Term i ordlistan:

Utjämningstullar på subventionerade varor

Om ert företag överväger att exportera hjälper det här avsnittet till att ta reda på vilka importtullar och andra kostnader som kan uppstå. Den innehåller ingen produktspecifik information. För detta ändamål bör du använda produktsökfunktionen.

Förutom antidumpningstullar kan antisubventionsåtgärder tillämpas på din produkt. Dessa kallas också utjämningsåtgärder. De uppväger effekterna av en orättvis subvention från en handelspartner.

Utjämningsåtgärder kan bestå av olika verktyg, men de omfattar vanligtvis höjda tullar. En utjämningsåtgärd kan bestå av en ytterligare värdetull eller en särskild tull. Det kan tillämpas i form av ett minimiimportpris, eller bestå av ett prisåtagande, där exportören åtar sig att sälja produkten över ett minimipris.

Information om EU:s antisubventionsregler och antisubventionsåtgärder

Information om alla avslutade och pågående antisubventionsundersökningar i EU

Dela sidan:

Genvägar