Обвързваща информация за произхода

Ако не сте сигурни за произхода на вашите стоки или просто искате правна сигурност, можете да кандидатствате за обвързваща информация за произход.

Обвързващата информация за произход (ОИП) се отнася до писмено решение, с което се удостоверява произходът на вашите стоки, и то е обвързващо в Европейския съюз.

Решенията ОИП са задължителни за притежателя и за митническите органи на ЕС. Обикновено те са валидни за срок от три години от датата на издаване.

Как и къде да се кандидатства за решение ОИП?

Заявленията следва да се подават в писмен вид до компетентните органи в държавата от ЕС, в която е установено дружеството или в която то възнамерява да използва ОИП. Трябва да се уверите, че описанието на стоките в обвързващата информация за произход е идентично със стоките, които изнасяте или внасяте.

Органите разполагат със 120 дни от датата, на която са регистрирали Вашата кандидатура, за да вземат решение.

Имайте предвид, че наличието на обвързваща информация за произход не ви освобождава от изискването да представите доказателство за произход.

Повече информация

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки