18 sierpnia 2023

Nowe informacje na temat dostępnych usług i inwestycji

Asystent ds. handlu usługami i inwestycjami zawiera nowe informacje! Teraz możesz znaleźć informacje na temat wymogów, które musisz spełnić, aby móc eksportować do Kanady usługi w zakresie ochrony środowiska, usługi badawcze i rozwojowe, usługi produkcyjne lub usługi kurierskie.

Udostępnij tę stronę: