Rynki poza UE - Bahrajn

Unia Europejska nie ma obecnie żadnych umów handlowych z Bahrajn.

Więcej informacji na temat Bahrajnprzedstawiono na stronie internetowej DG ds. Handlu.

Szukaj innego rynku

Więcej informacji można znaleźć w wykazie umów handlowych: dowiedz się, jakie korzyści wynikają z poszczególnych umów handlowych w zakresie handlu towarami lub usługami, inwestycji lub udziału w procedurach przetargowych w kraju partnerskim.

W przypadku krajów, które obecnie nie zawarły umów handlowych z UE, znajdziesz bardziej ogólne informacje na temat stosunków handlowych UE i współpracy gospodarczej z danym krajem.

Udostępnij tę stronę: