Julkiset sopimukset EU:n ulkopuolella

EU kannattaa julkisten hankintojen kansainvälisten markkinoiden avaamista

 EU on tehnyt useita kansainvälisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa EU:n yritysten pääsy kansainvälisille hankintamarkkinoille. Tärkein niistä on monenvälinen julkisia hankintoja koskeva WTO:n sopimus (GPA).

Julkisia hankintoja koskeva WTO:n vuoden 2012 monenvälinen sopimus (GPA)

EU:n jäsenmaat ovat liittyneet julkisia hankintoja koskevaan WTO:n sopimukseen (GPA). Tämä on tärkein julkisiin hankintoihin liittyvä kansainvälinen sopimus. Se on monenvälinen, koska kaikki WTO:n jäsenet eivät ole liittyneet siihen.

GPA-sopimuksen muut 19 maata ovat seuraavat: 

Armenia, Australia, Kanada, Taiwan, Hongkong (Kiina), Islanti, Israel, Japani, Liechtenstein, Montenegro, Moldova, Alankomaat Aruban, Norjan, Uuden-Seelannin, Etelä-Korean, Singaporen, Sveitsin, Ukrainan ja Yhdysvaltojen osalta.

Muut WTO:n jäsenet neuvottelevat liittymisestä GPA-sopimukseen.

GPA-sopimuksessa on kaksi pääosaa

Lisätietoa tarjouskilpailumahdollisuuksista on WTO:n integroidussa julkisten hankintojen markkinoillepääsyä koskevassa tietoportaalissa (e-GPA).

Siinä annetaan tietoa kattavuudesta, myös sovellettavista kynnysarvoista, ja ilmoitetaan arvo, jonka ylittyessä GPA-sopimuksen sääntöjä sovelletaan.

  • yleiskatsaus WTO:n julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen

Kahdenväliset kauppasopimukset

GPA-sopimuksen lisäksi EU turvaa eurooppalaisille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia kauppasopimuksillaan. Monissa kahdenvälisissä kauppasopimuksissa on julkisia hankintoja koskevia lukuja, joiden kautta osapuolet avaavat vastavuoroisesti hankintamarkkinansa.

Joissakin tapauksissa, joissa toinen osapuoli on jo GPA-sopimuksen osapuoli, nämä kahdenväliset sopimukset sisältävät sitoumuksia, jotka menevät pidemmälle kuin GPA-sopimuksessa.

Toisissa tapauksissa nämä kahdenväliset sopimukset muodostavat ainutlaatuisen molemminpuolisen sitoumuksen, joka liittyy hankintamarkkinoiden vastavuoroiseen avaamiseen.

 

On kuitenkin huomattava, että vaikka tiettyä hankintamenettelyä koskevaa sitoumusta ei olisi tehty, EU:n yritys voi silti päättää jättää tarjouksen.

Sitoumuksen puuttuminen merkitsee ainoastaan sitä, että EU:n yrityksellä ei ole oikeutta osallistua menettelyyn yhdenvertaisesti kotimaisten tarjoajien kanssa, mutta tämä ei yleensä estä hankintaviranomaista vastaanottamasta ja käsittelemästä tarjouksia tai tekemästä sopimusta EU:n tavarantoimittajan kanssa.

Lue lisää julkisista hankinnoista EU:n kauppasopimuksissa:

Arvioida hakijan kelpoisuus osallistua ulkomaiseen julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun

Voit selvittää, onko sinulla oikeus osallistua tiettyyn julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun EU:n ulkopuolella, käyttämällä My Trade Assistant for Procurement -työkalua.

Hankinta-avustajani pyrkii auttamaan eurooppalaisia yrityksiä arvioimaan, onko niillä oikeus osallistua julkiseen tarjouskilpailuun EU:n ulkopuolella. Arviointi edellyttää, että käyttäjä antaa tietoja, jotka yleensä sisältyvät hankintailmoitukseen: hankintayksikkö, hankinnan kohde ja arvioitu arvo.

Välineen avulla voidaan tällä hetkellä arvioida julkisia hankintoja koskevia tarjouskilpailuja Kanadasta (sekä GPA-sopimuksen että kahdenvälisen CETA-sopimuksenperusteella), Japanista ja Yhdysvalloista. Välineeseen sisällytetään aikanaan myös muita maita.

Kaupan alan avustaja, hankinnat

Jaa tämä sivu: