Version: 1.9.2.6 (2021-08-05 10:27) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Glosārija termins:

Anti @-@ dempinga maksājums

Lai iegūtu tirgus daļu pasaules tirgū, dempings tiek eksportēts par cenu, kas ir zemāka par valsts tirgus izmaksām. Antidempinga maksājumi ir nodokļi, ko uzliek importētām precēm, lai kompensētu starpību starp to eksporta cenu un normālo vērtību, ja dempings rada kaitējumu konkurējošu ražojumu ražotājiem importētājā valstī. Antidempinga maksājumus atļauj VVTT VI pants.

Saistītais saturs:

Antidempinga maksājumi

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites