Vítejte v přístupu uživatelů databáze o přístupu na trh2Markets

Vaše brána EU k obchodním informacím pro vývozce a dovozce

Co je Access2Markets?

Access2Markets je nový portál pro vývozce a dovozce z EU, kde naleznete podrobné informace o

 • sazby
 • pravidla původu
 • daně a dodatečná cla
 • dovozní postupy a formality
 • požadavky na výrobek
 • obchodní překážky
 • statistika obchodních toků

... tak, abyste pro své výrobky nalezli nejlepší zdrojový nebo vývozní trh.

Informace z databáze o přístupu na trh

Veškerý obsah, který byl dříve uveden v databázi o přístupu na trh, se nyní nachází na stránkách Access2Markets.

Access2Markets obsahuje informace jak pro dovozce, tak pro vývozce.

Zde najdete všechna cla, dovozní postupy a formality, jakož i požadavky specifické pro jednotlivé výrobky pro více než 120 vývozních trhů mimo EU, které představují více než 90 % celkové hodnoty vývozu do zemí mimo EU.

Nové informace v databázi Access2Markets

Kromě klíčových informací o podmínkách vývozu a dovozu podle jednotlivých zemí má access2Markets

 • návody k vývozu/dovozu zboží a služeb krok za krokem
 • podrobné pokyny k pravidlům původu
 • nástroj, který vám pomůže posoudit původ vašeho výrobku
 • obchodní terminologie vysvětlovaná postupem
 • Informace o postupném odstraňování cel podle obchodních dohod
 • statistiky obchodních toků s grafy.

Access2Markets je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU a je k dispozici v pohotové a mobilní podobě.

Jak pracovat s programem Access2Markets

Hledání celních sazeb, celních režimů a formalit, požadavků na výrobky nebo statistik pro konkrétní výrobek?

V mém obchodním asistentovi

 • uveďte „název nebo kód produktu“
 • uveďte „země z“ a „země do“.
 • klikněte na „Vyhledávání“.

Přehled obchodních dohod EU a jejich obsahu

Hledáte informace o jedné z obchodních dohod EU, včetně pravidel původu a způsobu prokazování původu vašeho výrobku?

Přejděte na trhy a poté vyberte zemi vašeho zájmu na trzích mimo EU.

V obchodě jsem nová. Mohu získat úvod?

Navštivte oddíly“ výrobky nebo služby „pro jednotlivé kroky v průvodce obchodováním se zbožím a službami nebo přečtěte si stránky o investicích a trzích.

Překážky obchodu

Čelit překážkám na trzích mimo EU?Sdělte nám o nich stránky Access2Markets!

Nelze najít, co hledáte? Podělte se s vámi!

Jak můžeme zlepšit? Používejte tlačítka pro zpětnou vazbu ve spodní části každé stránky.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy