Virksomhedens historie:

Handelsaftaler skaber de rette betingelser for vækst

Handelsaftaler skaber de rette betingelser for vækst

Handelsaftaler fører til større frihed til at operere og mere kontrol over vores produkt.
Frank Meyer,
administrerende direktør, CeraNovis

Saarbrücken eksporterer 35 % af sin produktion uden for EU's grænser til lande med og uden handelsaftaler. "Den forskel, som en handelsaftale gør," siger Meyer, "er betydelig".

CeraNovis leverer en lang række højtydende overfladebehandlingsmidler til industrielle anvendelser inden for varmevekslings-, støberi- og rumindustrien. Produkterne befinder sig i den øverste ende af markedet, men kunderne påvirkes ikke desto mindre altid af prisen. Det er her, handelsaftalerne virkelig viser deres styrke. "På grund af afskaffelsen af told er CeraNovis en virkelig konkurrencedygtig aktør i Canada, Sydkorea og Sydafrika," siger Meyer, og indtægterne er steget for virksomheden som et direkte resultat af handelsaftaler med disse markeder.

Sparet tid er sparet penge

Det kan være kompliceret at transportere kemikalier på tværs af grænserne. For en ung virksomhed med et lille team til styring af forsyningskæden kan papirarbejdet være meget byrdefuldt, når der ikke foreligger nogen handelsaftale. Det er f.eks. altid vanskeligt at få CeraNovis "produkter frem til kinesiske kunder, mens salget til sydkoreanske kunder inden for rammerne af handelsaftalen mellem EU og Sydkorea er så nemt som at klø sig i nakken ", siger Frank Meyer.

For CeraNovis har CETA, handelsaftalen mellem EU og Canada, givet særlige fordele. Siden indgåelsen af CETA er overensstemmelseserklæringen blevet meget lettere, og samlet set tager den administrative procedure, der tidligere varede to dage, nu kun to timer. CeraNovis kan nu også optræde som registreret eksportør med oprindelsescertifikat. "For vores kunder har dette gjort importprocessen meget lettere, og afskaffelsen af told har desuden reduceret slutprisen for vores produkt i Canada med 5-10 %," siger Frank Meyer. 

Personlig kontakt tilfører værdi

CeraNovis, der er en lille virksomhed, der leverer et nicheprodukt, værdsætter virkelig direkte kontakt med deres kunder. "Det hjælper os med at holde vores finger på pulsen af, hvad kunderne har brug for", siger Meyer. For ham er tætte forbindelser med kunderne næsten umulige uden en handelsaftale.

Når CeraNovis eksporterer til lande uden en handelsaftale, skal de benytte en lokal repræsentant. Dette påvirker ikke blot den nederste linje, da repræsentanten tager en procentdel, men at alle vigtige direkte kundekontakter ofte går tabt. Hvis der foreligger en handelsaftale, opretholder de tætte forretningsforbindelser, der gør det muligt for dem at levere skræddersyede løsninger og direkte imødekomme deres kunders behov.

I løbet af nogle få år har CeraNovis skabt sig en niche, og de beskæftiger 15 personer og opererer uafhængigt af opstarten med venturekapital. Handelsaftaler har været medvirkende til udviklingen af deres internationale markeder, og de ser fortsat på lande med handelsaftaler med henblik på nye markeder. Fordelene er for gode til at blive spildt.

Del denne side:

Genveje