Version: 1.9.2.6 (2021-08-05 10:27) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Обвързваща информация за произход

Ако не  сте сигурни какъв е произходът на вашите стоки или просто искате правна сигурност, можете да кандидатствате за обвързваща информация за произход.

Обвързваща информация за произход (ОИП) се отнася до писмено решение, с което се удостоверява произходът на Вашите стоки и е обвързващо за Европейския съюз.

Решенията за ОИП са обвързващи за титуляря и за митническите органи на ЕС. Те обикновено са валидни в продължение на три години от датата на издаване.

Как и къде да се подаде заявление за решение ОИП?

Заявленията следва да се подават в писмен вид до компетентните органи в държавата от ЕС, в която е установено дружеството, или в държавата, в която възнамерява да използва ОИП. Трябва да се уверите, че описанието на стоките в обвързващата информация за произход е идентично със стоките, които изнасяте, или внасяте.

Органите разполагат с 120 дни от датата, на която са регистрирали заявлението си, за да вземат решение.

Имайте предвид, че наличието на обвързваща информация за произход не ви освобождава от изискването за представяне на доказателство за произход.

Повече информация

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки