Julkisia hankintoja koskevat sopimukset EU:n ulkopuolella

EU kannattaa avoimia kansainvälisiä julkisten hankintojen markkinoita

 EU on tehnyt useita kansainvälisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa EU:n yritysten pääsy kansainvälisille hankintamarkkinoille. Tärkein näistä on WTO:n monenvälinen julkisia hankintoja koskeva sopimus (GPA).

Vuonna 2012 tehty julkisia hankintoja koskeva WTO:n monenvälinen sopimus (GPA)

EU:n jäsenmaat ovat liittyneet julkisia hankintoja koskevaan WTO:n sopimukseen (GPA). Tämä on tärkein julkisia hankintoja koskeva kansainvälinen sopimus. Se on monenvälinen, koska kaikki WTO:n jäsenet eivät ole liittyneet siihen.

GPA-sopimuksen muut 19 maata ovat seuraavat: 

Armenia, Australia, Kanada, Taiwan, Hongkong (Kiina), Islanti, Israel, Japani, Liechtenstein, Montenegro, Moldova, Alankomaat Aruban osalta, Norja, Uusi-Seelanti, Etelä-Korea, Singapore, Sveitsi, Ukraina ja Yhdysvallat.

Muut WTO:n jäsenet neuvottelevat liittymisestä GPA-sopimukseen.

GPA-sopimuksessa on kaksi pääosaa

Lue lisää tarjouskilpailumahdollisuuksista WTO:n yhdennetyn julkisten hankintojen markkinoillepääsyä koskevan tietolähteen (e-GPA) kautta.

Siinä annetaan tietoa kattavuudesta, mukaan lukien sovellettavat kynnysarvot, jotka ilmaisevat arvon, jonka ylittyessä GPA-sääntöjä sovelletaan.

  • yleiskatsaus WTO:n julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen

Kahdenväliset kauppasopimukset

GPA-sopimuksen lisäksi EU turvaa kauppasopimustensa avulla liiketoimintamahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille. Monet kahdenväliset kauppasopimukset sisältävät julkisia hankintoja koskevia lukuja, joiden avulla osapuolet avaavat vastavuoroisesti hankintamarkkinansa.

Joissakin tapauksissa, joissa toinen sopimuspuoli on jo GPA-sopimuksen osapuoli, nämä kahdenväliset sopimukset sisältävät sitoumuksia, jotka menevät GPA-sopimuksen määräyksiä pidemmälle.

Muissa tapauksissa nämä kahdenväliset sopimukset muodostavat ainutlaatuisen molemminpuolisen sitoumuksen, joka liittyy julkisten hankintojen markkinoiden vastavuoroiseen avaamiseen.

 

On kuitenkin huomattava, että vaikka tiettyyn hankintamenettelyyn ei liity sitoumusta, EU:n yritys voi silti päättää jättää tarjouksen.

Sitoumuksen puuttuminen tarkoittaa ainoastaan sitä, että EU:n yrityksellä ei ole oikeutta osallistua menettelyyn yhdenvertaisesti kotimaisten tarjoajien kanssa, mutta tämä ei yleensä estä hankintaviranomaista vastaanottamasta ja käsittelemästä tarjouksia tai tekemästä hankintasopimusta EU:n tavarantoimittajan kanssa.

Lue lisää julkisista hankinnoista EU:n kauppasopimuksissa:

Arvioi kelpoisuutesi kelpoisuutesi osallistua ulkomaiseen julkiseen hankintamenettelyyn

Jos sinulla on oikeus osallistua tiettyyn julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun EU:n ulkopuolella, saat selville, onko sinulla oikeus osallistua tiettyyn julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun EU:n ulkopuolella. Hankinta- apulaistyökalulla (Oma Trade Assistant for Procurement).

Hankinta-avustajani pyrkii auttamaan eurooppalaisia yrityksiä arvioimaan, onko niillä oikeus osallistua julkiseen tarjouskilpailuun EU:n ulkopuolella. Arviointi edellyttää, että käyttäjä toimittaa tiedot, jotka yleensä sisältyvät hankintailmoitukseen: hankintayksikkö, hankinnan kohde ja arvioitu arvo.

Pilottihankkeena väline mahdollistaa tällä hetkellä Kanadan julkisia hankintoja koskevien tarjouskilpailujen arvioinnin (sekä GPA-sopimuksen että kahdenvälisen CETA-sopimuksen perusteella). Seuraava maa on Japani. Muita maita otetaan aikanaan mukaan välineeseen.

Hankinta-avustajani

Jaa tämä sivu: