Den kombinerede nomenklatur

Den kombinerede nomenklatur (KN) er EU's ottecifrede kodesystem, der omfatter koderne i det harmoniserede system (HS) med yderligere EU-underopdelinger. Den tjener EU's fælles toldtarif og indeholder statistikker over handelen inden for EU og mellem EU og resten af verden.

Hvordan fungerer det?

Hver underopdeling i nomenklaturen kaldes en "KN-kode". Den har et 8-cifret kodenummer efterfulgt af en beskrivelse og en toldsats. Afhængigt af det enkelte tilfælde kan den indeholde en supplerende enhed.

KN-underpositioner, der er anført i import- og udførselsangivelser, bestemmer

  • hvilken toldsats der gælder for en bestemt vare
  • hvordan varerne behandles i statistikker og forordninger

Hvad er der i nomenklaturen?

  • indledende bestemmelser (almindelige tariferingsbestemmelser, regler vedrørende opgaver eller nomenklaturer osv.)
  • beskrivelse af varerne
  • supplerende bestemmelser til afsnit/kapitler og fodnoter vedrørende KN-underopdelinger
  • konventionelle toldsatser — EU's toldforpligtelser i WTO og visse autonome EU-toldsatser
  • supplerende enheder
  • et sæt toldrelaterede bilag (landbrug, kemi osv.) og et særligt kodesystem (kapitel 98 og 99)

Den findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87. Nomenklaturen opdateres årligt og offentliggøres i EU-Tidende.

For at hjælpe dig med at anvende de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur, som indeholder detaljerede forklaringer for hver varekategori. Husk, at de forklarende bemærkninger ikke er juridisk bindende.

Eksempel på produktklassificering

HS-kapitel

2 cifre

18 tilberedninger af kakao og kakao

Levende dyr

4 cifre

1806 chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

HS-underposition

6 cifre

1806 10 kakaopulver, tilsat sukker eller sødemidler

KN-underposition

8 cifre

1806 10 15 uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som sakkarose på under 5 % vægtprocent

Del denne side: