Punktafgifter

Sælger din virksomhed varer eller tjenesteydelser? Dette afsnit hjælper dig med at forstå nogle af de skatter, der kan anvendes i EU.

Den afgiftspligtige begivenhed

De afgiftspligtige varer pålægges punktafgift ved deres fremstilling (uanset hvor i EU) eller ved import (fra lande uden for EU).

Punktafgiften skal dog først betales ved overgangen til forbrug. Hvis produktet importeres til et EU-land, men transporteres til og leveres til et andet EU-land, skal der betales punktafgifter i det EU-land, hvor produkterne i sidste ende vil blive forbrugt eller brugt.

Punktafgifter på alkoholholdige drikkevarer kan kræves tilbagebetalt på visse betingelser og i særlige tilfælde, f.eks. når varer endelig eksporteres til lande uden for EU.

Afgiftspligtige produkter og satser

Alkohol og alkoholholdige drikkevarer

CAS-nr.

Normalsats

Nedsatte satser

Punktafgiften kan baseres på øllets mængde og alkoholindhold, målt enten på hl/Plato-grad eller på hl/alkohol udtrykt i volumen:

 • 0,748EUR pr. hl/Plato-grad af det færdige produkt, eller
 • 1,87EUR pr. hl alkohol i det færdige produkt.

EU-landene kan anvende reducerede satser på øl, der brygges af små uafhængige bryggerier, hvis årlige produktion ikke overstiger 200,000 hl. De reducerede satser må ikke ligge mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats. EU-landene kan også anvende nedsatte satser for øl med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på højst 2,8 % vol. Plato-graderne måler den procentvise andel af originalekstraktet pr. 100 gram øl, beregnes ud fra det faktiske ekstrakt og alkoholindholdet i det færdige produkt (i afgiftsmæssig henseende svarer en Plato-grad juridisk til 0,4 % alkohol)

Vin
Normalsats Nedsatte satser

0,00EUR/hl produkt, hvilket betyder, at EU-landene kan anvende en nulsats eller højere på vin.

Hvis EU-landene ikke har fastsat en standardsats på nul, kan de anvende reducerede punktafgiftssatser på enhver type mousserende og mousserende vin med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på højst 8,5 % vol.

Andre gærede drikkevarer end vin og øl
Normalsats Nedsatte satser

0,00EUR/hl produkt, hvilket betyder, at EU-landene kan anvende en nulsats eller højere.

Hvis EU-landene ikke har fastsat en standardsats på nul, kan de anvende reducerede punktafgiftssatser på alle typer af andre ikke-mousserende gærede drikkevarer med et virkeligt alkoholindhold på højst 8,5 % vol.

Mellemprodukter
Normalsats Nedsatte satser

45EUR/hl af produktet.

EU-landene kan anvende en enkelt reduceret punktafgiftssats for mellemklasseprodukter med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på højst 15 %. Den reducerede sats må ikke være mere end 40 % lavere end den normale nationale punktafgiftssats og må ikke være lavere end den normale nationale sats, der gælder for vin og andre gærede drikkevarer.

Ethylalkohol
Normalsats Nedsatte satser

Ren alkohol på 550 EUR/hl.

EU-landene kan anvende reducerede punktafgiftssatser på ethanol fremstillet af små destillerier, hvis årlige produktion af ren alkohol ikke overstiger 10 hl. De reducerede satser må ikke ligge mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats.

Forarbejdet tobak

Cigaretter

Cigaretter pålægges en værdipunktafgift (i forhold til dens værdi), der beregnes på grundlag af den maksimale detailsalgspris (inklusive told). De er også pålagt en specifik punktafgift beregnet pr. produktenhed.

Hvert EU-land anvender en samlet minimumspunktafgift (specifik afgift plus værdiafgift ekskl. moms), hvis incidens er fastsat til 60 % af den vejede gennemsnitlige detailsalgspris på cigaretter, der overgår til frit forbrug. Den kan ikke være lavere end 90 EUR pr. 1,000 stk. cigaretter uanset den vejede gennemsnitlige detailsalgspris.

EU-lande, der opkræver en samlet minimumspunktafgift på mindst 115 EUR pr. 1,000 cigaretter (af den vejede gennemsnitlige detailsalgspris), behøver ikke at overholde kravet om en minimumsincidens på 60 %.

Cigarer og cigarillos

Cigarer og cigarillos pålægges en punktafgift på 5 % af detailsalgsprisen inklusive alle afgifter eller 12 EUR pr. 1,000 stk. eller pr. kg.

Finskåren tobak (til rulning af cigaretter)

Den samlede punktafgift skal mindst svare til 48 % af den vejede gennemsnitlige detailsalgspris for finskåren tobak til rulning af cigaretter, der overgår til frit forbrug, eller 60 EUR pr. kg.

Anden røgtobak

Den samlede punktafgift skal mindst svare til 20 % af detailsalgsprisen inklusive alle afgifter eller 22 EUR pr. kg.

Mineralolier

Benzin

Blyholdig benzin: 421EUR pr. 1,000 liter.

Blyfri benzin: 359EUR pr. 1,000 liter.

Gasolie

Anvendt som drivmiddel: 330EUR pr. 1,000 liter.

Anvendes til visse industrielle og kommercielle formål: 21EUR pr. 1,000 liter.

Anvendes til opvarmning (både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug): 21EUR pr. 1,000 liter.

Flydende gas (LPG) og metan

Anvendt som drivmiddel: 125EUR/1,000 kg.

Anvendes til visse industrielle og kommercielle formål: 41EUR/1,000 kg.

Anvendes til opvarmning (både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug): 0EUR pr. 1,000 l

Fuelolie

Anvendes til opvarmning og både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug: 15EUR/1,000 kg.

Petroleum

Anvendt som drivmiddel: 330EUR pr. 1,000 liter.

Anvendes til visse industrielle og kommercielle formål: 21EUR pr. 1,000 liter.

Anvendes til opvarmning (både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug): 0EUR pr. 1000 liter.

Energiprodukter og elektricitet.
Naturgas

Anvendt som drivmiddel: 2,60EUR pr. GJ øvre brændværdi.

Anvendes til visse industrielle og kommercielle formål: 0,30EUR pr. GJ

Til opvarmning

 • Erhvervsmæssig brug: 0,15EUR pr. GJ
 • Ikke-erhvervsmæssig brug: 0,30EUR pr. GJ
Kul og koks

Erhvervsmæssig brug: 0,15EUR pr. GJ øvre brændværdi.

Ikke-erhvervsmæssig brug: 0,30EUR pr. GJ

Elektricitet

Erhvervsmæssig brug: 0,50EUR pr. MWh.

Ikke-erhvervsmæssig brug: 1EUR pr. MWh.

EU-landene kan kun fastsætte afgiftssatser, der ikke er lavere end de minimumsafgiftssatser, der er fastsat i EU-direktiverne.

Rådets direktiv 2003/96/EF fastsætter minimumsafgiftssatser for energiprodukter og elektricitet. For nogle EU-lande tillader den dog overgangsperioder, hvor de er nødt til gradvist at mindske deres kløft. Minimumsafgiftssatserne er beskrevet i ovenstående tabel.

Suspensionsordninger

Som følge af den frie bevægelighed for varer inden for EU's indre marked har EU-landene brug for en kontrolmekanisme for at sikre, at løsøregenstande pålægges skatter og afgifter ved det endelige bestemmelsessted.

Disse varer henføres normalt under en suspensionsordning, hvilket viser, at varer kan sendes fra et EU-land til et andet, før der er opkrævet afgifter på dem, forudsat at der i sidste ende betales told på bestemmelsesstedet.

Erhvervsdrivende, der transporterer varer under suspensionsordninger, skal underrette skattemyndighederne i EU-landene om det endelige bestemmelsessted for deres leverancer ved hjælp af et administrativt eller handelsmæssigt ledsagedokument:

 • oplysningerne på eksemplarerne af ledsagedokumentet kan også fremsendes elektronisk.
 • interne forsendelsesdokumenter og TIR- eller ATA-dokumenter kan også anvendes som ledsagedokument i forbindelse med punktafgifter.
 • der skal stilles sikkerhed for at dække de risici, der er forbundet med varebevægelserne.
 • i tilfælde af hyppige og regelmæssige bevægelser af punktafgiftspligtige varer under suspensionsordninger kan EU-landene tillade en reduktion af dechargeprocedurerne.

Punktafgifter i EU-landene

Punktafgifter er blevet harmoniseret på EU-plan ved Rådets direktiv 2008/118/EF (EUT L 9 14/01/2009) og ved forskellige direktiver om punktafgifter på specifikke produkter. Ikke desto mindre kan nogle landespecifikke regler stadig finde anvendelse.

For landespecifikke oplysninger, adgang til databasen for GD for Beskatning og Toldunion.

EU's direktiver om punktafgifter finder ikke anvendelse på følgende områder:

 • Tyskland: øen Helgoland og området Büsingen
 • Italien: Livigno, Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen
 • Spanien: Ceuta og Melilla
 • Grækenland: Mont Athos
 • Østrig: Jungholz og Mittelberg
 • Danmark: Grønland og Færøerne
 • Finland Ålandsøerne

Der gælder en særlig ordning for punktafgifter i følgende områder:

 • Spanien: De Kanariske Øer
 • Frankrig: Korsika og de oversøiske departementer
 • Portugal: Azorerne og Madeira

Østrig

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Den Tjekkiske Republik

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrig

 

Tyskland

 

Grækenland

 

Ungarn

 

Irland

 

Italien

 

Letland

 

Litauen

 

Luxembourg

 

Malta

 

Nederlandene

 

Polen

 

Rumænien

 

Slovakiske Republik

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Del denne side:

Genveje