Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Investointi EU:hun

Yritykset ja yksityishenkilöt investoivat ulkomaille sijoittaakseen tuotantonsa kustannustehokkaisiin ja ammattitaitoisiin paikkoihin, hankkiakseen komponentteja ja raaka-aineita sekä päästäkseen lähemmäs asiakkaitaan. Maahan suuntautuvilla investoinneilla on tärkeä rooli maassa, jossa investoidaan, ja ne edistävät teknologian kehitystä, työpaikkojen luomista ja talouskasvua.

EU:n lainsäädäntö ja sisämarkkinat tukevat investointeja, koska niillä taataan vapaus perustaa yritys, investoida yrityksiin ja siirtää pääomaa rajojen yli. Niillä varmistetaan myös sijoittajien yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa.

EU:lla on yksi maailman avoimimmista ja läpinäkyvimmistä ulkomaisiin suoriin sijoituksiin (FDI) liittyvistä järjestelmistä, joten se on yksi suorien ulkomaisten sijoitusten tärkeimmistä kohteista maailmassa. Näin ollen kolmansien maiden sijoittajien hallussa olevat suorat ulkomaiset sijoitukset EU:hun ovat noin 6.295 miljardia euroa. EU:hun investoiminen merkitsee pääsyä pitkälle yhdentyneille sisämarkkinoille, joilla on 500 miljoonaa kuluttajaa ja investointimahdollisuuksia.

Yritykset ja yksityishenkilöt investoivat ulkomaille sijoittaakseen tuotantonsa kustannustehokkaisiin ja ammattitaitoisiin paikkoihin, hankkiakseen komponentteja ja raaka-aineita sekä päästäkseen lähemmäs asiakkaitaan. Maahan suuntautuvilla investoinneilla on tärkeä rooli maassa, jossa investoidaan, ja ne edistävät teknologian kehitystä, työpaikkojen luomista ja talouskasvua.

EU:lla on yksi maailman avoimimmista ja läpinäkyvimmistä ulkomaisiin suoriin sijoituksiin (FDI) liittyvistä järjestelmistä, joten se on yksi suorien ulkomaisten sijoitusten tärkeimmistä kohteista maailmassa. Näin ollen kolmansien maiden sijoittajien hallussa olevat suorat ulkomaiset sijoitukset EU:hun ovat noin 6.295 miljardia euroa.

EU:hun investoiminen merkitsee pääsyä pitkälle yhdentyneille sisämarkkinoille, joilla on 500 miljoonaa kuluttajaa ja investointimahdollisuuksia. EU:n lainsäädäntö ja sisämarkkinat tukevat investointeja, koska niillä taataan vapaus perustaa yritys, investoida yrityksiin ja siirtää pääomaa rajojen yli. Niillä varmistetaan myös sijoittajien yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa.

Investointi EU:n jäsenmaahan

Jos haluatte investoida EU:hun, alla on linkit EU:n jäsenvaltioiden investointien edistämisvirastojen verkkosivuille, joissa on tietoa sijoitusmahdollisuuksista, toteutettavista toimista ja sovellettavista säännöistä.

Sijoittajien tukeminen EU:ssa

On olemassa useita alustoja, jotka tarjoavat ohjausta ja apua yrityksille ja sijoittajille, jotka ovat sijoittautuneet tai haluavat sijoittautua EU:n sisämarkkinoille, mukaan lukien niiden oikeuksien suojelu.

Yritykset ja sijoittajat voivat tutustua

Jaa tämä sivu:

Linkit