Kombineret nomenklatur

Den kombinerede nomenklatur (KN) er EU's ottecifrede kodesystem, der omfatter koderne i det harmoniserede system (HS) med yderligere EU-underopdelinger. Det tjener EU's fælles toldtarif og fremlægger statistikker for handel inden for EU og mellem EU og resten af verden.

Hvordan fungerer det?

Hver underinddeling i nomenklaturen kaldes en "KN-kode". Den har et 8-cifret kodenummer efterfulgt af en beskrivelse og en toldsats. Afhængigt af tilfældet kan den indeholde en supplerende enhed.

KN underpositioner, som er anført i angivelser vedrørende indførsel og udførsel, bestemmer

  • hvilken toldsats der gælder for en bestemt vare
  • hvordan varerne behandles i statistikker og forordninger

Hvad er nomenklaturen?

  • indledende bestemmelser (generelle bestemmelser for tarifering, regler vedrørende told eller nomenklaturer osv.)
  • varebeskrivelse
  • supplerende bestemmelser til afsnit/kapitler og fodnoter til underopdelinger i KN
  • konventionelle toldsatser — EU's toldforpligtelser i WTO og visse autonome EU-toldsatser
  • supplerende enheder
  • et sæt takstrelaterede bilag (landbrug, kemi osv.) og et særligt kodesystem (kapitel 98 og 99)

Find den i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87. Kontoplanen ajourføres årligt og offentliggøres i EU-Tidende.

Brug de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur , som giver detaljerede forklaringer for hver produktkategori. Vær opmærksom på, at de forklarende bemærkninger ikke er juridisk bindende.

Eksempel på produktklassificering

Kapitel i

2 cifre

18 Kakao og Kakaopræparater

HS-kode

4 cifre

1806 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

HS-underposition

6 cifre

1806 10 Kakaopulver, tilsat sukker eller sødemidler

KN's underposition

8 cifre

1806 10 15 Uden indhold af sakkarose eller med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på under 5 %

Del denne side:

Genveje