Produktiem piemērojamās prasības

Kādas prasības valstīm ir jāizpilda, lai nodrošinātu, ka mans produkts atbilst drošības, veselības un vides standartiem?

Produkta prasības attiecas uz būtiskiem nosacījumiem, kuriem produktiem jāatbilst, lai tos varētu laist vienā tirgū.

Tehniskajos noteikumos ir noteiktas konkrētas īpašības, kurām vajadzētu būt ražojumam, piemēram, saistībā ar:

  • konstrukcija
  • marķējums
  • marķējums
  • iepakojums
  • funkcionalitāte vai veiktspēja

Ir ieviesti īpaši noteikumi, lai nodrošinātu, ka produkti ir izstrādāti tā, lai aizsargātu cilvēku veselību, drošību vai vidi.

Produkta prasības var attiekties uz:

  • pats produkts – piemēram, uzliesmojamība, elektriskās īpašības vai higiēna
  • produkta ražošanas process
  • ražojuma energoefektivitāte, piemēram, tā energoefektivitāte,

Vairumā gadījumu regulās ir noteikti vēlamie sasniedzamie mērķi vai risināmie apdraudējumi, bet nav precizēti tehniskie risinājumi.

Produktu prasības dažādās valstīs un dažādos tirdzniecības blokos ievērojami atšķiras. Tirgotājiem var būt dārgi izpildīt dažādas prasības dažādos tirgos.

ES tirdzniecības nolīgumos bieži vien ir saskaņoti tehniskie noteikumi un noteikumi, un ir izveidota abu pušu standartu noteikšanas, testēšanas, sertifikācijas un akreditācijas struktūru sadarbība. Tas ļauj uzņēmumiem pārdot abos tirgos vienu un to pašu produktu vai to pašu produktu ar mazākām modifikācijām. Tā arī dod iespēju maziem uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem, konkurēt ar lielākiem uzņēmumiem un piedalīties starptautiskās piegādes ķēdēs un e-komercijā.

 

ES tirgū CE zīme norāda, ka ražojums atbilst visām drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām, lai to varētu pārdot visā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Tāpēc jums ir jāpārbauda prasības attiecībā uz produktiem katrā reģionā, uz kuru eksportējat.

Dodieties pie mana tirdzniecības asistenta un uzsākiet produkta meklēšanu, lai atrastu informāciju par konkrētu produktu.

Pārskatu par ES prasībām attiecībā uz produktiem varat atrast arī šīs tīmekļa vietnes sadaļā “ES tirgus”.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites