Standarder och bedömning av överensstämmelse

Standarder och bedömning av överensstämmelse

Standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse tillsammans med tekniska föreskrifter är tre faktorer som kan utgöra tekniska handelshinder.

Medan tekniska föreskrifter fastställer obligatoriska produktkrav innehåller standarderna frivilliga detaljerade tekniska specifikationer och kriterier för produkternas egenskaper som hjälper tillverkarna att uppfylla de obligatoriska kraven i de tekniska föreskrifterna.

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse är ett verktyg för att visa att en produkt uppfyller alla relevanta obligatoriska produktkrav. Bedömning av överensstämmelse från tredje part kräver ett ingripande av oberoende organ för bedömning av överensstämmelse eller offentliga myndigheter och krävs vanligtvis för produkter med medelhög till hög risk. När det krävs en obligatorisk bedömning av överensstämmelse från tredje part ökar detta kostnaderna för bedömning av överensstämmelse (finansiella kostnader och förseningar i tillträdet till en marknad). Bilaterala avtal om ömsesidigt erkännande om bedömning av överensstämmelse syftar till att minska kostnaderna för provning och certifiering på andra marknader som genom att föreskriva att varje part godtar de rapporter, intyg och märken som levereras i partnerlandet i enlighet med den andra partens lagstiftning.

En EU-undersökning om bedömning av överensstämmelse genomfördes mellan den 10 mars och den 24 april 2022. Ladda ner enkätresultat

Dela sidan:

Genvägar