Príbeh spoločnosti:

SONIMPEX dúfa, že budete mať aj rušenie

SONIMPEX dúfa, že budete mať aj rušenie

Názov niektorých európskych regiónov je synonymom osobitných špecializovaných potravín a nápojov. EÚ udeľuje štatút chráneného zemepisného označenia (CHZO) s cieľom zabezpečiť, aby iba syr z Gorgonzoly v Taliansku alebo šumivé víno z Champagne vo Francúzsku mohli používať názov svojho regiónu pri označovaní a uvádzaní na trh. To isté platí pre Topoloveni Magiun, slivkový džem z rumunského regiónu Topoloveni. V prípade spoločnosti Sonimpex, výrobcu, táto pridaná ochrana robí z obchodných dohôd rozhodujúci faktor pri zvažovaní nových trhov. Obchodné dohody EÚ totiž zahŕňajú CHZO, ktoré poskytujú právnu ochranu pred nekalou hospodárskou súťažou.

Obchodná dohoda a chránené zemepisné označenie spoločne fungujú ako záruka našej kvality
Diany Stanciulovovej, generálnej riaditeľky spoločnosti Sonimpex.

Od roku 2008 sa zamerali na predaj Topoloveni Magiun v pohároch pod vlastnou značkou, a nie na hromadný predaj. Sonimpex tak začal hľadať nové trhy a zúčastňovať sa na veľtrhoch a výstavách na celom svete. Podľa pani Stanciulovovej táto nová stratégia viedla aj k „pokroku v kvalite výrobkov a k uznaniu tejto kvality na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni“.

Chránené výrobky

V roku 2011 Európska komisia udelila Topoloveni Magiun štatút chráneného zemepisného označenia (CHZO). Táto certifikácia uznáva kvalitu výrobku a jedinečný vzťah medzi regiónom a výrobkom a zabezpečuje, aby bol výrobok chránený pred nekalou hospodárskou súťažou. Obchodné dohody majú zásadný význam pre to, aby sa CHZO uznávali a chránili mimo EÚ. Pani Stanciulovová tvrdí, že „keď sme vstúpili na japonský a kanadský trh, boli sme príjemne prekvapení, že náš výrobok bol vďaka obchodným dohodám chránený chráneným zemepisným označením“.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy