Rocznica układu o stowarzyszeniu

Układ o stowarzyszeniu między #EuropeanUnion a #CentralAmerica ma na celu wzmocnienie dialogu, współpracy i handlu między obydwoma regionami. Na stronie rejestracji #EUCA_Trade zamieszczamy nową zakładkę z programem działań organizowanych przez Komisję Europejską w celu uczczenia 10. rocznicy podpisania Umowy o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ameryką Środkową.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://eucatrade.eu/association-agreement/

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: hub@eucatrade.eu

Practical information

Termin
Od maja do grudnia 2022 r.
Lokalizacja
Online
Język
Hiszpański/angielski
Gospodarz/organizator

Komisja Europejska

Krótki opis
Układ o stowarzyszeniu między #EuropeanUnion a #CentralAmerica ma na celu wzmocnienie dialogu, współpracy i handlu między obydwoma regionami. Na stronie rejestracji #EUCA_Trade zamieszczamy nową zakładkę z programem działań organizowanych przez Komisję Europejską w celu uczczenia 10. rocznicy podpisania Umowy o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ameryką Środkową.
Grupa docelowa

Podmioty publiczne i prywatne w Unii Europejskiej i Ameryce Środkowej.

Linki do ogłoszenia
  • Od maja do grudnia 2022 r.
  • Online
Udostępnij tę stronę: