Storja tal-kumpanija:

SONIMPEX tittama li tkun imblukkat ukoll

SONIMPEX tittama li tkun imblukkat ukoll

L-isem ta’ xi reġjuni Ewropej huwa sinonimu ma’ ikel u xorb speċjalizzat partikolari. L-UE tagħti status ta’ Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP) biex tiżgura li l-ġobon minn Gorgonzola fl-Italja biss, jew l-inbid frizzanti minn Champagne fi Franza jistgħu jużaw l-isem tar-reġjun tagħhom fil-branding u l-kummerċjalizzazzjoni. L-istess jgħodd għal Topoloveni Magiun, ġamm tal-għanbaqar mir-reġjun ta’ Topoloveni tar-Rumanija. Għal Sonimpex, il-manifattur, din il-protezzjoni miżjuda tagħmel il-ftehimiet kummerċjali fattur deċiżiv meta jiġu kkunsidrati swieq ġodda. Dan għaliex il-ftehimiet kummerċjali tal-UE jinkludu l-IĠP li joffru salvagwardja legali kontra l-kompetizzjoni inġusta.

Il-Ftehim kummerċjali u l-indikazzjoni ġeografika protetta flimkien jaħdmu bħala garanzija tal-kwalità tagħna
Diana Stanciulov, Maniġer Ġenerali f’Sonimpex

Mill-2008, huma ffukaw fuq il-bejgħ ta’ Topoloveni Magiun f’vażetti bil-marka tagħhom stess, aktar milli bl-ingrossa. B’dan, Sonimpex bdiet tfittex swieq ġodda u pparteċipat f’fieri u wirjiet kummerċjali madwar id-dinja. Din l-istrateġija l-ġdida wasslet ukoll għal “progress fil-kwalità tal-prodotti u r-rikonoxximent nazzjonali u internazzjonali ta’ din il-kwalità”, skont is-Sa Stanciulov.

Prodotti protetti

Fl-2011, il-Kummissjoni Ewropea tat l-istatus ta’ Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP) lil Topoloveni Magiun. Din iċ-ċertifikazzjoni tirrikonoxxi l-kwalità tal-prodott u r-relazzjoni unika bejn ir-reġjun u l-prodott, u tiżgura li l-prodott ikun protett minn kompetizzjoni inġusta. Il-ftehimiet kummerċjali huma vitali biex jiġi żgurat li l-IĠP jiġu rikonoxxuti u protetti barra mill-UE. Stanciulov tgħid, “meta dħalna fis-swieq Ġappuniżi u Kanadiżi, konna sorpriżi b’mod pjaċevoli li l-prodott tagħna kien salvagwardjat mill-Indikazzjoni Ġeografika Protetta minħabba l-ftehimiet kummerċjali”.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr