Ιστορία εταιρείας:

Οι εμπορικές συμφωνίες προετοιμάζουν το έδαφος για την ανάπτυξη

Οι εμπορικές συμφωνίες προετοιμάζουν το έδαφος για την ανάπτυξη

Οι εμπορικές συμφωνίες οδηγούν σε μεγαλύτερη ελευθερία λειτουργίας και σε μεγαλύτερο έλεγχο του προϊόντος μας.
Frank Meyer
Διευθύνων Σύμβουλος CeraNovis

Αυτή η επιχείρηση Saarbrücken εξάγει το 35 % της παραγωγής της πέραν των συνόρων της ΕΕ, σε χώρες με και χωρίς εμπορικές συμφωνίες. «Η διαφορά που κάνει μια εμπορική συμφωνία», δηλώνει ο κ. Meyer, «είναι σημαντική».

Η CeraNovis προμηθεύει ευρύ φάσμα επιχρισμάτων υψηλών επιδόσεων για βιομηχανικές εφαρμογές στους τομείς της εναλλαγής θερμότητας, των χυτηρίων και της διαστημικής βιομηχανίας. Τα προϊόντα βρίσκονται στην κορυφή της αγοράς, αλλά οι πελάτες επηρεάζονται πάντοτε από την τιμή. Αυτό συμβαίνει εκεί όπου οι εμπορικές συμφωνίες δείχνουν πραγματικά τη δύναμή τους. «Λόγω της κατάργησης των δασμών, η CeraNovis είναι πραγματικά ανταγωνιστικός παράγοντας στον Καναδά, τη Νότια Κορέα και τη Νότια Αφρική», δηλώνει ο κ. Meyer, και τα έσοδα της εταιρείας έχουν αυξηθεί ως άμεσο αποτέλεσμα των εμπορικών συμφωνιών με τις εν λόγω αγορές.

Η εξοικονόμηση χρόνου είναι εξοικονόμηση χρημάτων

Η μεταφορά χημικών ουσιών από χώρα σε χώρα ενδέχεται να είναι περίπλοκη. Για μια νέα εταιρεία με μικρή ομάδα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, η γραφειοκρατία ενδέχεται να είναι πολύ επαχθής όταν δεν υφίσταται εμπορική συμφωνία. Για παράδειγμα, η διάθεση των προϊόντων της CeraNovis σε κινέζους πελάτες αποτελεί πάντα μια δύσκολη διαδικασία, ενώ η πώληση στους πελάτες της στη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Νότιας Κορέας, είναι «ένα κομμάτι γλυκίσματος», δηλώνει ο κ. Meyer.

Για την CeraNovis, η CETA, η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά, έχει αποφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Μετά τη CETA, η δήλωση συμμόρφωσης έχει καταστεί πολύ ευκολότερη και, συνολικά, μια διοικητική διαδικασία η οποία απαιτούσε προηγουμένως δύο ημέρες πλέον διαρκεί δύο ώρες. Επίσης, η CeraNovis μπορεί πλέον να ενεργεί ως εγγεγραμμένος εξαγωγέας με πιστοποιητικό καταγωγής. «Για τους πελάτες μας, αυτό έχει διευκολύνει πολύ τη διαδικασία εισαγωγής και, επιπλέον, η κατάργηση των δασμών έχει μειώσει το τελικό κόστος του προϊόντος μας στον Καναδά κατά 5-10 %», λέει ο κ. Meyer. 

Η προσωπική επαφή προσθέτει αξία

Η CeraNovis, ως μικρή επιχείρηση που προμηθεύει ένα εξειδικευμένο προϊόν, εκτιμά πραγματικά την άμεση επαφή με τους πελάτες της. «Αυτό μας βοηθά να διατηρήσουμε τον δάχτυλο μας στον παλμό των πελατών», λέει ο κ. Meyer. Για τον ίδιο, οι στενές σχέσεις με τους πελάτες είναι σχεδόν ανέφικτες χωρίς εμπορική συμφωνία.

Όταν η CeraNovis εξάγει σε χώρες χωρίς εμπορική συμφωνία, πρέπει να χρησιμοποιεί τοπικό αντιπρόσωπο. Αυτό όχι μόνο επηρεάζει τη βάση, καθώς ο αντιπρόσωπος λαμβάνει ένα ποσοστό, αλλά συχνά χάνει κάθε σημαντική άμεση επαφή με τον πελάτη. Όταν υπάρχει εμπορική συμφωνία, διατηρούν στενές επιχειρηματικές σχέσεις που τους επιτρέπουν να παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των πελατών τους.

Σε διάστημα λίγων μόνο ετών, η CeraNovis έχει εδραιώσει τη θέση της, καθώς απασχολεί 15 άτομα και λειτουργεί πλέον ανεξάρτητα από τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου των πρώτων βημάτων της. Οι εμπορικές συμφωνίες έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών αγορών της, και η εταιρεία εξακολουθεί να δείχνει ενδιαφέρον για χώρες που έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες, με σκοπό την ανάπτυξη νέων αγορών. Τα πλεονεκτήματα είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις