Företagsberättelse:

Handelsavtal skapar rätt förutsättningar för tillväxt

Handelsavtal skapar rätt förutsättningar för tillväxt

Handelsavtal leder till större frihet att verka och större kontroll över vår produkt.
Frank Meyer,
vd för CeraNovis

Detta företag i Saarbrücken exporterar 35 % av sin produktion utanför EU:s gränser till länder med och utan handelsavtal. ”Den skillnad som ett handelsavtal gör” säger Meyer, ”är betydande”.

CeraNovis levererar ett brett spektrum av högpresterande beläggningar för industriella tillämpningar inom värmeväxlare, gjuteri- och rymdindustrin. Produkterna befinner sig i den övre delen av marknaden, men kunderna påverkas ändå alltid av priset. Det är här handelsavtalen verkligen visar sin styrka. ”På grund av avskaffandet av tullar är CeraNovis en verkligt konkurrenskraftig aktör i Kanada, Sydkorea och Sydafrika”, säger Meyer, och intäkterna har ökat för företaget som ett direkt resultat av handelsavtal med dessa marknader.

Sparad tid är sparade pengar

Att transportera kemikalier över gränserna kan vara komplicerat. För ett nytt företag med ett litet team som hanterar leveranskedjorna kan pappersarbetet utan handelsavtal vara mycket betungande. Att till exempel leverera CeraNovis produkter till kinesiska kunder är alltid en komplicerad process, medan försäljningen till företagets sydkoreanska kunder inom ramen för handelsavtalet mellan EU och Sydkorea är ”en enkel match” enligt Frank Meyer.

För CeraNovis har särskilt Ceta – det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada – inneburit fördelar. Efter att Ceta ingicks har försäkran om överensstämmelse blivit mycket enklare och ett administrativt förfarande som tidigare tog två dagar går nu på två timmar. Dessutom kan CeraNovis numera agera som en registrerad exportör med ursprungsintyg. ”För våra kunder har detta gjort importprocessen betydligt enklare, och dessutom har avskaffandet av tullar minskat slutkostnaden för vår produkt i Kanada med 5 – -10 %”, säger Frank Meyer. 

Personlig beröring tillför ett mervärde

CeraNovis är ett litet företag som levererar en nischprodukt och värdesätter verkligen direktkontakt med sina kunder. ”Detta hjälper oss att hålla vårt finger på vad kunderna behöver”, säger Meyer. För honom är nära förbindelser med kunder nästan omöjliga utan ett handelsavtal.

När CeraNovis exporterar till länder utan handelsavtal måste de använda en lokal företrädare. Detta påverkar inte bara den nedre linjen, eftersom företrädaren tar en procentandel, utan även att alla viktiga direkta kundkontakter ofta går förlorade. Om det finns ett handelsavtal upprätthåller de nära affärsförbindelser som gör det möjligt för dem att tillhandahålla skräddarsydda lösningar och direkt tillgodose kundernas behov.

Under bara några få år har CeraNovis gjort sig ett namn, med 15 anställda och en verksamhet som nu är oberoende från dess riskkapitalursprung. Handelsavtalen har varit avgörande för att utveckla företagets internationella marknader och man fortsätter att överväga länder med handelsavtal som nya marknader. Fördelarna är för bra för att bortse från.

Dela sidan:

Genvägar