produkti,
  • motorizēti transportlīdzekļi,
  • ķīmiskās vielas,
  • kosmētika,
  • medikamenti;
  • un biocīdi

Tām visām ir savi īpašie noteikumi. Lasiet vairāk par C,E Marking.

Informāciju par īpašajām prasībām, kas piemērojamas jūsu precei, varat atrast manā tirdzniecības asistentā.

Kādas ir prasības attiecībā uz iepakojumu un marķējumu?

ES dalībvalstīs bieži vien ir sīki izstrādātas prasības attiecībā uz produktu iepakošanu un marķēšanu.

Šīs prasības var būt obligātas vai brīvprātīgas.

 • Obligātais marķējums un marķējums uz patēriņa precēm un to iepakojuma parasti ir saistīts ar sabiedrības drošības, veselības un/vai vides apsvērumiem. Tās var sniegt informāciju, piemēram, par sastāvdaļām vai “izlietot līdz” datumu.
 • Brīvprātīgas zīmes ir, piemēram, tās, kas norāda uz rūpnieciskās produkcijas ekomarķējuma preces bioloģisko ražošanu.

Parasti ir dažādas aģentūras, kas atbild par dažādām nozarēm, piemēram, medicīnas, elektrotehnikas, pārtikas un ķīmisko vielu jomā, kurām visām ir ļoti atšķirīgas prasības.

 

3

Sagatavot pārdošanu un organizēt transportu

Kā jums un jūsu piegādātājam ir dalītas saistības?

Varat izmantot Incoterms®,lai noteiktu savas līgumsaistības.

Incoterms®

 • Noteikt pārdevēju un pircēju atbildību par preču piegādi, apdrošināšanu un transportēšanu saskaņā ar pārdošanas līgumiem.
 • noskaidrojiet, kurš atbild par muitas eksporta formalitātēm ES un par jūsu eksporta tirgus formalitātēm.

Piemēri

“Bezmaksas uz kuģa” (FOB): nozīmē, ka piegādātājs ir atbildīgs par visu vietējo izmaksu segšanu:

 • preču transportēšana uz nosūtīšanas ostu
 • iekraušanas izmaksas
 • muitošanas procedūras eksportētājvalstī.

Kā pircējs jūs esat atbildīgs par šādām izmaksām:

 • transports no nosūtīšanas ostas un turpmāk
 • apdrošināšanas
 • izkraušana
 • transportēšana no ienākšanas ostas līdz galamērķim.

“Izmaksas, apdrošināšana un kravu pārvadājumi” (CIF) nozīmē, ka jūsu piegādātājs ir atbildīgs par vietējām izmaksām saskaņā ar FOB, kā arī par:

 • maksa par kravu pārvadājumiem
 • apdrošināšanas

Saskaņā ar CIF jūsu piegādātājs ir atbildīgs par visām izmaksām līdz brīdim, kad produkti nonāk galamērķa ostā.

 

4

Sagatavot dokumentus muitošanai ES

Kādi dokumenti jāsagatavo muitai?

 • Jums jāiesniedz muitas deklarācija savas valsts muitas dienestam. Šajā svarīgajā jautājumā jūs var informēt pārstāvis muitā.
 • Jums jāuzrāda ievešanas kopsavilkuma deklarācija (ENS) pirms preču ierašanās pirmajā ievešanas punktā ES.
  • Preču pārvadātājam vai dažos gadījumos importētājam-saņēmējam vai pārvadātāja vai importētāja pārstāvim būtu jāuzrāda ENS pirmajā ievešanas ES muitas iestādē.
  • ENS iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no preču transporta veida. Vēl.
 • ES ir vienota importa deklarācijas veidlapa visām ES valstīm, ko sauc par vienoto administratīvo dokumentu (VAD). Vēl.
  • Atkarībā no preču veida muitas dienestiem iesniedzamie papildu dokumenti var ietvert:
  • faktūrrēķins,
  • pārvadājuma dokumenti,
  • izcelsmes sertifikāti,
  • importa licences,
  • testu rezultāti un citi sertifikāti,
  • inspekcijas sertifikāti (piemēram, veselības, veterinārie vai fitosanitārie sertifikāti).

Muitošanu var iesniegt importētājs vai pārstāvis muitā, kas ir persona, kuru importētājs ir pilnvarojis nokārtot visas muitas formalitātes, kas vajadzīgas saskaņā ar ES tiesību aktiem muitas jomā.

Sīkāku informāciju par dokumentiem un procesiem meklējiet savas valsts muitas iestādē, tirdzniecības palātā vai tirdzniecības veicināšanas aģentūrā.Vēl.

Kas notiks, kad jūsu preces nonāks pie robežas?

 • Tos novieto pagaidu uzglabāšanā muitas uzraudzībā (ne ilgāk kā 90 dienas) līdz to atmuitošanai.
  • Jūsu preces var muitot, pamatojoties uz jūsu iesniegtajiem dokumentiem, vai
  • Jūsu preces var atlasīt dokumentu pārbaudei, un pirms preču muitošanas jums var lūgt iesniegt papildu dokumentus, vai
  • Jūsu preces var izvēlēties arī dokumentam vai fiziskai pārbaudei.

Vai jūsu produktu var pārdot jebkur ES pēc atmuitošanas?

Kad muitas iestādes ir atmuitojušas preci, tai ir tāds pats statuss kā ES precei, un to var brīvi laist apgrozībā ES teritorijā un pārdot jebkurā ES tirgus vietā.

 • Visas ES valstis piemēro vienu un to pašu tarifu precēm, ko importē no valstīm, kas nav ES dalībvalstis.
 • Tie paši noteikumi attiecas uz importu neatkarīgi no tā, caur kuru ES valsti tas ienāk ES tirgū.

Kur var atrast papildu informāciju?

Jūsu kontrolsaraksts: 4 posmi produkta importēšanai

Posms. Atrast piegādātāju ārzemēs

 • Novērtēt potenciālās ieinteresētās valstis un salīdzināt potenciālo piegādātāju konkurētspēju (piemēram, salīdzināt cenas, tostarp ar importu saistītās izmaksas, piemēram, tarifus un transporta izmaksas.
 • Identificēt uzņēmējdarbības partnerus/piegādātājus.
 • Norādiet aģentūru/iestādi/partneri, kas atbalsta ievešanas procesu formalitātes (piemēram, lai sagatavotu līgumus, maksāšanas nosacījumus, piegādātāja kredītspēju).

Posms. Novērtēt importa nosacījumus un nodokļus un nodrošināt, ka produkts atbilst ES prasībām

 • Saņemiet ekonomikas dalībnieku reģistrācijas un identifikācijas (EORI) reģistrācijas numuru (piesakieties savlaicīgi).
 • Pārbauda, vai nav importa ierobežojumu.
 • Noskaidrojiet, vai ES ir tirdzniecības nolīgums ar valsti, no kuras vēlaties importēt.
 • Ssess, ja jūsu produkts atbilst attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem, un norādiet piemērojamo (preferenciālo) tarifu likmi.
 • Novērtēt, vai tiek piemērotas citas nodevas (piemēram, tirdzniecības aizsardzība) vai iekšējie nodokļi.
 • Noteikt veselības, drošības, vides un tehniskās prasības ES.
 • Nodrošina, ka produkts atbilst prasībām un piegādātājs var nodrošināt nepieciešamo sertifikāciju.
 • Pārbaudiet iepakošanas un marķēšanas noteikumus ES.
 • Novērtē, vai ir vajadzīgs izcelsmes sertifikāts, kas eksportētājam ir jāiesniedz un kāda veida sertifikāts ir jāuzrāda atkarībā no tā, vai starp ES un preču izcelsmes valsti ir vai nav piemērojams tirdzniecības nolīgums vai režīms.

Posms. Sagatavot pārdošanu un organizēt transportu

 • Sagatavo un paraksta līgumu ar piegādātāju, tostarp vienošanos par to, kas ir atbildīgs par to, un organizē transportēšanas procesu.
 • Koordinē sadarbību ar potenciālajām iestādēm, kas atbalsta procesu.

Posms. Sagatavot dokumentus muitošanai uz robežas

 • Šaubu gadījumā sazinieties ar pilnvaroto pārstāvi, lai saņemtu padomu.
 • Nodrošināt ievešanas kopsavilkuma deklarācijaspieejamību
 • Sagatavo papildu dokumentus importa muitošanai (faktūrrēķinu, transporta dokumentus, izcelsmes sertifikātu (piemēram, A veidlapu, Eur.1/Eur.Med, REX paziņojumu, ko izdevis reģistrētais eksportētājs, vai izcelsmes deklarāciju, ko izdevis atzītais eksportētājs), importa licenci, testu rezultātus, pārbaudes sertifikātus (piemēram, veselības, veterināros vai fitosanitāros sertifikātus)Aizpilda un iesniedz importa deklarāciju/vienoto administratīvo dokumentu (VAD)
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites