Rynki poza UE - Armenia

Unia Europejska nie ma obecnie żadnych umów handlowych z Armenia.

Więcej informacji na temat Armeniaprzedstawiono na stronie internetowej DG ds. Handlu.

Więcej informacji można uzyskać w regionalnych punktach pomocy w sprawach handlu.

Szukaj innego rynku

Więcej informacji można znaleźć w wykazie umów handlowych: dowiedz się, jakie korzyści wynikają z poszczególnych umów handlowych w zakresie handlu towarami lub usługami, inwestycji lub udziału w procedurach przetargowych w kraju partnerskim.

W przypadku krajów, które obecnie nie zawarły umów handlowych z UE, znajdziesz bardziej ogólne informacje na temat stosunków handlowych UE i współpracy gospodarczej z danym krajem.

Udostępnij tę stronę: