Terminu tal-glossarju:

Regoli ta’ l-oriġini

Ir-regoli tal-oriġini huma l-kriterji meħtieġa biex jiġi ddeterminat is-sors nazzjonali ta’ prodott. L-importanza tagħhom hija derivata mill-fatt li d-dazji u r-restrizzjonijiet f’diversi każijiet jiddependu fuq is-sors tal-importazzjonijiet. Ir-regoli ta’ oriġini jvarjaw ħafna bejn pajjiż u ieħor u minn ftehim kummerċjali għal dak ta’ ftehim kummerċjali. filwaqt li r-rekwiżit ta’ trasformazzjoni sostanzjali huwa rikonoxxut universalment, xi pajjiżi jew ftehimiet kummerċjali japplikaw il-kriterju ta’ bidla fil-klassifikazzjoni tat-tariffi, oħrajn il-kriterju tal-perċentwal ad valorem u oħrajn il-kriterju tal-manifattura jew tal-operazzjoni ta’ pproċessar.

Kontenut relatat:

Regoli ta’ l-oriġini

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr