Ιστορία εταιρείας:

Ο SONIMPEX ελπίζει ότι θα θέλατε να παρεμβληθείτε και

Ο SONIMPEX ελπίζει ότι θα θέλατε να παρεμβληθείτε και

Η ονομασία ορισμένων ευρωπαϊκών περιφερειών είναι συνώνυμη με ιδιαίτερα ειδικευμένα τρόφιμα και ποτά. Η ΕΕ χορηγεί καθεστώς προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) για να διασφαλίσει ότι μόνο το τυρί από Gorgonzola στην Ιταλία ή ο αφρώδης οίνος από την Champagne στη Γαλλία μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα της περιοχής τους για την εμπορική προώθηση και εμπορία. Το ίδιο ισχύει και για το Topoloveni Magiun, μια μαρμελάδα δαμάσκηνου από την περιφέρεια Topoloveni της Ρουμανίας. Για τη Sonimpex, κατασκευαστή, αυτή η πρόσθετη προστασία καθιστά τις εμπορικές συμφωνίες καθοριστικό παράγοντα κατά την εξέταση νέων αγορών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν ΠΓΕ που παρέχουν νομική προστασία κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η εμπορική συμφωνία και η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη λειτουργούν από κοινού ως εγγύηση της ποιότητάς μας,
Diana Stanciulov, γενική διευθύντρια του Sonimpex

Από το 2008 επικεντρώθηκαν στην πώληση της Topoloveni Magiun σε βάζα με το δικό τους σήμα και όχι χύδην. Με τον τρόπο αυτό, ο Sonimpex άρχισε να αναζητεί νέες αγορές και να συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις και εκθέσεις ανά τον κόσμο. Αυτή η νέα στρατηγική οδήγησε επίσης στην «πρόοδο όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και την εθνική και διεθνή αναγνώριση αυτής της ποιότητας», σύμφωνα με την κ. Stanciulov.

Προστατευόμενα προϊόντα

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στην Topoloveni Magiun καθεστώς προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ). Η πιστοποίηση αυτή αναγνωρίζει την ποιότητα του προϊόντος και τη μοναδική σχέση μεταξύ της περιοχής και του προϊόντος και διασφαλίζει την προστασία του από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Οι εμπορικές συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αναγνώρισης και της προστασίας των ΠΓΕ εκτός της ΕΕ. Η κ. Stanciulov λέει ότι «όταν εισέρχαμε στην ιαπωνική και την καναδική αγορά, εκπλήσσουμε ευχάριστα το γεγονός ότι το προϊόν μας διαφυλάχθηκε από την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη λόγω των εμπορικών συμφωνιών».

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις