Version: 1.9.2.6 (2021-08-05 10:27) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Riigihanked

ELon kehtestanud üksikasjalikud eeskirjad riigihangete läbiviimise kohta. Olemas on ka mitmesugused rahvusvahelised, piirkondlikud ja kahepoolsed eeskirjad ja suunised.

Millised on ELi turu eeskirjad?

Kõigi riigihankemenetluste aluseks ELis on riiklikud eeskirjad. Suurema väärtusega lepingud põhinevad üldistel ELi riigihanke-eeskirjadel.

Selleks et luua ettevõtjatele võrdsed tingimused kogu Euroopas, on ELi õiguses sätestatud minimaalsed ühtlustatud riigihanke-eeskirjad. Need eeskirjad reguleerivad seda, kuidas riigiasutused ja teatavad kommunaalteenuste osutajad ostavad kaupu, ehitustöid ja teenuseid.

Konkurentsipõhiseid menetlusi on mitut liiki.

Väärtuspiirid - künnised - see, kui kasutatakse liidu õigusnorme, sõltuvad ostu esemest ja sellest, kes ostu sooritab. Neid künniseid vaadatakse korrapäraselt läbi.

Võite kontrollida üksikasjalikke riigihanke piirmäärasid.

Madalama maksumusega pakkumuste puhul kohaldatakse ainult riiklikke riigihanke-eeskirju, kuid järgida tuleks ELi läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise üldpõhimõtteid.

ELi riigihankeid käsitlevad õigusaktid leiate siit.

Kuidas teha ELis pakkumisi avalikes hangetes?

  • Pakkumisvõimalused avaldatakse veebisaidil Tenders Electronic Daily (TED)
  • hankedokumendid peavad olema elektrooniliselt kättesaadavad ja TEDi teadetele tuleb lisada link.
  • ettevõtjad peavad esitama pakkumused elektrooniliselt
  • hankijad peavad aktsepteerima elektroonilisi arveid (v.a mõned erandid keskvalitsusest madalama tasandi asutuste puhul)

Täpsemalt

Riigihanketurud välismaal

Kuigi ELi riigihanketurg on üks arenenumaid ja avatumaid süsteeme maailmas, on olukord väljaspool ELi sageli väga erinev.

ELi ettevõtjatel ei ole alati võrdset juurdepääsu välismaistele riigihanketurgudele, kuna paljud riigid ei soovi avada oma riigihanketurge rahvusvahelisele konkurentsile.

Mitmetes kaubanduslepingutes on EL teiste riikidega kokku leppinud riigihanke-eeskirjades.

Sellistel juhtudel pakuvad EL ja tema kaubanduspartnerid üksteisele juurdepääsu teatavate avaliku sektori asutuste ja organite hangetele teatavate kaupade ja teenuste jaoks, et soodustada avatumaid ja tasakaalustatumaid rahvusvahelisi turge.

See tähendab, et kummagi poole ettevõtjad saavad konkureerida riigihankelepingu sõlmimisel lepingus kindlaksmääratud valdkondades.

 

ELil on kaubanduslepingud riigihankeid käsitlevate peatükkidega:

Kanada, Jaapan, Kesk-Ameerika, Tšiili, Colombia, Iraak, Korea, Mehhiko, Peruu, Mercosur, Ukraina, Singapur

Need kaubanduslepingud hõlmavad kaupade, ehitustööde ja teenuste hankelepingute sõlmimise eeskirju ning neis loetletakse konkreetsed hankevõimalused, mis on avatud mõlema poole ettevõtjatele.

Mõned neist lepingutest põhinevad WTO riigihankelepingul.

Teavet nende lepingute kohta leiate turgude jaotisest.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid