15 listopada 2023

Nowe narzędzie Access2Conformity

Access2Markets zawiera obecnie nowe narzędzie Access2Conformity, które umożliwia eksporterom sprawdzenie, czy wywożone produkty mogą być testowane i certyfikowane w Europie, zamiast (ponownego) stosowania tych procedur w miejscu przeznaczenia wywozu.

Narzędzie to obejmuje szeroki zakres eksportu przemysłowego z UE do USA, Kanady, Szwajcarii, Japonii, Australii, Nowej Zelandii. Zapoznaj się z naszym nowym narzędziem #Access2Conformity
w MyTradeAssistant for Goods + ROSA, wpisując kody HS produktu, który zamierzasz eksportować, aby sprawdzić, czy dzięki testom i certyfikacjom w Europie można zmniejszyć koszty i czas.

Udostępnij tę stronę: