Preču importa rokasgrāmata

Vai jūsu uzņēmums plāno importēt preces no valstīm ārpus ES? Šī sadaļa palīdz saprast, vai jūsu uzņēmums ir gatavs importēt, un tajā ir izklāstīti dažādie importēšanas procesa posmi.

4. Produkta importēšanasposmi

 
 

Vai plānojat importēt produktu ES pirmo reizi?

Pirms tam pārbaudiet, vai jūsu uzņēmums ir gatavs:

 • Vai produkts varētu būt veiksmīgs jūsu vietējā tirgū vai citās ES valstīs?
 • Vai jūsu uzņēmumam ir iespēja iegādāties produktu ārvalstu tirgos ārpus ES? Vai tai ir pietiekami cilvēkresursi, laiks, finanšu un juridiskie resursi?
 • Vai jūsu uzņēmums ir gatavs veikt starptautisku pārdošanu, izvēlēties vispiemērotākos transporta veidus un izmantot muitas procedūras?
 • Vai jūsu uzņēmumam ir visaptverošs finanšu/mārketinga/uzņēmējdarbības plāns ar skaidri noteiktiem mērķiem, lai atbalstītu produktu importu no valstīm ārpus ES?
 • Vai jūsu uzņēmumam ir konkrēta stratēģija, kā importēt ražojumu jūsu tirgū? Piemēram, jūs varat importēt savu ražojumu tieši no ražotāja vai netieši, nodarbinot trešo personu, proti, izplatītāju. Gan tiešo, gan netiešo importu var atbalstīt arī e-komercijas platformas.
 • Attiecīgā gadījumā – vai ar jūsu produktu saistītais intelektuālais īpašums jūsu eksporta tirgū ir aizsargāts?
 • Vai jūsu uzņēmums spēj analizēt un pārbaudīt, vai ražojums atbilst ES veselības, drošības, tehniskajiem un/vai tirdzniecības standartiem?

Pirms turpināt darbu, rūpīgi apsveriet iepriekš minētos jautājumus un apspriediet tos savā uzņēmumā, lai izlemtu, vai esat gatavs tirdzniecībai ar trešām valstīm vai kādi pasākumi jums jāveic, lai sagatavotos tam.

 

1

Posms: Atrodiet piegādātāju ārzemēs

Importēt preces no valstīm ārpus ES, vispirms identificējot iespējamos produkta piegādātājus.

 • Tirdzniecības kameras var sniegt informāciju par tirgiem un uzņēmējdarbības partneriem un nosūtīt jums attiecīgos ziņojumus.
 • Ar tirdzniecību saistīti ziņu sniedzēji vai tirdzniecības veicināšanas aģentūras, kas aptver tirgus analīzi un uzņēmējdarbības iespēju novērtēšanu, var būt noderīgas. Šīs iestādes bieži vien nodrošina pētījumus par galvenajām nozarēm.
 • Konsultācijas var sniegt arītirdzniecības konsultanti un attiecīgās bankas.

Kā izvēlēties piegādes tirgus?

Pārbaudīt potenciālos importa tirgus, lai novērtētu, vai jūsu produkts ir piegādāts.

Iepazīstieties ar tirdzniecības statistiku par potenciālo piegādes tirgu.

Kā atrast potenciālos piegādātājus?

Kad esat izvēlējies piegādes tirgu, noskaidrojiet potenciālos tirdzniecības partnerus un uzņēmējdarbības kontaktus.

Partnerus un kontaktpersonas varat atrast šeit:

 

2

Pārbauda importa nosacījumus un nodokļus un pārliecinās, vai produkts atbilst ES prasībām

Importa nosacījumi un nodokļi būs atkarīgi no tā, kā jūs vēlaties importēt, un no piegādes tirgus.

Kas var importēt ES?

 • Parasti jums ir jābūt reģistrētam ES kā uzņēmumam vai pastāvīgam uzņēmumam. Tas attiecas arī uz reģistrāciju kā PVN maksātāju.
 • Ja esat trešās valsts iedzīvotājs, jums ir vajadzīga darba atļauja, lai veiktu neatkarīgu komercdarbību; turklāt jums ir jāatrod ES reģistrēta persona, kas vēlas rīkoties jūsu vārdā kā eksportētājs (piemēram, loģistikas pakalpojumu sniedzējs vai muitas aģents).

Parasti jums jāreģistrējas arī valsts komercreģistrā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējo tirdzniecības palātu. Kā ES importētājam jums jāpiesakās EORI numura saņemšanai. EORI ir identifikācijas numurs, kas ir derīgs visā ES.

Ieteikums: EORI reģistrācija var aizņemt kādu laiku, tāpēc tā plāno un piesakās labu laiku iepriekš.

Dažās ES valstīs uzņēmumi, kas pārsniedz noteiktu lielumu, ir jādzēš valsts komercreģistrā.
Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar ES tirgu vai sazinieties ar vietējo tirdzniecības palātu.

 • Ja dzīvojat ārpus ES, jums jābūt reģistrētam kā uzņēmumam un/vai jābūt darba atļaujai, kas ļauj veikt neatkarīgu komercdarbību.

Kādi importa vai tirdzniecības noteikumi attiecas uz jūsu importēto produktu ES?

Pārbaudiet, vai ES vai konkrētā dalībvalstī pastāv kādi importa ierobežojumi.

Dažu paaugstināta riska preču imports vai konkrētu preču imports no konkrētām valstīm var tikt aizliegts vai ierobežots. Jums var būt vajadzīgas atļaujas, licence vai oficiāli apstiprināts paziņojums par importu.

Pārbaudiet TARIC datubāzi, lai noskaidrotu, vai jums ir vajadzīga jūsu ražojuma importa licence.

Galvenie produktu veidi, uz kuriem attiecas importa ierobežojumi, ir šādi:

 • lauksaimniecības produkti,
 • zālēm,
 • ķīmiskās vielas,
 • dzelzs un tērauda ražojumi,
 • kultūras vērtības,
 • tekstilizstrādājumi un apģērbs,
 • ieroči,
 • viltotas preces vai pirātpreces,
 • nepiedienīgi raksti/publikācijas/videoieraksti,
 • apdraudētās sugas,
 • atkritumi,
 • dažiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, kas satur dzīvnieku izcelsmes vielas,
 • augi un produkti, kas satur augu izcelsmes vielas.

Pārbauda, kādi noteikumi attiecas uz šādiem produktiem.

Kādi importa tarifi attiecas uz jūsu produktu?

 • Iespējams, ka, ievedot ES, par jūsu produktu būs jāmaksā importa tarifi. ES ir muitas savienība, kas nozīmē, ka ievešanas vietā, kur tiek sagatavota importa deklarācija, ir jāmaksā vienots importa tarifs neatkarīgi no ES dalībvalsts. Pēc tam produktu var laist apgrozībā ES tirgū bez papildu muitas formalitātēm.
 • Tas, kurš maksā tarifus, ir atkarīgs no vienošanās ar pārdevēju, bet bieži ievedmuitu maksā importētājs.

 

Kas ir importa tarifs?

Vai mans uzņēmums var gūt labumu no ES tirdzniecības nolīguma?

Ja ES ir tirdzniecības nolīgums ar valsti, no kuras vēlaties importēt, tarifi jūsu ražojumam var tikt samazināti vai pat atcelti.

 • Tās sauc par preferenciālām tarifu likmēm.
 • preferenciālā tarifa likme ir atkarīga no tā, vai jūsu produkts atbilst izcelsmes noteikumiem.
 • Kvotas vai nu pamatojoties uz tirdzniecības nolīgumu, vai pamatojoties uz ES politiku attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, var piemērot īpaša veida produktiem.

Lai uzzinātu, kādi konkrēti noteikumi ir spēkā attiecībā uz jūsu produktu un tirgu, sazinieties ar manu tirdzniecības asistentu.

Kad jums vajadzīgs izcelsmes sertifikāts?

Bieži vien piegādātājam ir jāiesniedz ražojuma izcelsmes apliecinājums saskaņā ar nolīguma izcelsmes noteikumiem. Šis apliecinājums var būt izcelsmes sertifikāts vai arī izcelsmes deklarācija, ko izdevis atzītais eksportētājs vai reģistrētais eksportētājs (REX sistēmā), kurš norāda arī autorizācijas vai reģistrācijas numurus.

Vai ir kādi papildu nodokļi?

 • Iespējams, ka ES piemēro tirdzniecības aizsardzības pasākumus ražojumam, ko importē no konkrētas valsts.
 • Visbiežāk izmantotie maksājumi ir antidempinga pasākumi. Tie ir redzami manā tirdzniecības asistentā. ES muitas dienests var sniegt informāciju par to, vai jūsu ražojumam piemēro tādus papildu maksājumus kā antidempinga maksājumi.
 • Dažādu tirdzniecības aizsardzības pasākumu veidu skaidrojums ir sniegts sadaļā par precēm.
 • Ja meklējat visaptverošu pārskatu par katras valsts veiktajiem konkrētajiem pasākumiem, apmeklējiet sadaļu par tirgiem.

Kādus iekšējos nodokļus piemēro?

Pievienotās vērtības nodokli (PVN) piemēro precēm, ko pārdod ES tirgū, un tādējādi arī precēm, kas importētas no valstīm ārpus ES. PVN katrā ES dalībvalstī ir atšķirīgs, un to parasti maksā importētājs.

 • Likme ir tāda pati kā tad, ja preci iegādājāt vietējā tirgū.
 • Uzņēmumi, kas reģistrēti kā PVN maksātāji, var atgūt importa PVN priekšnodokli kā priekšnodokli, tāpat kā tie var atgūt iekšzemes PVN maksājumus.
 • Jūsu PVN maksājumu aprēķina pamatā ir jūsu preču vērtība, ievedmuitas nodoklis un akcīzes nodokļi, ja tādi tiek piemēroti. Vairāk par PVN un dalībvalstu likmēm varat izlasīt šeit.
 • Par atlasītajām precēm jums būs jāmaksā akcīzes nodoklis, kas dažādās ES valstīs ir atšķirīgs. Šie nodokļi attiecas, piemēram, uz:
  • tabakas izstrādājumi,
  • alkoholiskie dzērieni,
  • minerāleļļa,
  • energoprodukti.

Kā jūs varat nodrošināt, ka jūsu produkts atbilst ES prasībām?

Jūsu importētajām precēm piemēro tādas pašas prasības kā ES tirgū ražotām precēm.

Kādas ir jūsu produkta veselības, drošības, vides un tehniskās prasības un kā tās sertificēt?

Lielākajai daļai produktu jāatbilst noteiktām tehniskām un/vai veselības un higiēnas prasībām. Tām var būt vajadzīgi dažādi testēšanas un sertifikācijas veidi.

Tas bieži attiecas uz rūpniecības ražojumu tehniskajām prasībām un veselības un higiēnas prasībām attiecībā uz pārtiku un lauksaimniecības produktiem.

Ir svarīgi nošķirt obligātās prasības no brīvprātīgajām prasībām.

Produktu grupas, kurās bieži piemēro obligātās prasības, ir šādas:

 • ķīmiskās vielas,
 • kosmētiku,
 • zālēm,
 • lauksaimniecības preces, pārtika un lopbarība,
 • dzīvi dzīvnieki,
 • un dzīvnieku izcelsmes produkti.

Fitosanitārie sertifikāti, piemēram, ir vajadzīgi, lai importētu:

 • vairumu svaigu augļu,
 • dārzeņi,
 • citi augu materiāli
 • produkti, kas sastāv no dzīvnieku izcelsmes produktiem.

CE zīme norāda, ka produkts atbilst ES tiesību aktiem.

 • CE zīme ir obligāta dažiem ražojumiem, piemēram:
  • elektronika,
  • medicīniskām ierīcēm,
  • rotaļlietas,
  • elektroierīces,
  • būvizstrādājumiem.
 • CE zīme neattiecas uz:
  • pārtikas produkti,
  • motorizēti transportlīdzekļi,
  • ķīmiskās vielas,
  • kosmētiku,
  • medikamenti;
  • biocīdi

Tiem visiem ir savi īpaši noteikumi. Lasiet vairāk par C 395E Marking.

Informāciju par konkrētām prasībām, kas attiecas uz jūsu produktu, varat atrast manā tirdzniecības asistentā.

Kādas ir prasības attiecībā uz iepakošanu un marķēšanu?

ES dalībvalstīm bieži vien ir sīki izstrādātas prasības attiecībā uz produktu iepakošanu un marķēšanu.

Šīs prasības var būt obligātas vai brīvprātīgas.

 • Patēriņa preču un to iepakojuma obligātie marķējumi un marķējumi parasti ir saistīti ar sabiedrības drošības, veselības un/vai vides problēmām. Tie var sniegt informāciju, piemēram, par sastāvdaļām vai “izlietot līdz” datumu.
 • Brīvprātīgais marķējums ir, piemēram, marķējums, kas norāda uz bioloģisko ražošanu no ekomarķējuma uz rūpniecības ražojumiem.

Parasti ir dažādas aģentūras, kas atbild par dažādām nozarēm, piemēram, medicīnas, elektrisko, pārtikas un ķīmisko vielu nozarēm, kurām visām ir ļoti atšķirīgas prasības.

 

3

Sagatavot pārdošanu un organizēt transportēšanu

Kā jūsu un jūsu piegādātāja saistības tiek sadalītas?

Jūs varat izmantot Incoterms®, lai noteiktu savas līgumsaistības.

Incoterms®

 • Noteikt pārdevēju un pircēju atbildību par preču piegādi, apdrošināšanu un transportēšanu saskaņā ar pārdošanas līgumiem.
 • noskaidrojiet, kas ir atbildīgs par muitas eksporta formalitātēm ES un formalitātēm jūsu eksporta tirgū.

Piemēri

“Brīvs uz kuģa” (FOB): tas nozīmē, ka piegādātāja pienākums ir segt visas vietējās izmaksas:

 • preču transportēšana uz nosūtīšanas ostu
 • iekraušanas izmaksas
 • muitošanas procedūras eksportētājvalstī.

Jūs kā pircējs esat atbildīgs par šādām izmaksām:

 • transports no nosūtīšanas ostas
 • apdrošināšana
 • izkraušana
 • transports no ienākšanas ostas līdz galamērķim.

“Izmaksas, apdrošināšana un frakts” (CIF) nozīmē, ka jūsu piegādātājs ir atbildīgs par vietējām izmaksām saskaņā ar FOB, pieskaitot:

 • maksa par kravu pārvadājumiem
 • apdrošināšana

Saskaņā ar CIF piegādātājam ir jāsedz visas izmaksas līdz brīdim, kad produkti nonāk galamērķa ostā.

 

4

Sagatavot dokumentus muitošanai ES

Kādi dokumenti jāsagatavo muitai?

 • Jums jāiesniedz muitas deklarācija savas valsts muitas dienestam. Pārstāvis muitā var jūs konsultēt par šo svarīgo jautājumu.
 • Pirms preču ierašanās pirmajā ievešanas vietā ES jums ir jāuzrāda ievešanas kopsavilkuma deklarācija (ENS).
  • Pirmajā ievešanas ES muitas iestādē ENS jāuzrāda preču pārvadātājam vai dažos gadījumos importētājam saņēmējam vai pārvadātāja vai importētāja pārstāvim.
  • ENS iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no preču transportēšanas veida. Vairāk.
 • ES ir vienota importa deklarācijas veidlapa visām ES valstīm, ko sauc par vienoto administratīvo dokumentu (VAD). Vairāk.
  • Atkarībā no preču veida muitas dienestiem iesniedzamajos papildu dokumentos var iekļaut:
  • faktūrrēķins,
  • pārvadājuma dokumenti,
  • izcelsmes sertifikāti,
  • importa licences,
  • testu rezultāti un citi sertifikāti,
  • inspekcijas sertifikāti (piemēram, veselības, veterinārie vai fitosanitārie sertifikāti).

Muitošanu var iesniegt importētājs vai pārstāvis muitā, kas ir persona, kuru importētājs ir iecēlis visu muitas formalitāšu nokārtošanai saskaņā ar ES tiesību aktiem muitas jomā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par dokumentiem un procesiem, sazinieties ar savas valsts muitas dienestu, tirdzniecības palātu vai tirdzniecības veicināšanas aģentūru. Vēl.

Kas notiek, kad jūsu preces nonāk pie robežas?

 • Tos novieto pagaidu uzglabāšanā muitas uzraudzībā (ne ilgāk kā 90 dienas), līdz tie ir muitoti.
  • Jūsu preces var tikt muitotas, pamatojoties uz jūsu iesniegtajiem dokumentiem, vai
  • Jūsu preces var atlasīt dokumentu pārbaudei, un jums var lūgt iesniegt papildu dokumentus, pirms preces var tikt muitotas, vai
  • Jūsu preces var atlasīt arī dokumentam vai fiziskai pārbaudei.

Vai jūsu produktu var pārdot jebkurā vietā ES pēc tam, kad tas ir atmuitots?

Ja muitas iestādes ir atmuitojušas produktu, tam ir tāds pats statuss kā ES produktam, un to var brīvi laist apgrozībā ES un pārdot jebkur ES tirgū.

 • Visas ES valstis piemēro vienādu tarifu precēm, kas importētas no valstīm ārpus ES.
 • Tie paši noteikumi attiecas uz importu neatkarīgi no tā, kurā ES valstī tas nonāk ES tirgū.

Kur jūs varat atrast vairāk informācijas?

Jūsu kontrolsaraksts: 4 produkta importēšanas posmi

Posms: Atrodiet piegādātāju ārzemēs

 • Novērtēt potenciālās ieinteresētās valstis un salīdzināt potenciālo piegādātāju konkurētspēju (piemēram, cenu salīdzinājums, tostarp ar importu saistītās izmaksas, piemēram, tarifi un transporta izmaksas).
 • Norādiet uzņēmējdarbības partnerus/piegādātājus.
 • Norādiet aģentūru/iestādi/partneri importa procesu formalitāšu atbalstam (piemēram, lai sagatavotu līgumus, maksāšanas nosacījumus, piegādātāja kredītspēju).

Posms: Novērtēt importa nosacījumus un nodokļus un nodrošināt, ka produkts atbilst ES prasībām

 • Iegūt uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas (EORI) reģistrācijas numuru (piemērojiet labu laiku iepriekš).
 • Pārbaudiet, vai importa ierobežojumi nav piemērojami.
 • Pārbaudiet, vai ES ir tirdzniecības nolīgums ar valsti, no kuras vēlaties importēt.
 • Novērtējiet, vai jūsu ražojums atbilst attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem, un norādiet piemērojamo (preferenciālo) tarifa likmi.
 • Novērtējiet, vai ir piemērojamas citas nodevas (piemēram, tirdzniecības aizsardzība) vai iekšējie nodokļi.
 • Noteikt veselības aizsardzības, drošības, vides un tehniskās prasības ES.
 • Nodrošina, ka produkts atbilst prasībām, un piegādātājs var sniegt vajadzīgo sertifikāciju.
 • Pārbaudiet iepakojuma un marķēšanas noteikumus ES.
 • Novērtē, vai ir vajadzīgs izcelsmes sertifikāts, kas eksportētājam ir jāiesniedz, un kāda veida sertifikātu uzrāda atkarībā no tā, vai starp ES un preču izcelsmes valsti ir spēkā tirdzniecības nolīgums vai vienošanās.

Posms. Sagatavot pārdošanu un organizēt transportēšanu

 • Sagatavo un paraksta līgumu ar piegādātāju, tostarp vienošanos par to, kas ir atbildīgs par to, un organizē transporta procesu.
 • Sadarboties ar potenciālajām iestādēm, kas atbalsta šo procesu.

Solis 4: Dokumentu sagatavošana muitošanai uz robežas

 • Šaubu gadījumā sazinieties ar muitas pārstāvi, lai saņemtu padomu
 • Nodrošināt ievešanas kopsavilkuma deklarācijaspieejamību
 • Sagatavot papildu dokumentus importa muitošanas vajadzībām (komercrēķins, pārvadājuma dokumenti, izcelsmes sertifikāts (piemēram, A veidlapa, Eur.1/Eur.Med, REX paziņojums, ko izdevis reģistrēts eksportētājs, vai izcelsmes deklarācija, ko izsniedzis atzītais eksportētājs), importa licence, testu rezultāti, inspekcijas sertifikāti (piemēram, veselības, veterinārie vai fitosanitārie sertifikāti) Aizpildīt un iesniegt importa deklarāciju/vienoto administratīvo dokumentu (VAD)
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites